Sogneprest Søren Hansen

Søren Hansen 15/7-1986 Sogneprest Søren Hansen har fått hjemlov. Med ham har vår kirke mistet en av de mer særpregede og sentrale personligheter. Riktignok er det 28 år siden han forlot sognepreststilllngen i Østre Aker efter nådd aldersgrense, ...

Om gamle stedsnavn på Tjøme

Om gamle stedsnavn på Tjøme av Gøthe Gøthesen Reidar Thorsen har i Bulletin nr 2/01 en interessant artikkel om dette emnet som jeg har lyst til å kommentere: Han nevner at undertegnede i et tidligere innlegg etterlyste opprinnelsen til navnet Herk ...

Gamle stedsnavn på Tjøme

Gamle stedsnavn på Tjøme Litt om stedsnavn på Tjømes nordside, av Gøthe Gøthesen Våre forfedre var mer jordbundet enn vår tids mennesker. Mesteparten av deres virksomhet var bundet til landskapet, enten de hadde krøtter, drev jakt, vedhugging, ...

Fra gamle Tjøme

Fra gamle Tjøme De fleste Tjømlinger har et forhold til Færder fyr - men det er kanskje ikke fullt så mange som kjenner Hoftøya, nord for fyrholmen Tristein og sydvest for Store Færder. Øya er verd en landstigning, lang og flat og med et oppkom ...

Dette er kopi av dagbok

Dette er kopi av dagbok, eventuelt brev skrevet av H.Kjørbo Hansen. Han var bror av min bestemor, Anna Dorothea Hedvik Kjørbo Fagelund.,f.Hansen. TIL BOTLENOSEN ! Stakkels Dyr,hvor du maa lide, Førend Døden brat Ende gjør paa dine Kvaler, Medens vi ...

Det handeler om Færder

Det handler om Færder HVASSER: I sommer blir det mye jubilering på Tjøme og Hvasser. Og det handler selvsagt om Færder. Det er 300 år siden den første fyrlykta ble tent på Store Færder, og det er 100 år siden Færder Seilforening ble stiftet. Dette ...

Regler Rim Viser

Her følger endel regler og rim som mødre og bestemødre fortalte de små når de koset seg med dem på fanget. Mange av dem er kanskje kjent fremdeles. Men likevel kan de vel ha en viss Interesse, idet man har en følelse av at mye av det som tidligere hø ...