Bestemor Tjøme

KNUT JACOBSEN:

Knut Jacobsen er dattersønn av Janna Andersen som ble født i Øra i 1856, og som gift flyttet til Kirkerønningen hvor hun senere levde mesteparten av sitt liv.

Knut Jacobsen er født i 1920 og har skrevet om sin mormor.

Selv om beretningen er skrevet med sikte på egne barn og barnebarn og nære slektninger, har historielaget, i samråd med Jacobsen, funnet det riktig å gjengi beretningen meget nær sin opprinnelige form.

BESTEMOR TJØME

Min barndoms somrer er knyttet til Tjøme, og bestemor Tjøme, min mormor. Hun bodde i et hus i Kirkerønningen, like inn til Østre vei. På den andre siden av veien lå Kirkely skole. De to skolehusene er revet nå. Et kjøpesenter er kommet i stedet. Også bestemors hus er revet. Sist jeg var der, i 1999, fant jeg et par av de frukttrærne hun hadde i hagen. Det største av de to lønnetrærne, som stod ett på hver side av grinda mot veien, var der ennå.

Huset var min mors barndomshjem. Hennes far, Johan August Andersen, var fra Ed i Sverige. Han var tømmermann. Huset ble ikke bygget av min bestefar, men han bygget det om etter at han og bestemor overtok det. Tomta var festet fra Tjøme kommune. Huset hadde fire rom. Fra et lite bislag på nordsiden kom vi inn på kjøkkenet. Like til venstre var en innebygget trapp som gikk opp på loftet, og deretter en dør som førte inn til det nordre kammerset. Rett fram en dør til den søndre stua. Til høyre var det en kjøkkenbenk langs veggen, som hadde et vindu mot veien. Et klaffebord var festet til benken. Under benken var det bl.a. vedkasse. Kjøkkenet hadde vedkomfyr, men om sommeren brukte bestemor mye et parafinapparat til koking. Den søndre stua hadde dør mot øst til den østre stua, eller bestestua kan vi vel også kalle den. Den ble lite brukt. Den søndre stua hadde enda en dør, mot vest, til en liten glassveranda på et par kvadratmeter som hadde småruta vinduer på begge sider, foruten dør med slike ruter ut mot grinda og veien. De små vindusrutene hadde forskjellige glassfarger. Det var et lite hus, litt over femti kvadratmeter. Loftet var i ett rom med et vindu i hver ende, mot nord og mot sør.. I dette huset bodde bestemor alene etter at hennes mann døde i 1914 og fram til 1938. Da fikk hun et lettere hjerneslag, og mor hentet henne til vårt hjem hvor hun var til hun døde i 1943.

I noen år omkring 1930 tilbragte min søster Vesla (Kristine) og jeg somrene på Tjøme, hos bestemor. Sommeren 1935 må ha vært den siste av disse ”barnesomrene” for i 1936 var jeg i London hele sommeren, men i 1937 var jeg nok også på Tjøme hos bestemor. Hvem var hun? Jeg vil prøve å si litt om det. Hun var fra Øra på Brøtsø, et fisker- og sjømannsmiljø, men, som over alt ellers langs kysten, også jorda måtte bidra til utkommet, det lille som var. Hun kom fra små kår, men hun hadde gått på skolen slik den vel var ordnet etter skoleloven av 1860, og hun kunne både lese og skrive og regne. Bestemor var født den 2.september 1856. Jeg husker hun leste lydelig, slik som jeg selv hadde gjort til å begynne med. Hun hadde ikke lagt av seg vanen med å si det hun leste. Hva leste hun? Først og fremst Tønsbergs Blad og For Fattig og Rik. Men disse brukte hun mye tid på. Hun fikk med seg det som stod der.

Av henne lærte jeg å telle på dansk: ti, tyve, tredve, førretyve, halvtress, tress, halvfjers, firs, halvfems, hundre. Hun telte alltid slik når hun kontrollerte beholdningen i pengepungen. For hun hadde orden i pengesaker. Hun var sparsommelig naturligvis, av nødvendighet. Men hun hadde alltid noe å by på når hun fikk gjester. Om jeg skal personifisere ordet nøysomhet, da tenker jeg på Bestemor Tjøme.

Hun var altså femtiåtte år da hun ble enke i 1914. Ingen pensjon, men hun hadde huset og den lille hagen. Hun livnærte seg med sitt eget arbeid slik det var vanlig for en av hennes stand og stilling. Forskjellig slags husarbeid og annet forefallende arbeid hos familier som hadde råd til å leie hjelp til slikt, uten at jeg vet så nøyaktig. Men ett arbeid som jeg vet hun utførte med stor dyktighet var å røyke kjøtt og fisk. Hun hadde laget til ei grue like ved siden av huset i utmarka til gården Østjordet (Ørsjulæ). Ei jerntønne (uten bunn og lokk) gjorde tjeneste som røykerom. Røykinga foregikk vanligvis før vi kom til Tjøme, og før kuene ble sluppet på beite der, vil jeg tro. Men en sommer fikk bestemor besøk av ”ei badegjestfrue” som ville ha bestemor til å røyke ei skinke for seg. Bestemor unnslo seg. Hun kunne ikke røyke på denne tida. Det var for mye styr med å rigge til alt bare for ei skinke. Men badegjestfrua ga seg ikke. Hun smigret og lokket, og til slutt gikk bestemor med på å gjøre det. Jeg husker at jeg syntes at bestemor ble utsatt for et urimelig press. Når hun ga seg var det nok fordi hun ikke syntes at hun kunne si nei, til ”storfolk”. Det var et uttrykk hun av og til brukte. Men bestemor var hverken underdanig eller selvutslettende. Hun visste hva hun ville og sa hva hun mente. Jeg husker en gang lærer Aarholt på Kirkely skole sa om bestemor: ”Janna har friord”. For det var det navnet hun gikk under, «Janna i Rønningen». Hennes døpenavn var Kristiane Mathilde.

Det er også en annen historie om røyking som jeg husker. Hennes nevø, Gustav Guttormsen, bodde på Sundene (Sunnæne). Etter at han hadde gitt opp sjøen, han hadde bl.a. fart i mange år på Kina som skipper, ble han bruvakt på Vrengenbrua og småskala fisker. Et år hadde han fisket mye makrell og noe av dette ville han røyke. Han rigga seg til med ei grue til å røyke i, men han ville ha tante Janna til å styre med røyken. Hun ga beskjed om hva han måtte ha klart, så skulle hun komme. Og Janna tok rutebilen innover til Sundene den dagen som var avtalt. Vel framme forhørte hun seg om han hadde hengt opp fisken , og opptenningsved og einerbrisk var vel på plass? Jo da, alt var klart, og nå hadde han nettopp tent på like før hun kom., forkynte Gustav. Dermed fikk bestemor fart på seg, og da hun kom til grua brant det lystig Ja, så lystig at flammene hadde nådd opp til hyssingen som bandt makrellene til stengene, og nå lå mange av makrellene på bålet.Jeg opplevde ikke selv denne episoden, men jeg har fått den fortalt mange ganger fra ulike hold, og hovedinnholdet er bestemors intense reaksjon og usminkede meningsytringer. Det hjalp Gustav lite at han var en respektert bruvakt med mange års Kinafart som kaptein bak seg. Her var det Janna som hadde kommandoen.

Det hendte at bestemor reiste på besøk, kan jeg huske, til Sundene, eller til Øra, eller til Maren som bodde like ved veien inne på Brøtsø. Da pyntet hun seg. Kjolen eller blusen var gjerne svart med forsiktige islett av ikke for lyst grått mener jeg å huske. En brystnål, kame med gullinnfatning, hørte med. Selv om det var sommer kledde hun seg med både kåpe og hatt. En svart, lett kåpe og svart stråhatt med en liten brem. Når hun skulle til Sundene tok hun rutebilen rett utenfor grinda. Det var et fast ritual for avreisen. Hun kledde seg ferdig, også med kåpe, og satte seg til å vente i den søndre stua med hatten på bordet. Etter en stund tok hun på seg hatten og satte seg på en stol i glassverandaen. Siste trinn var å gå ut av huset og vente på bilen, litt innenfor grinda, og til slutt på veien utenfor. Hennes begrunnelse for denne omstendelige prosedyren var: ”Bilen ventær`nte på meg”.

Bestemor Tjøme hadde gravstell som et av sine gjøremål. Hele sommeren var hun jevnlig på kirkegården for å holde de gravene hun hadde ansvar for i presentabel stand. Luke, pusse, vanne. Jeg var hennes assistent i noen år fra jeg var sterk nok til å bære en vannbøtte. For det var vannbæringen som var mitt arbeidsområde, ikke selve vanningen. Å, nei. Det måtte gjøres med en helt annen omtanke og tålmodighet enn jeg var i stand til. Men jeg bar vann, og jeg tror hun satte pris på den hjelp jeg kunne gi henne. Og jeg ble kjent på kirkegården, først og fremst med de gravene bestemor stelte, men også med mange av de andre med store og fine gravstøtter. Den sosiale og økonomiske status menneskene hadde hatt, viste seg igjen på kirkegården. Det så jeg, uten at jeg den gang kunne uttrykke det som i setningen foran. Min bestefar, som døde før jeg ble født, lå nederst på kirkegården.

Kirkegården på Tjøme har for alltid preget mitt forhold til andre kirkegårder og gravlunder. Tjøme hadde, og har, en vakker kirkegård. Jeg har sett mange, for jeg stoppet gjerne ved en kirkegård når jeg trengte en hvil bak rattet når vi var ute og reiste.. Da tenkte jeg alltid på Tjøme. De senere år har det vært langt mellom mine Tjøme-besøk. Men da tar jeg alltid en tur på kirkegården. Det hører med..

Før brua kom, var ferja i Vrengen en flaskehals, særlig om lørdagene. Da kunne det gå langt ut over natten før køen var ekspedert. Fra min soveplass i en sovesofa i den søndre stua kunne jeg registrere opp til tre biler i slengen som suste forbi.

Men det vanlige framkomstmiddelet til Tjøme var båt. Dampbåt. De første årene var det ”Bandak” og ”Skien”. De gikk fra Oslo om ettermiddagen, ved fem-tiden kan jeg tro, slik at de var framme i Langvika nærmere midnatt. Da hadde jeg gjerne sovnet. Jeg kan ennå huske den urvne følelsen av å bli vekket og måtte stå opp midt på natta. Men nå var jeg der. Mye folk på brygga, og lengst framme på bryggekanten en mann med et stort hvitt skjegg. Var det Bjørnstad han het?

Bestemor var også der og tok i mot.. Jeg kan huske at vi en gang fikk fraktet bagasjen med hest og vogn. Men ellers gikk vi fra Langvika og opp til Rønningen. Først i en tunnel av store løvtrær som gjorde den lyse sommernatta dunkel. Forbi stien som førte ned til Bekkevika, opp en liten stigning med sving, så var vi ute av tunnelen Alt var Tjøme. Lys og lukt. Videre forbi de store eiketrærne langs Vestre vei, like inntil det nakne glatte berget. Jeg var på Tjøme.

Det ble slutt med båtanløp i Langvika. I steden gikk båten til Ormelet, og nå het båten ”Varden”. Senere fikk vi «Svein II». Det ble lengre å gå fra Ormelet, men bestemor hadde løst problemet med bagasjen. Hun hadde vært på auksjon og kjøpt barnevogn. Da var bestemor nesten åtti år så jeg hørte muntre kommentarar om dette auksjonsbesøket. Det var ikke helt i vår smak å frakte kofferter i en slik doning, så særlig Vesla, som var tenåring, følte seg brydd. Det var ikke helt i stil med tidens backfisher og deres rumbabukser. En sommer reiste Vesla, mor og jeg med ”Varden” til Tjøme og like før vi kom til Ormelet, lurte vi på om bestemor hadde tatt med seg barnevogna. Det var tett med folk på brygga, og der stod bestemor, men vi så ingen barnevogn. Det ble Vesla glad for, men hun følte seg ikke helt trygg. Før båten hadde lagt til ropte hun til bestemor: ”Har du med deg barnevogna?” ”Ja”, svarte bestemor fornøyd, ”den står her borte”.og pekte mot der drosjene stod parkert.,

Men etter å ha hilst på bestemor lot vi mor og bestemor ta hånd om bagasjen og barnevogna og sprang i forveien til Rønningen. Når jeg skriver dette kan jeg ennå kjenne en følelse av dårlig samvittighet for at vi lot bestemor i stikken på den måten..

Jeg kan ikke huske at bestemor noen gang ga meg et kjærtegn. Jeg kan ikke si som Alf Prøysen i Romjulsdrøm at ”saligheta var et bæssmorfang” Men hun tok seg av oss på alle vis. Dagen var strukturert. Middag til fast tid hver dag, og da måtte vi være på plass, og det var vi. Når vi ble noe eldre og hadde lyst til å være litt lengre oppe om kvelden, det var gjerne å sitte i hagen hos Aarholt sammen med andre, så visste vi at når klokka ble ti, kom bestemor. Hun hadde alltid den samme replikken: ”Klokka går mot elleve”.

Bestemor hadde god kontakt med sine slektninger på Tjøme, men verken hun eller mor hadde noen forbindelse med Johan Andersens slekt i Sverige. Mor sa av og til at hun hadde lyst til å oppsøke sin fars slekt, men det ble aldri. Men mor var ikke enebarn. Hun hadde en bror, Anders, som hadde gått til sjøs i ung alder. Den første turen hans var til Newcastle. Det var vel ”props fram og køl tilbake” som var en vanlig fart på den tiden. Da kom de ut for slikt vær at overfarten tok mye lenger tid enn vanlig og både bestemor og mor var alvorlig redde for at båten hadde forlist. Jeg vet ikke hvor mange år han for til sjøs, men da han reiste ut i 1916(?) kom han aldri tilbake. Han hadde gått i land og slått seg ned i Canada, på vestkysten. Men han hadde satt spor etter seg her i landet. Ei jente fra Andebu som hadde vært terne på Rød fikk en datter med Anders. Hun fikk navnet Aslaug, og er altså min kusine. Men jeg har aldri truffet henneHun besøkte bestemor, men aldri når Vesla og jeg var der. Men min yngre bror, Frode, har truffet Aslaug. Under en militærøvelse i Vestfold bodde han i Tønsberg, og da oppsøkte han Aslaug, som altså hadde vokst opp uten sin far. Frode fortalte at hun var godt orientert om mor og far og oss tre barna. Brudebildet av mor og far hang på veggen i stua, sa Frode.

Bestemor besøkte slektningene på Tjøme, og fikk besøk igjen. Hennes søster Gjertine, mor til Gustav, bodde på Sundene . En annen søster bodde i Øra. Jeg husker vagt at vi var på besøk dit, mest fordi vi overnattet der. Men særlig husker jeg Lisa Grepan, bestemors kusine. Jeg var aldri med bestemor til Grepan, men Lisa kom på besøk til bestemor. At nettopp hun skulle hete Grepan, kunne ikke passe bedre. Hun var i sannhet et grepa kvinnfolk Hun var fiskerbonde i Grepan, og drev både jorda og sjøen alene. Hun hadde en datter, Harda, men ingen mann. Det var altså flere enn Aslaug som ble alene med sin mor.

Lisa hadde en nabo i Grepan som ville ha det til at han eide hele det fjellet som lå mellom dem. Det ville ikke Lisa godta. Det ble rettssak, og jeg husker at Lisa fortalte bestemor om dette. Under sakens gang hadde Lisa fått et tilbud om at tvisten kunne løses uten rettssak dersom hun ville godta et beløp for at nabogrensen skulle gå ved foten av ”fjellet hennes”. Jeg husker Lisas indignasjon da hun sa: :”Men jeg svarte at jeg selger inte en stein”. Det gjorde hun rett i, for Lisa vant fram med sitt syn. Jeg tror saken endte i Høyesterett..

Jeg nevnte at bestemor hadde alltid noe å by på. Det var ingen ”fra dag til dag” husholdning. Hun hadde alltid mat i huset: spekeskinke som hun hadde saltet og røkt selv, saft og syltetøy fra hagen, og noe hun kalte tutti frutti. Det var et syltetøy med pærer, blant annet. Snop forekom av og til fordi hun hadde fått et kremmerhus med sukkertøy ”på handelen” hos kjøpmannen. Selv kjøpte hun aldri noe slikt. Det hadde hun forresten til felles med mange, mange på den tid. Det var sløsing. Jeg husker en sommer hun hadde en plate kokesjokolade liggende i pidestallen i den søndre stua. Jeg hadde naturligvis lyst på en bit av den, og det skulle jeg få, med tid og stunder. Det var en julegave hun hadde gjemt på for å bruke den når tiden kom. Hun hadde en kiste på loftet der hun oppbevarte spesielle godsaker som bare kom fram til gjester. Jeg husker en boks med krumkaker som ikke måtte røres. For krumkakene ble gjerne servert sammen med hjemmelaget vin, og av hennes vinsorter var slåpevin den fornemste. Vinen ble oppbevart i kjelleren, et lite, lavt rom under en kjellerlem i den søndre stua. Der ble også melken satt ned for at fløten skulle flyte opp. Fløten ble kokt, for at den ikke så lett skulle surne, men det gjorde den likevel. Jeg likte ikke å få den kokte, sure fløten med fettperler i kaffen (jeg begynte tidlig å drikke kaffe). Når jeg visste hun hadde nykokt fløte i huset spurte jeg om vi ikke kunne begynne på den. Men jeg fikk aldri gjennomslag for mitt syn. Først skulle den gamle fløten brukes. Men da kan det hende at den nye blir sur før vi kan begynne på den, innvendte jeg. Det hjalp ikke.

Hun fikk melk fra Simonsen på Gon, onsdag kveld og søndag morgen. Onsdag kveld var det ofte min jobb å hente melk. Men søndag morgen var det alltid ett av barna til Simonsen som kom med melken. Det slår meg mens jeg skriver dette at onsdagsmelken kanskje var et sommerfenomen, fordi bestemor da ikke var alene.

Slåpevin, ja. Det er kanskje best å si noe om slåper, små bær/frukter med stein, som en liten plomme, med form som kommer nær til en amerikansk fotball. Jeg så slåpetornbusker med grønne kart om sommeren, men først da jeg, for få år siden, kom til Tjøme en høstdag, fikk jeg se og smake modne slåper. Nydelige blå frukter.

Bestemor minnet oss på at vi ikke måtte vanske maten. Hun fortalte om sin egen barndom i en familie med flere søsken. Maten ble rasjonert. I hvert fall brødet. To skiver med en stripe margarin på langs. Aldri pålegg. Men hvis dere ikke var mette, spurte jeg, fikk dere ikke mer da? Jeg synes ennå jeg kan høre svaret: ”Det var`nte meir, det var ranson”. Hun fortalte om et ostestykke de hadde, og som ble satt fram til gjester. Etter hvert var denne osten, det var vel en brunost, blitt så tørr at den ikke lot seg skjære i skiver, det ble bare smuler og fliser. Dette kalte på latteren hos ungene rundt bordet og de lo slik at de tørre smulene føk vekk.

Fra sin egen konfirmasjon, det må vel ha vært i 1870, fortalte hun at støvlene var nyhalvsålte.

Bestemor Tjøme opplevde begynnelsen på velferdssamfunnet. I 1936 ble alderstrygden innført. For henne betydde det at hun fikk en pensjon på 30 kroner måneden. Denne reformen betydde mye for bestemor og tusener andre i samme stilling. Et ubetydelig beløp? Slett ikke. Husk at for å stelle en grav en hel sommer fikk hun fem kroner, for en dobbelt grav seks kroner. Det var tariffen først på trettitallet.

Bestemor døde i det lille soverommet sitt ved siden av kjøkkenet i Thygesons vei 18 på Bryn i februar 1943. Det var første gang jeg satt ved et dødsleie. Hun sovnet stille inn som det heter. Det var krig og okkupasjon, ikke så enkelt å reise , privatbilisme eksisterte ikke. Det ble slik at mor og jeg reiste til Tjøme for å gravlegge henne der. Også på Tjøme var det vanskelig med kommunikasjoner, rutebilene gikk ikke så ofte. Mor forstod derfor at det kunne bli vanskelig for hennes gamle venner og slektninger å følge Janna til graven. Men det var mange kjente ansikter rundt båra hennes i kapellet på Tjøme Like før seremonien skulle begynne gikk døra opp, og der stod Lisa Grepan. Hun stod en stund, tok likesom inn det hele, før hun gikk og satte seg. I minnemåltidet etter begravelsen som ble holdt hjemme hos Klara Hansen Bø, fortalte Harda til mor at hun hadde snakket med Lisa om at det ville bli forstått om hun ikke kom til begravelsen. Rutebilen gikk ikke. Men Lisa, godt over åtti, ville ikke la seg si med det.. Men hvordan har du tenkt å komme deg innover til begravelsen, ville Harda vite, ruta går ikke. Svaret hennes var en bekreftelse på det bildet jeg alltid hadde hatt av henne: ”Jæ kan nå vel gå den betæn”. Bestemor og Lisa – to tjømlinger – selvstendige, ukuelige.

”Sommerdag ved fjorden”

Sol, sommer, tre smågutter og ei sjekte, et glitrende tjømemotiv fra nesten 80 år tilbake. Thorvald Torgersen het kunstneren. Navnet vil vekke minner hos en del eldre tjømlinger, han hadde sterk tilknytning til øya vår. ”Jo, han har jeg stått modell for”, forteller Kaare Otterstad. En av oss ble ofte kommandert opp på esinga med ei åre. Der sto han eller hun og skjøv båten av grunna.” Akkurat slik vi ser det på bildet. ”Det var en ganske anstrengende jobb for vi måtte jo stå stille en lang stund. Men så fikk vi også to kroner for jobben”.

”Torgersen var vår nærmeste nabo på Holtekjærstranda i mange år”, forteller Sverre Sjøvåg. Han hadde kjøpt et eldre hus som han flyttet inn i tidlig om våren og forlot utpå høstparten. Motivene hentet han i nabolaget og ute på Galten, og brukte oss unger som modeller. Men på Sverres tid fikk de bare femti øre for jobben! Før kunstneren reiste om høsten, holdt han utstilling hjemme hos seg selv. Var været pent, skjedde det utendørs. Det ble vel ikke solgt særlig mye, tror jeg.” Så var det vel heller ikke så mange velbeslåtte mennesker på Tjøme på den tiden. Sverre forteller at Torgersen og frue var hyggelige og blide mennesker. Hun var ivrig rosedyrker og ungene kom springende med gjødsel: kumøkk som de fant i havnehagen.

Thorvald Torgersen var født på Ski i 1862 og døde på Tjøme i 1943. I følge Norsk Kunstnerleksikon, tilhørte han ”den begavede falanks” og var med på å bryte nye veier sammen med størrelser som Fritz Thaulow og andre av tidens ledende kunstnere. Videre fortelles det at han gjorde sine betydeligste arbeider før århundreskiftet. Men: ”Etter hvert ble koloritten lysere, han stivnet i motivvalg og malemåte og ble noe banal”, forteller vår kilde videre. Så vet vi det. Kanskje er det en av hans banaliteter vi har på årets omslag? Vi takker ham likevel for et strålende, hyggelig bilde som sikkert vil glede mange flere enn redaktøren.

Kilder:
Norsk Kunstnerleksikon.
Kaare Otterstad
Sverre Sjøvåg.

Et sted må alt begynne

Av Ragnar Ytrehus

– Et sted må alt begynne, heter det hos Gro Dahle. Og mye litteratur har «begynt» på Tjøme. Som Larsens dikt, Bangs og Lindegaards historiske romaner eller Brynildsens følsomme erindringer. Med mer.
Mye mer. Og det skal det handle om her. Med et sterkt fokus på det lokale vil jeg tegne et kortfattet riss over et tyvetalls forfattere, i vid betydning, med tilknytning til Tjøme. Noen er født her, noen kom hit, noen var innom, noen var her mest om sommeren. Utvalget er gjort ut fra både forfatternes tilknytning til Tjøme, og at de har publisert tekst(er) med Tjøme-tilknytning. Oversikten er gruppert etter en omtrentlig generasjonstilhørighet.

Fra hudøy kom Alf Larsen (1885 – 1967), dikter, essayist, tidsskriftredaktør og forlagsmann. Etter en lengre periode i utlandet vendte han i 1922 tilbake til Tjøme, der han for resten av livet slo seg ned på gården Rød. Mye av hans diktning er, direkte eller indirekte, preget av Tjømes landskap, himmel og hav. Larsen var også aktiv i Tønsbergs Blads spalter som litteraturanmelder og som debattant i store og små spørsmål. Tidsskriftet Janus styrte han fra sitt Rød i årene 1933 – 1941. Lokale tekster er Tjømesangen og essayet For første gang på jorden, der han formulerer sin kjærlighet til Tjøme:
«Jeg måtte bo her ute. Jeg lengtet hit ut. Jeg levde jo alle mine ungdomsaar i Danmark. Men da jeg ble eldre vokset minnet om hjemmet i mitt sinn, og jeg ble dratt hjem. Og jeg angrer det ikke!»
Tidlig på 1920-tallet debuterer en annen dikter og forfatter, Gunnar Reiss-Andersen (1896 -1964). Han hører egentlig «til» Larvik, men bodde en tid på Tjøme. Fra Tjøme har han bl.a. skrevet essayet Tomrum i avisen, der han ser tilbake på den gang han besøkte vennen Bernhard Folkestad på Brøtsø. På ski!:
«Det var en gang, nei det er en gang – en vinterdag nede på Tjøme. Rastløs går jeg omkring i det gamle huset mitt (…) Selskapssyken herjer meg. Og hastig får jeg et par ski under føttene. For Bernhard, den hyggens apostel, sitter visst ensom og prediker for fiskene ute på Brøtsø, – uttales Brøsse, – eller som en mild apokalyptiker, omgitt av syner og åpenbaringer sitter han kanskje med en glorie av peisild om skallen og venter på en disippel.»
Den omtalte Bernhard Folkestad (1879 – 1933) var nok bedre kjent som kunstmaler. Ved siden av skrev han det han selv kalte litterære skisser, en del med Tjøme som utgangspunkt, som etterhvert også kom i bokform. Folkestad fikk seg allerede i 1916 sommerhus på Brøtsø, der han var blant de første badegjester. Her oppholdt han seg særlig mye i sine siste år, og her kom altså Gunnar Reiss-Andersen på besøk. Reiss-Andersen beretter fra de små stuene:
«Det vi til daglig kaller luksus er det så menn ikke som setter sitt preg … men allikevel, her er noe av det velbehagelige som ligger i det engelske ordet luxury. Her er i smått og stort et diskret smådryss av overflødighetshornet. Tingene både tiltaler en og taler til en.»
I annen halvdel av 1920-tallet startet Sverre Salvesen Amundsen (1894 – 1975) fra Tjøme sin skrivegjerning. Speiderguttene som drog på hvalfangst, Guttene i Ternevik og Didrik Ternevik på hvalfangst er blant hans «Tjøme-tekster». Amundsen skrev barne- og ungdomsbøker, fortellinger, dikt, ja til og med skolebøker.

Journalist, forlagsredaktør og forfatter Waldemar Brøgger (1911 – 1991) startet sitt litterære virke tidlig på 1930-tallet. Han turnerte mange sjangre; historie, krim, filosofi, sakprosa, lærebøker, leksika. Tjømø sparebank gjennom 100 år : 1857-1957 (1957) og heftet Litt historikk ved åpningen av ny bru over Vrengen (1981) er lokale tekster fra Brøggers hånd. Brøgger var for øvrig gift med Mai Lindegaard (se nedenfor) på 1940-tallet.
Fra Hvasser kom Fred A. Fredhøi som både drev innenfor det maritime og i forlaget som ennå såvidt bærer hans navn. I 1969 ga han ut erindringsboken Kan du huske, der han skildrer miljøet på Hvasser og til sjøs som kom til å prege hans liv og løpebane. Boken kom naturligvis ut nettopp på Fredhøis forlag.
I 1949 kjøpte Mai Lindegaard (1919 – 1968) og mannen dr. Odd Solem gården Eidene på Tjøme og dannet «Mai Lindegaards Stiftelse, dr. Solems klinikk for nervøse barn». Lindegaard, som på slutten av 1930-tallet hadde vært skuespillerinne i Oslo, ble fra 1940 forfatter av noveller og romaner under navnet Synnøve Christensen. Døtrene Lindemann (1955) er en nøkkelroman fra 1700-tallets Tjøme som kan leses svært nær opp til omtalen av gården Eidene i Lorens Bergs bygdebok. I 1966 kom Lille myggeben, Lindegaards lett kamuflerte selvbiografi. Ordene er der lagt i munnen på hennes 8-årige datter Henriette Birgitte, kalt Lille myggeben, og handlingen dreier rundt livet på Eidene.
Så sent som i 1999 debuterte Mary L. Anthonisen (f. 1915!) med romanen Kvinnene fra Færder, naturligvis på Færder forlag! Anthonisen ble født på Færder fyr der faren var fyrassistent, og bodde sine første to år på fyret før familien flyttet videre til nye fyr. Senere har hun bodd i Tønsberg.

Født og oppvokst i Kirkebygen var forfatter, oversetter og forlagsmann Aasmund Brynildsen (1917 – 1974) som debuterte i fredsåret 1945. Etter en periode utenbygds bodde han på 50-tallet igjen en tid på Tjøme, sammen med Karin Bang, før forfatterparet flyttet til Veierland. I 1974, hans siste leveår, kom Brynildsens erindringsbok Hudø – Bilder fra en barndom. Brynildsen hadde nær slekt på Hudø, der han tilbrakte mye av tiden i barndommen. Blant slektningene var onkelen Alf Larsen (se egen omtale av Larsen). I 1993 ble Brynildsen igjen satt i fokus på seminaret Aasmund Brynildsen – en europeer fra Tjøme, i Tønsberg bibliotek. Innleggene på seminaret foreligger i en rapport redigert av Tore Frost (se egen omtale av Frost).
Forfatter og oversetter Karin Bang (f. 1928), som har skrevet siden slutten av 1940-tallet, bodde som nevnt sammen med Brynildsen på Tjøme på 50-tallet, før de slo seg ned på Veierland. Handlingen i hennes roman Fjerne seil : En roman fra seilskutetidens Vestfold (1962) finner sted nettopp på Tjøme og kan leses nær opp mot den lokale historie. Bang er ellers stadig blant aktive gjesteskribenter i Tønsbergs Blad. Dr. philos Kåre Glette ved Høgskolen i Vestfold har tatt doktorgraden på en avhandling om Vestfold og Karin Bangs forfatterskap.
Maleren Mary Haugård (f. 1923) ga i 1993 ut erindringsboken Mitt liv som innfødt, badegjest og kunstner. Haugård er oppvokst på Hvasser, nå fritidsboer samme sted, som antydet i bokens tittel.
Som ung flyttet Maria Anette Wilkens (f. 1919) med familien til Tjøme. Hun var i mange år tilknyttet NRK som litterær «løsarbeider» og kåsør ved siden av arbeidet som lektor ved Horten gymnas. Wilkens bor nå igjen på Tjøme, i Utbygda, der hun har hatt fritidstilhold siden 50-tallet. Lokalt på Tjøme har hun på slutten av 90-tallet ført i pennen de tre heftene med Glimt av Budalgårdens historie.
Tyske Hans Magnus Enzensberger (f. 1929) er en allsidig kulturpersonlighet med virke som dikter, essayist, journalist, oversetter, dramatiker, redaktør og utgiver. På 1960-tallet bodde Enzensberger på Budal på Tjøme med sin norske familie. Noen Tjømeminner finner vi hos ham, som i diktet Minne om sekstiårene:

rolig de nordlige kvelder
i juni, sorgløst slo messinguret
på øyene, lett lød en lys latter
lett lød små skrik, lett
lød en junimusikk gjennom de lyse stuer
om natten, glemsomt sto det gamle huset,
det fredete, hvor det aldri ble mørkt,
rolig, rolig lå båten ved bryggen, rolig
gikk samtalen mellom venner,
rolig svant hen de hvite stemmene,
som om lykken hadde vært der, rolig
sto bøkene, bergene, på hyllen
sto det lyse brennevin

I 2001 ga Johan R. Ringdal, bosatt på Tjøme, ut boken Ei hjemmestrikka strømpe : om et forlis på norskekysten og det som hendte etterpå. Ringdal har vært opptatt av den maritime historien, noe også hans artikkel i dette Tjuma vitner om.
Det maritime har også opptatt Gøthe Gøthesen (f. 1931), som vokste opp på Kråkere, og som senere igjen har slått seg ned på Tjøme, nå i Langviken. Tjøme-tekster fra Gøthesens hånd er boken Folk og fyr på Færder (1996) og Tjøme historielags årsskrift Tjuma 2000 der Gøthesen både var redaktør og skrev om Firmastet Bark «Bellands». Fra en førstereisgutts dagbok. I 2001 ga han ut Tjøme: bilder fra en nær fortid – en erindringsbok fra egen oppvekst i traktene nord på Tjøme.
Lektor i filosofi ved Universitetet i Oslo Tore Frost, bosatt på Hvasser, har arbeidet med filosofiske tekster og oversettelser og publisert bøker siden midten av 1970-tallet. Lokalt har Frost redigert rapporten fra seminaret Aasmund Brynildsen – en europeer fra Tjøme (se også om Brynildsen), der han også skrev artikkelen Aasmund Brynildsen – filosofen.
Forfatter Gerd Mjøen Brantenberg (f. 1941) har siden slutten av 70-tallet skrevet romaner, skuespill, hørespill, noveller og oversettelser. Sin Tjøme-tilknytning har hun som fritidsboer (til dels fastboende) på Tjøme. I artikkelen Øya i midten. En gårds historie, i Tjuma 2000, yter hun i bygdebokforfatter Lorens Bergs ånd viktig lokalhistorisk bidrag. Hun leder oss her gjennom historien til eiendommen på Medø, som har vært i hennes families eie siden slutten av 1920-tallet. Brantenberg var også bidragsyter i Stemmer ved verdens ende, 86 Tjøme-portretter og aktiv gjesteskribent i Tønsbergs Blad.
Journalist og forlagsmann Einar Chr. Erlingsen er opprinnelig fra Hvasser, nå bosatt i Tønsberg. Erlingsen har fra 90-tallet bidratt innenfor Hvassers egen lokale historie, der han sammen med Hvasser og Brøtsø Historieforening står bak heftene «Dill og dall» : Hvassers butikker 1870-2000 (2000), Telegrafstasjonen, tollstasjonen, sentralen, Oppvekst : om hvordan det var å vokse opp på Hvasser før og under krigen (fortalt av Svein Nielsen, 1999) og – likesom et kongerike for seg selv : Hvasser 1891-1941 (1992, red.)

Debutant fra annen halvdel av 80-tallet er forfatter og portrettør Niels Chr Geelmuyden (f. 1960) som de siste par årene har hatt sin bopel på Tjøme. Distriktet var dog ikke ukjent for ham, sine erfaringer som sommergjest har han skildret i artikkelen Å være inngiftet på Sandø, i boken Sandø – vår øy i havgapet.
Hytteeier Arne Berggren (f. 1960) er forfatter fra tidlig 90-tall av. Hans litterære virke omfatter roman, barne- og ungdomsbøker, kåserier og dramatikk. Blant arbeider som relaterer seg til Tjøme finner vi bøkene Webers lov, Stillemannen og Instamatic. Berggren er også representert med bidrag i samlingen Stemmer ved verdens ende, 86 Tjøme-portretter.
Fra sitt hjem på Tjøme driver Gro Dahle (f. 1962) allsidig litterær virksomhet, som lyriker, prosaist, barnebokforfatter og skrivepedagog. Dahle, som debuterte som forfatter i annen halvdel av 1980-tallet, fikk i 1998 Vestfolds litteraturpris. I juryens begrunnelse het det at «Dahles forfatterskap er eit av dei mest originale, særprega og spennande forfatterskapa i vår nyare litteratur.» Lokalt er hun representert med bidrag i Stemmer ved verdens ende, 86 Tjøme-portretter, blant annet med diktet Et sted må alt begynne – som her får markere slutten:

Et sted må alt begynne
Et sted må alt slutte
Et sted står strandnelliken og nikker til vinden
Og rullesteinen fortsetter å rulle gjennom århundredene

Et sted der ute
ved det siste lille skjæret er det verden ender
Og det store, salte havet begynner

Eller er det omvendt?
Er det slik at verden begynner der ute
ved det første lille, krumbøyde skjæret
Et sted slipper havet taket
og en øy river seg løs fra bølgene
med kirke og bjørnebærkratt, kaprifolium og sandkasser.


I tillegg til litteraturen som er nevnt direkte i teksten vises det nedenfor til annen litteratur som er benyttet. I tillegg er det trukket veksler på Tønsberg biblioteks Internett-tjeneste og personalet på Tjøme folkebibliotek:

Eggen, Bernt : «Kvinnene fra Færder» som avdrag på gjeld til vårherre. Tidsskriftet Kult … nr 1/1999
Enzensberger, Hans Magnus : Dikt for den som ikke leser dikt. Til norsk ved Per Kjelling. J.W.Cappelens forlag, 1965
Folkestad, Bernhard : Sol og morild : essays og betraktninger i utvalg. Gyldendal, 1968
Glette, Kåre : Om den litterære forvaltninga i fylket: Bør Vestfold få sin eigen «Nobelpris» i litteratur?. I tidsskriftet Kult … nr. 6/1996
Glette, Kåre : Pris til skrivepedagogen Gro Dahle. I tidsskriftet Kult … nr. 6/1998
Høst, Else Marie : Veierlandsforfatteren. Næravisen Øyene, Nøtterøy, 08.05.02
Høst, Else Marie : Stemmen som skriver historie Lokalavisen Øyene 28.06 00
Høst, Else Marie :Historie er tingen. Og en jaguar. Lokalavisen Øyene 27.09.00
Reiss-Andersen, Gunnar : Tomrum i avisen. I : Det smilende alvor. Essays. Gyldendal norsk forlag. Oslo 1954.
Ytrehus, Ragnar : Han måtte bo her ute … Tjuma, Tjøme historielags årbok, 2000
Ytrehus, Ragnar : Mai Lindegård – eller Synnøve Christensen om man vil … Lokalavisen Øyene 27. desember 2000
Ytrehus, Ragnar : – «Øy-forlaget» Dreyer. Lokalavisen Øyene, 25. oktober 2000
Ytrehus, Ragnar : Bayern – Budal – Berlin. Tidsskriftet Kult … nr 2, 2001

Ragna Larsen – Portrett av et eiegodt meneske

Gerd Brantenberg:

Der den gamle veien til Medø tar av fra Engøveien i en krapp sving, lå i sin tid et lite, hvitt hus i to etasjer med taksten og et bryggerhus ved siden av. Her var en gammel frukthave mot øst og en smal jordlapp mellom svaberget og veien i nord. I selve svingen sto en gammel eik. Den hadde lave, tjukke grener og regjerte over landskapet. Det var eika.
I mange år i etterkrigstiden var det slik at ungdommene bare sa: «Vi møtes ved eika». Alle visste hvor det var. Det finnes mange gamle eiketrær på Tjøme, og det er utallige flotte eksemplarer bare i området Hulebak, Engø, Medø. Hva var det som gjorde akkurat rabbene under denne eika til et sted?
Jo, det var Ragna Larsen. På et tidlig tidspunkt – allerede kort etter krigen – gjorde hun noe så uvanlig herute som å selge brus. Hun hadde jo en kjeller, der både citronbrus, Jaffa og ingefærøl kunne holde seg kalde lenge etter at landhandler Bjørnskau på Hulebak hadde stengt for dagen. For Ragna stengte aldri.
Det var ikke bare ungdommer som oppdaget at Ragna aldri stengte. Hun hadde nemlig noe mer i sin kjeller, men dette var å betrakte som en dyp hemmelighet. Hun hadde mørk og lys eksport og hele flasker pils. Dette var naturligvis høyst ulovlig. Ikke å ha det der – i og for seg. Men å gi seg til å selge det er en annen sak. Dette hadde Ragna klart for seg, og hun bød ikke ungdommer å kjøpe øl. Her var et annet marked.
Hun kjente de fleste som fór forbi på veien, og visste godt hvem av de høye herrer som var øltørste og hvem som ikke var det. Især merket hun seg de mange badegjestene. Når en øltørst herre av badefolket kom forbi, for eksempel min far, hilste hun og pratet. Så tok hun ham litt til side, og idet hun mente seg ubevoktet, gikk hun ganske tett inntil. Han var høy og hun var nokså liten, så hun stilte seg på tå, kikket opp på ham og hvisket lavt og fortrolig: – Doktor Brantenberg. Jeg har gjømt noen pils til Dere i kjelleren, hvis Dere vil ha. Det er bara å si fra! Og doktor Brantenberg sa fra, både titt og ofte. Han satte stor pris på hennes opplysning.
Dette var jo vågal virksomhet, men overleve skulle man. Når badegjestene slapp opp for øl, var det bare å sende de yngre poder over til fru Larsen. For det var det badegjestene kalte henne. Man var jo Dis dengang. Det var aldri hverken for sent eller for tidlig for Ragna Larsen.
Men hun solgte ikke bare leskedrikker til store og små. På den smale, trekantede jordlappen mellom svaberget og veien dyrket hun poteter. Andre ganger var det jordbæråker her. I haven hadde hun plommer, epler og pærer, og dessuten blomster til salgs, om det skulle være. Rundt om på hele eiendommen gikk det høner. Disse la, som seg hør og bør, egg, som hun også solgte. Hun opparbeidet seg en hel geskjeft på dette viset – gjennom mange år.

Hønene hennes gikk alltid fritt. Selv om hun riktignok hadde et uthus, så bodde de sammen med henne i hovedhuset. Ved solnedgang fløy de opp i epletrærne og vaglet seg for natten. Om morgenen spankulerte de opp trappen og gikk inn i kjøkkenet hennes hvor de fikk mat. Når du banket på Ragnas dør en tidlig morgen, visste du aldri om det var en høne som kom ut av døren først eller Ragna selv. Fru Larsen hadde et naturlig samboerskap med sine høner, og dersom man ikke tålte å se fjærkre i en stue, fikk man heller holde seg utendørs.
Ofte gikk man ikke så langt som til døren. Man sto utenfor på den lille plassen foran huset og ropte. – Fru Larsen! Fru Larsen! Omsider hørtes en stemme innenfra: – Ja, nå kommer jeg! Så kunne det gå et kvarter eller mer før hun endelig dukket opp. Man fremsa sitt ærend og hun sa: – Ja, jeg skal komma igjen straks! Så forsvant hun tilbake mot huset på sine skjeve, gamle ben opp de små trappetrinnene i terrenget og inn bakom huset. Og der kunne hun bli i minst en halv time før hun omsider kom tilbake med en bukett rabarabra eller noen egg eller hva man hadde bestilt.
Hva hun gjorde i denne halvtimen mellom bestillingen og leveringen forble et mysterium i alle år. Men tidene var fortsatt slike på Tjøme dengang at hun ikke mistet sine kunder av den grunn. Det var ventetid overalt. Hos landhandler Bjørnskau kunne man på sommerstid risikere å vente i to timer før man ble ekspedert. Ragna hadde gode tider med sin langsomme fart og sine liberale åpningstider.
Ragna Larsen var født i 1890. Hun kom fra Hof og hennes pikenavn var Kolstad. Hun var utdannet Røde Kors-sykepleier med svært gode papirer. I yngre år praktiserte hun også som sykepleier og var mye rundt hos folk og pleide dem hjemme, men det vites lite om hennes liv fra tiden før hun kom til Tjøme. Det fortelles at hun en gang skal ha sagt: – Ja, jeg har holdt mange nyrer i klypa! Av dette kan man kanskje slutte at hun hadde vært operasjonssykepleier. Hennes mor tjenestegjorde på gårder i Hof og hadde barn med to eller flere forskjellige menn, så Ragna hadde en rekke hel- og halvsøsken. En av dem het Paula. Og det skulle bli takket være henne at Ragna havnet på Tjøme.
Paula er et kapitel for seg, og Ragna og hun hadde et nært søsterskap i alle år – så la oss spinne trådene tilbake til den dagen deres lange liv på Tjøme startet.
Paula Kolstad kom til Tjøme en gang i begynnelsen av 30-årene, og hun var vel i sin tid øyas mest omfangsrike dame. Hun fikk tjeneste hos fisker Hans Anton Jacobsen i Stranna på Vasskalven, og kom roende over fra Engø i en lånt pram. Hans Anton var på dette tidspunkt enkemann for annen gang. Hans første kone var død av tuberkulose, og den andre konen døde av sorg etter å ha mistet et pleiebarn – også av tuberkulose. Hans Anton var hjemsøkt av ulykker. Men han ga ikke opp. Og han klarte seg ikke uten en kvinne. Så han søkte etter en husholderske. Så dermed kom altså Paula roende.
Da Paula kom inn i huset hans, ble hun vist rundt i kjøkkenet og de to stuene. Det fjerde rommet var en alkove med bare én seng. Sengen sto oppved veggen i et hjørne. – Men hvor skal jeg ligge, da? spurte hun. – Ja, du får vel ligge innerst, svarte Hans Anton.
Paula var driftig og dyrket opp hagen og hadde grønnsaker. En gang i året tok hun seg et sjøbad. Da gikk det som et sus fra munn til munn blant ungene på øya: – Paula skal bade! Så la de seg klare i buskene og så på henne der hun fløt på vannet i all sin velde, nærmest som en duvende bøye. Et praktfullt syn som ingen ville gå glipp av. Det varte ikke lenge før Hans Anton fridde til Paula, men Paula svarte «Nei». Allikevel ble hun hos ham inntil hans død i 1937, og da arvet hun huset hans. Huset solgte hun til Svinndal, og dette gjorde henne formodentlig istand til å kjøpe huset på Haug senere, det røde huset i Østre Vei like før Haugsvingen, som fremdeles kalles «Paulahuset».

Mens Paula bodde på Vasskalven, kom Ragna på besøk, og her traff hun en ungkar ved navn Kristian Larsen, som – i en alder av over førti år – fremdeles bodde hjemme hos sin mor. Han var den yngste av seks søsken – alle født på Vasskalven. Foreldrene Alette og Jørn Larsen kom opprinnelig fra Råde i Østfold, og hørte blant de mange østfoldinger som slo seg ned på øyene i tjømeskjærgården i siste halvdel av 1800-tallet. Jørn Larsen bygget hus på Søreng i 1877, og samme året mistet han sin første kone. Han hadde det smått og måtte låne penger til huset i banken. Det var hele tredve års aldersforskjell på ham og hans andre kone Alette. Hun var 20 og han var 50 da de giftet seg, og det var Alette som sto for gårdsdriften mens mannen røkte og spilte kort. På det tidspunkt Ragna dukket opp på øya, var Alette forlengst blitt enke. Men minstegutten Kristian f. 1894 bodde altså fortsatt hos henne.
Kristian var ikke som alle andre. Han gikk godlynt omkring og smilte, men kunne nesten ikke si noe. Om han var slik fra fødselen eller var blitt slik, vites ikke. Hans niese Else Abrahamsen på Foynland forteller at han var til sjøss som unggutt, og at han fikk solstikk og ble rar av det. Dette er slett ikke usannsynlig. Solstikk fører til dehydrering og kan i alvorlige tilfelle gi varige hjerneskader. Etter sigende seilte Kristian i utenriksfart, og formodentlig på sydlige breddegrader. Dersom han fikk solstikk og ingen skikkelig legehjelp, kan dette godt ha ødelagt ham.
Hvorom alt dette er, han levde i sin egen verden og var ikke istand til å ta vare på seg selv. Men Ragna fattet godhet for ham og fridde. Kristian svarte «Ja.».
Dette frieriet må ha funnet sted omkring midten av 30-årene, for det fremgår av boken om Vasskalven at Alette flyttet til Foynland i 1936 uten at Kristian var med. Det hadde seg slik at Kristian hadde fått kjøpt et hus til en rimelig pris av sin storebror Johannes’ svoger John Hansen på Engø. Denne eiendommen hørte opprinnelig til Pedersen på Engø gård, og ble skilt ut i 1900. Vi må gå ut fra at Ragna-huset ble bygget da. Stedet hadde flere eiere før det kom på John Hansens hender, og meningen var at Kristian skulle bo der sammen med sin mor. Dette ble det nå ingenting av, idet Ragna flyttet inn. Kristian var nå i trygge hender og Alette Larsen flyttet til sin datter på Foynland.
Ragna og Kristian må ha bodd sammen i flere år før de giftet seg, for bryllupet sto ikke før den 4. mars, 1939. Såkalt konkubinat var jo svært uvanlig den gangen, og dessuten forbudt ved lov. Men særlig oppsiktsvekkende i dette tilfellet var det ikke, ettersom Ragna og Kristian var uvanlige på nesten alle tenkelige måter.
Vielsen fant sted i Tjøme kirke, og det knyttet seg en viss spenning til om Kristian ville rekke frem i tide, for han la i vei i seneste laget, men han nådde det, akkurat. De to gikk opp kirkegulvet sammen. Bryllupsfesten ble holdt i huset deres, og nabokonen Esther Kristiansen hadde på forhånd lånt brudeparet en lysekrone og montert den i stuen, så det skulle se staselig og ordentlig ut. Lysekronen var hennes og ektemannen Karls egen bryllupspresang fra noen år tidligere. Etter bryllupet ble den pent ført tilbake til Esther og Karl.

Ikke alle var så vennligsinnet i anledning dagen som Esther. Under bryllupsmiddagen lød det plutselig et voldsomt smell fra trærne borte ved eika. Det var en gjeng gutter i 14-årsalderen som moret seg med å tenne på noe dynamitt de hadde hengt opp i trærne, og en glassrute gikk i annen etasje. Etterpå fikk de slengt en lunte inn gjennom et åpent vindu og tente på så det utviklet seg en fryktelig os og stank. Så løp de og gjemte seg.
Episoden forteller vel noe om at alle visste man her hadde å gjøre med noen raringer – som levde i armod – og dermed var det fritt frem for fantestreker. Ungguttene som sto for hærverket tenkte neppe tilbake på dette barndomsminnet med særlig stolthet senere. De siste til å gjøre ugang borte ved eika skulle de imidlertid ikke komme til å bli.
Andre hedret de nygifte på mer behørig vis. Således skrev Kristians søster, Anna Abrahamsen, et lite dikt, som en annen av bryllupsgjestene, hennes datter Else, gjenga utenat over seksti år senere:

Idag til kirken Kristian går
og sin kjære Ragna får
Hell og lykke følge må
når de sammen nu skal gå

Kristian minstegutten er
og vi alle har ham kjær
(…..her husket ikke Else
de to nesten linjene….)

Ragna pleien har forlatt
for på Tjøme å ta fatt
Havestell og høns det blir
Det nok god valuta gir

«God valuta» ga det lille stedet på Engø ikke, hverken i moderne eller i den tids forstand, men Ragna klarte faktisk å brødfø både seg selv og ektemannen der alle dager – med strev og oppfinnsomhet og et usedvanlig godt lynne. Hun var alltid blid. Hun la hodet litt på skakke og så opp på deg med de skrå øynene sine og ville gjerne vite hvordan det gikk med deg. Jeg vil gi et eksempel på hennes omsorg, slik jeg selv erfarte den som barn. Da jeg var ti år, ble min familie og jeg rammet av en stor tragedie. Min storesøster Vera fikk poliomyelitt og døde da hun var 14 år gammel. Det var høsten 1951. Da vi kom ut til Tjøme om sommeren, delte Ragna vår sorg og fortvilelse. Hun gråt og sa det var fryktelig, det som var skjedd. Hun kjente jo Vera godt, og hver sommer siden nevnte hun henne. Alltid med en liten gråt i stemmen. – Det var synd at hun skulle dø, sa hun.
Slik. Så enkelt. Og så sant som noe kunne bli.
Og faktisk var det en trøst for et barn å bli møtt av en voksen slik. For de fleste sa jo ikke ett ord. Lærerne på skolen, for eksempel, sa ingenting til meg da jeg kom tilbake til skolen etter å ha mistet min søster og vært i karantene en måned. Idag flagges det på halv stang på skoler når ungdom plutselig blir revet vekk, og det gjøres mye ut av å ivareta unge mennesker i sorg. Slik var det ikke dengang. Man ble møtt med en knugende taushet. Men ikke av Ragna.

De fleste som kjente Ragna Larsen kan fortelle historier om hennes hjertelag. At hun fikk så godt skussmål på sykepleieskolen, kan vel ikke minst skyldes denne egenskapen. Det kan i hvert fall ikke skyldes hygienen, om hvilken det også går utallige historier. For den var mildest talt under enhver kritikk. Hønene satte jo sine naturlige spor overalt på hennes kjøkken, her var alltid gamle matrester i kjelene og det var intet som tydet på at hun fulgte sin søsters eksempel og badet en gang i året. Poteter ble varmet opp direkte på kokeplaten eller kokt sammen med gruten i kaffekjelen, for alle grytene var opptatt av noe som ikke var blitt spist fjorten dager før. En gang de skulle ha gjester, fant Ragna på at hun skulle ha duk på bordet, men alle duker var skitne. – Krestian! Gå og skyld opp et laken! Det er god tørk nå! ropte hun. Da gjestene kom, hang lakenet til tørk, men det var ingen mat. – Du Krestian, ta og hogg hue av den som går der borte, sa Ragna og pekte på en av hønene.
Min mor, som på ingen måte var prippen, sa at vi aldri burde kjøpe noe av henne som ikke var innpakket. Men både egg og øl og brus hadde jo sin naturlige emballasje, og dertil kom alle karamellene, som hun delte ut rundhåndet til oss unger enten hun fikk betaling eller ei. Hun hadde en annen svakhet til stor ulempe for en som driver butikk. Hun kunne ikke regne. Hun skrev ned en rekke tall på noen papirlapper, men når hun skulle legge dem sammen, gikk det alltid i surr, så hun overlot regnestykkene til kundene. Selv som ganske små barn sto vi der og regnet for henne. Her så vi hvordan hun hadde satt opp i loddrett kolonne: 8 øre, 8 øre, 8 øre, 5 øre, 5 øre, 5 øre, 8 øre, 5 øre, 10 øre. Hvordan regne sammen dette? Den lille «plutifikasjonstabellen» må ha vært henne like fjern som den var for Pippi Langstrømpe. Å stå der, som 10-åring, og bli bedt om å overta regnskapet, ga naturligvis en enorm selvfølelse. Aldri hadde man møtt maken til butikkdame.
Kristian ble brukt som visegutt. – Jeg skal be han Krestian stikke opp med varene! ropte hun forsikrende. Og så kom han kanskje tre dager senere. Han lempet brusflaskene på en sykkel og kjørte bort til Engøbrygga der han hadde en pram, så tok han sykkelen i prammen og rodde rundt odden på Søndre Medø og inn i Hønsøbukta, for dette var før Marentius Kristiansen bygget demning og ny vei fra Engø til Medø, og så trillet han varene opp gjennom furuskogen fra Mjøenstranda til gården vår (Nordre Medø gård) og lempet dem inn i kjelleren. Det hendte jeg var alene når han kom, og da skulle han gjerne ta meg opp på armen og holde meg og få en klem. Dette likte jeg bare sånn måtelig, for jeg syntes ikke jeg kjente ham så godt at en klem var naturlig. Men det hele skjedde nærmest i barnslig uskyldighet, og jeg ble satt pent ned når klemmen var overstått.
I etterkrigstiden og frem gjennom 50-årene gikk salget til Ragna så godt at hun ga seg til å bygge en liten bod helt nede i veikanten. Ungdommene fulgte spent med. Det skulle bli en iskrembod, sa hun. Ragna satte «Krestian» igang med å male boden. Han brukte en hel dag på å male en planke. Men tilslutt sto den ferdig. Og så ble det enda mer liv ved eika.

Barn og ungdom kom og kunne kjøpe både is, sjokolade og brus, og nå gikk salget så godt at Ragna spanderte et bord ved siden av boden med parasoll. Ungdommene slo seg ned under parasollen. I midten av 50-årene var eika samlingsstedet for alle ungdommer i området. Man satt under parasollen og observerte alle de bilene som fór forbi, og sa: – Det var en Citroen. Det var en Buick. Det var en folkevogn. Det var en Opel Kaptein. Samtidig som man i øyekroken holdt oppsyn med èn som man kanskje hadde lyst til å bli bedre kjent med.
Det hendte imidlertid, som før nevnt, at ungdommene ble litt villere enn de burde. De ble sittende og holde leven, slik at Ragna måtte be dem gå. Det gjorde de ikke. De ga blaffen i hva hun sa og fortsatte med levenet. Så ga de seg til å klatre opp i eika, og narret Kristian til å klatre etter for å jage dem. Det klarte han jo ikke, de klatret bare høyere opp. Dette var fristende underholdning på stille, hendelsesløse sommerkvelder, og gjentok seg ganske ofte. Der satt de og skrålte og kalte henne «Tuppe-Ragna». Da hendte det at selv Ragna ble sint. Hun ropte og sa de forstyrret både hønene og naboene. Nå fikk de gå, mente hun. Men de gikk ikke. Da sa hun: – Om dere ikke går, så melder jeg dere til lensmann’! Da svarte ungdommene. – Hvis du melder oss til lensmann, så sier vi at du selger øl!
Neste dag var alle tilgitt. Men enkelte av guttene kunne ikke la være å fikle med parasollen hennes. De slo den opp og ned og lekte med den, så en kveld knakk stangen. Hun meldte det ikke til lensmannen. Det var nok ikke så mye på grunn av øl-trusselen. Å være uvenner med noen var helt imot hennes natur. Hun var glad i barn, selv i de slemme, og når det var basar ved garasjene i Østbygda Vel i juli, gikk hun på sine vonde, bandasjerte ben og bar esker med is nedkjølet i tørris opp de to kneikene i Engøveien og frem til garasjene der basaren ble holdt, slik at ungene slapp å løpe veien helt bort til henne for å kjøpe is. Å bli ytt slik ekstra service satte vi barna stor pris på. Hun var som et lite eventyr i seg selv der hun sto og småpratet. Der Ragna var, ble det liv.
Dessverre var issalget ikke like populært blant de voksne som drev basaren. Ungene brukte opp pengene de hadde fått hjemmefra til å kjøpe is istedenfor å kjøpe lodd. Det ble mindre penger i kassa for velet. Ragna ble nektet å selge is der. Da meldte hun seg ut av velet. En liten krig, altså – for å få fatt i badefolkets grunker. En krig Ragna tapte.
Men hun fant stadig nye utveier. Hun begynte å selge ukeblader. De kom dengang ut på onsdager, men forhandlerne fikk dem før. Hver tirsdag gikk Ragna rundt med Illustrert, Hjemmet og Norsk Ukeblad og banket på dørene og tilbød dem en dag før tiden. Og folk kjøpte. Nye ukeblader var festlige begivenheter dengang, og Ragna fant på ny en liten nisje i markedet. Man skulle jo overleve.
Men én dag var hellig – også for Ragna. På søndagene hørte hun alltid på høymessen i radio. Da lot hun seg ikke forstyrre, hverken av barn eller voksne. Man fikk komme etter kirketid. Dette holdt hun strengt på.
En gang inviterte hun til fødselsdagsselskap hjemme hos seg selv. Det ble servert bløtkake. Den var pyntet med ansjos. – Den var veldig pen, forteller en av gjestene. – Men vi spiste den jo ikke, da. Men en annen av gjestene sier at det ikke var ansjos, men sardin, og at det ikke var hos Ragna, men hos en annen original dame et annet sted på øya. Hos Ragna ble det servert snitter og kakao, og det var i anledning hennes 75-årsdag i 1965. Gjestene var ungdommene i nabolaget. Uansett hvordan det nå hadde seg med denne ansjosen: Å bli budt på mat hos Ragna var alltid litt av et problem.

Glad i dyr var hun, også, som man kan forstå på hennes små, bevingede samboere. Den store Paula hadde fast køyeplass i den fremste stuen hennes, og her kom hønene inn og la egg. Her var jo godt og varmt, så Paula ruget frem kyllingene. Det finnes flere pålitelige vitner til denne selsomme foreteelsen. Et annet vitne forteller at han en gang som gutt kom inn på kjøkkenet og der satt Ragna med en syk høne i fanget, godsnakket og kjelte med den og ga den små fiskebollebiter med skje. Og høna kviknet til. Om vinteren varmet hun opp stekeovnen og lot ovnsdøren stå åpen så hønene kunne sitte der inne og varme seg. Det hendte ikke så sjelden at en høne ble overkjørt på veien. Da sørget hun alltid svært, og hver gang sa hun: – Også var det den beste verpehøna! I tillegg til hønene var det to geiter, en sort og en hvit, veldig pene, som gikk rundt i haven. Ungene samlet eikenøtter til dem, som de spiste. En av geitene druknet i brønnen. Ragna hadde alltid katt, og en kattunge gikk det også ille med en gang. Den falt ned fra en skrent og havnet i et vanntrau der Kristian hadde noe fiskegreier, så den druknet. Det var en gris, også. Av en eller annen grunn bodde den ikke inne, men hadde egen binge utendørs. Men det hendte den klarte å komme seg ut. Om den fikk hjelp til dette av ivrige, små hender skal være usagt, men ungene ropte i hvert fall: – Grisen er løs! Grisen er løs! og det var et svare strev å få tak i den.
Paula var ofte på besøk, og som regel kom hun syklende. Det var et forunderlig syn med det digre mennesket på det lille setet, men hun kunne jo bare sette seg på sykkelen øverst i Haugsbrekka og trille helt frem. På vinterstid kjørte Ragna og Paula spark. Paula satt på og Ragna sparket. En gang kom de susende nedover Haugsbrekka, Ragna bak og Paula med et spann surmelk i fanget. Men helt nederst i bakken like utenfor Bjørnskaus landhandleri var det strødd sand for her er det jo et farlig veikryss, og denne sanden kjørte de rett inn i, så sparken bråstanset mens Ragna fór videre fremover i landskapet og hele sparkstøttingen klappet sammen med Paula over mens kundene hos Bjørnskau forfjamset bivånet det hele. Det gikk bra, forsåvidt, bortsett fra med surmelken.
Det bodde alltid folk hos Ragna. I mange år bodde Trygve Sandberg i bryggerhuset. Han var ganske liten av vekst og var sønn av Magna i Hagastranda og skredder Sandberg på Haug, og det var en kjent sak at han var glad i det sterke og hadde drevet med smugling i forbudstiden. Senere kjørte han posten. Han var den første som hadde bil her i området. En gammel Ford. En gang kjørte han opp den bratte Krokebakken på Hulebak. Og han var ikke edru. Han ble advart, men han ropte fornøyd: – Plenty gear i boksen! Så durte han oppover.
Ragna holdt sin hånd over Trygve i mange år, men han drakk for mye og fikk et tragisk endelikt. Da en halvbror av Ragna, Olaf Damdalen og hans kone Agnes kom for å bo i bryggerhuset, måtte Trygve flytte opp til Haug, og her bodde han i en bordkasse som noen gutter hadde spikret. De tok tilogmed leie av ham. Og her frøs han ihjel en vinter. Halvt ihjelfrossen ble han sendt på sykehus, men sto ikke til å reddes.

En annen søster av Ragna, Lina, kom av og til om somrene. Med Lina kom det en viss orden i sakene, for hun hjalp til i bua, og – til stor overraskelse for alle – kunne hun regne. Hun var i det hele tatt merkelig normal, midt oppi det hele, og hun var trivelig og snill. En eldre dame, Maren, bodde i mange år i annen etasje i hovedhuset hos Ragna. Antagelig kom hun først som en slags losjerende. Maren var eldre enn Ragna, så da hun ikke kunne gå trappen opp til annen etasje lenger, lå hun nede i stuen og Ragna pleiet henne. Maren ble boende hos henne til sin død.
Om somrene sto Ragna i mange år på torvet i Tønsberg. Det sto om henne i avisen fordi hun var blant dem med lengst fartstid der. Det hendte Kristian var med til byen, men ofte bar hun alle grønnsakene og eggene sine bort til bussholdeplassen alene og tok bussen inn. Hun gikk alltid i et slitt forkle, altfor store, sorte sko og en torghatt. Dersom hun ikke hadde de varene kundene spurte etter, kjøpte hun av de andre torvkonene og solgte videre. Når Ragna og Kristian sto på torvet i den kalde årstid, hadde de aviser innunder klærne for å holde seg varme. Ragna viste gladelig frem den ekstra polstringen under skjørtene – uten videre dikkedarer.
Kristian var en vandrer. Han gikk langsmed veiene og pratet med seg selv. En gang tok han bussen til Tønsberg, og skulle gå hjem igjen. Men han fant ikke veien, og folk måtte ut og lete etter ham. Han var borte i flere dager, men dukket til slutt opp i Holmestrand.
En junidag i 1957 gikk det galt. Det var like før St. Hans og på andre dagen kom ikke Kristian hjem om kvelden. Den natten gikk folk i Østbygda mann av huse for å gå manngard etter ham. Militære fra Mågerø ble tilkalt. Menn og kvinner og ungdommer lette i tussmørket, først oppe i oremyra på Medø og senere sørover mot Bukkholmen. Letefolket holdt seg tett sammen hele natten og saumfarte området. Først om morgenen ble han funnet. Han lå druknet i sjøen på grunt vann. Han hadde gått rett ut i vannet ved et skjær på Bukkholmen i retning Vasskalven.
Kristian Larsen ble gravlagt på Tjøme kirkegård. På gravstøtten hans lot Ragna risse inn disse ordene: «Du var mitt solskinn.»
Kristians tragiske bortgang gjorde et dypt inntrykk på alle i Østbygda, og man måtte spørre seg hva som hadde foregått i hans hode der han gikk. Var han på vei hjem til Vasskalven? Det kunne nesten virke slik.
Ragna sørget svært over Kristian, og nevnte ham ofte siden – alltid med gråt i stemmen. Hun levde ennå i mange år og fortsatte sin geskjeft opp gjennom 60-årene frem til omkring 1972.
Mot slutten av sitt liv var Ragna ikke så mye å se ute. Men det hendte hun dukket opp. En vinterdag kom hun på besøk til en av de naboungene, Bente Sveløkken, som hadde holdt til ved eika hennes i alle somre. Bente var nå selv blitt voksen og gift, og hun hadde nettopp fått en liten sønn. Dette var Ragna godt orientert om, for da ungen skulle bringes til dåpen, kom hun over med noen små sokker. De hadde hun sittet og strikket på frem gjennom vinteren, og de skulle barnet ha.
Bente forteller for øvrig at da Ragna kom, sto TV’en på. Ragna hadde ikke fjernsyn og var ikke vant til det, så hun kikket interessert på apparatet og sa: – Hva er det? Driver de med Lofotfiske? Det var pausefiskene hun så.

Min lillesøster Eva forteller at hun besøkte Ragna mot slutten av hennes levetid. Det var i 1974 og Eva bodde her alene utover høsten mens hun tok forberedende prøve i filosofi. På kjøkkenet hos Ragna sto fullt av melkekartonger med avdanket melk. I stuen innenfor var det pappesker fra gulv til tak. Esker fra tiden i kiosken. Ragna romsterte i dem, for hun ville gjerne gi Eva en sjokolade, og hun fant da omsider frem til en som hun mente ikke var så forferdelig gammel. Eva spiste den nok ikke, men hun gikk derfra med en god følelse. Ragna hadde spurt om alt som angikk hennes ve og vel, og hun ville gjerne at hun skulle komme igjen. Eva skrev senere et dikt om Ragna som følger i eget oppsett.
Da den dagen kom at Ragna følte hun ikke lenger kunne være til hjelp for noen, gikk hun inn i huset og stengte døren. Hun la seg til der inne, og slapp ingen inn. Som en gammel katt som går inn i skogen for å være ensom når slutten nærmer seg. Men hun hørte til menneskeslekten, som ikke tillater slik verdig død. Døren ble brutt opp og hun fikk hjemmesykepleie en tid, inntil hjemmesykepleieren sa at hun ikke kunne ta ansvar for henne lenger. Her var tilstandene så elendige at Ragna måtte på aldershjem.
Hun ble ført til aldershjemmet på Grimestad hvor hun ble vasket og stelt. Det tålte hun ikke. Overgangen ble for brå. Etter fjorten dager på aldershjemmet, gikk hun inn til de evige marker. De evige jordbæråkre og potetrenner, de evige frukthaver med frittgående høns, de evige veier med lass av blomster og grønnsaker i hendene, den evige iskrembod med sukkertøy og karameller, de evige, tjukke eikegrener – og den evige vei til sin Kristian.
Det var den 31. august i 1975, og hun ble 85 år.
Hun hviler på Tjøme kirkegård sammen med ham. Støtten står der fortsatt – i annen rekke i den nordøstre enden. Og vi som kjente henne går forbi en gang iblant, stanser ved graven og tenker: – Du var vårt solskinn.

KILDER
Skriftlige kilder.
Jon Erik Bakke og Kjell Aas (redaktører). Vasskalven, Vasskalven Vel 2001.
Muntlige kilder.
Anne-Sofie Farnø, Reidun og John Norveel, Anne-Marie Thorsen, Arild Sveløkken, Bente Sveløkken Lloyd, Kari Foyn f. Sæter, Else Abrahamsen, Randi og Edvard Pedersen, Else Laila Cranner f. Mathiesen, Eva Mjøen Brantenberg.
Egne minner.

Onkel Jacob

Fortalt av Sverre Kristiansen.

Onkel Jacob er han blitt kalt i ettertid. Hans rette navn var Jacob Hansen. Jacob var født på Tjøme i 1852, og bodde på Bustangen. Han var sønn av Marthe Jacobsen ( født Kristensdatter) , 1826. Hun var ”Gaardmandskone” i følge folketellingen fra år 1900. Om Jacobs far har folketellingen intet å si. Fordi Jacob var en litt spesiell person, har historier om ham levd på folkemunne helt til våre dager.

Jacob bodde i et lite, trangt kjellerrom i våningshuset på et småbruk på Bustangen. Hans søster, tante Emilie, eide dette småbruket og hadde to kyr på båsen. Hun var i likhet med Jacob, ugift, og var en svoren tilhenger av en slik status. Hennes to nieser, Martha og Marie bodde på Ødekjære og kom av og til på besøk til Emilie. Hun serverte geitemelk, noe de var lite begeistret for. Med til serveringen hørte også noen Pauli ord: ”Du gjør vel i å gifte deg, men det er bedre om du lar det være”. Deretter kom tante Emilies salomoniske konklusjon: ”Så gjør vi det beste vi da jenter!”

Som de fleste andre tjømlinger på denne tiden, var Jacob sjømann. Blant annet drev han som fraktemann, dvs han eide et lite fartøy, kanskje skøyte eller jakt som han drev fraktfart med. Det fortelles at han seilte til Larvikdistriktet og kjøpte opp favneved som han siden solgte hjemme på øyene. Kjøp, salg og transport av ved var en svært vanlig virksomhet blant fraktemenn langs hele Oslofjorden. Farkostene deres ble ofte kalt ”veajakter”. Dette var før motoren gjorde sitt inntog på arenaen, så Jacob måtte seile. Og ble det vindstille, tok han til årene. Jacob hadde farkosten sin liggende på Bustangen når den ikke var i bruk. Han hadde bygd et slags ”breakwater” av stein mot nord, for å beskytte den mot sjø. Disse steinene ligger der fremdeles. I dag er denne bukta helt forandret, blant annet er det mudret der.

Det var ikke noe stort fartøy Jacob eide, og virksomheten ga neppe større avkastning enn at den så vidt holdt liv i ham. Budsjettet hans ga neppe rom for større utskeielser verken i levemåte eller i klesveien. På bena hadde han selvteljede tresko så store som favnevedtrær, blir det sagt. Det fortelles også at han bare hadde ett par bukser. En gang pr år tok han turen ut til det lille skjæret som ligger ytterst i Bustangkilen. Og hva skulle han der? Vaske buksene, renslighet er en dyd! Han kledde av seg, dyppet buksene i saltvann og banket dem med stein. Denne prosessen gjentok han inntil han anså dem for å være rene. En enkel og grei prosess som dessuten hadde den fordel at han kunne operere uten nærgående tilskuere.

Jacob var litt av en kraftkar og kjent for å være uvanlig sterk. En gang holdt noen karer borte i Strengsdal på med å sette en skøyte på land. Den ble for tung for dem så de måtte gi opp. Et lyst hode kom på at de kunne spørre Jacob, kjempen på den andre siden av sundet, om hjelp. De rodde over og fant ham på Bustangen. Om han kunne hjelpe dem med skøyta? ” Jo, men ikke nå. Men jeg er der borte i morgen tidlig klokka fire”. Det var greit. Alle mann stilte klokken fire for å bistå med landsettingen. Men da de ankom sto båten allerede på land. Jacob hadde greid det alene!

Det fortelles også at når Jacob skulle rengjøre, bunnsmøre eller reparere farkosten sin, dro han ut til det som på kartet heter Gryteskjær, men som folk på Bustangen kaller Jacobsholmen. Der laget han seg en liten tørrdokk, fortelles det. På sørenden av holmen ligger en trang vik. Denne vika hadde han stengt med en steinmur som hadde en åpning på midten, litt bredere enn Jacobs båt. Så bukserte han båten inn i bukta og tettet igjen åpningen. Deretter øste han bukta lens ved hjelp av en 25 liters pøs av tre. Og der sto skøyta tørt og godt inntil han var ferdig med arbeidet. Blir det fortalt.

Han kunne være ganske sint om han ikke fikk det på sin måte. Johan Bernhard Hansen (Baldershage) har fortalt at han alltid skalv litt i buksene når han som gutt skulle bort til Bustangen. Dersom han møtte Jacob og ikke fikk av seg lua litt drittkvikt, feide Jacob lua av ham og ga ham en kraftig lusing. Ungene skulle vise den nødvendige respekt for voksne folk!

Jacob ble aldri gift. Men, som folk flest hadde han vel sine lyster og lengsler. På Kråkere gård bodde en av Tjømes storkarer, gårdbruker og skipsreder Lars H. Bache. Bache hadde en datter som het Berthe Andrea. Det kunne vel være et passende parti, mente Jacob og styrte sine skritt mot kråkeregården. Det fantes nok dem som mente noe annet. Han måtte tusle hjem til Bustangen med halen mellom bena, det ble blankt avslag. Om det var gubben selv eller datteren som ville det slik er ikke kjent. Kanskje var det begge to. Men den gamle fikk skylden. Siden da var Bache lite populær hos Jacob. ”Fanden ta Lars Bache”, het det.

Han måtte bo her ute…

Ragnar Ytrehus:

«Jeg måtte bo her ute. Jeg lengtet hit ut. Jeg levde jo alle mine ungdomsaar i Danmark. Men da jeg ble eldre vokset minnet om hjemmet i mitt sinn, og jeg ble dratt hjem. Og jeg angrer det ikke!» Slik formulerte Alf Larsen sin kjærlighet til Tjøme.

Dikteren fortalte ellers svært lite om seg selv og familien. Forfedrene var øyfolk. Faren Adolf Larsen og moren Kristine Iversen giftet seg i 1884. Adolf kom fra Hudø, mens Kristine kom fra Vakersholmen – like nord for Hudø. Her var hennes familie – antagelig som de eneste – bosatt. Vakersholmen lå den gang under gården Rød, der Larsen senere skulle bli «godseier». Sommeren etter giftermålet kom Alf Larsen til verden, 22. juli 1885 – som førstemann av i alt syv barn.

Familien Larsen – inklusive farfar og enn så lenge farmor – bodde på Hudø. Eiendommen het Sølyst, også kalt Vestre Hui, og lå nord-vest på Hudø. Bror von der Lippe – Tønsberg-rederen som kjente Larsen helt fra midten av 30-tallet – sier det slik: «det var en annen tids mennesker, oppdradd til nødtørft og gudsfrykt og sparsommelighet, og med tro på en verdensorden. Fisk var det i sjøen, ved i strendene og i skogen, nok til å holde varmen om vinteren og til å koke maten.»
Alt tyder på et usedvanlig lykkelig og harmonisk samliv, som fikk en brå slutt da skipskaptein Adolf Larsen omkom ved skonnerten Buds forlis i Nordsjøen i oktober 1905, forteller forfatteren Karin Bang. Men, familen var ikke uforberedt på dette: «Ni år gamle Lars, nest yngst i søskenflokken og den av barna som klarest hadde arvet noe av farmorens synske evner hadde våknet en natt i fortvilet gråt – far hadde stått ved sengen hans, blek og dryppende våt».

«For at det ikke skal være tvil, iallfall etter Adolf Larsens død var her fattigdom, ingen romantisering kan bortforklare det faktum», slår von der Lippe fast. «Jeg vet hva fattigdom er», skal Larsen ofte ha sagt senere i livet.

I 1924 solgte moren Kristine Larsen – som en av de siste fastboende på Hudø – til Oslo kommune for kr. 13.000. I dag kalles eiendommen Vesta og er sykestue for Hudøs 11 feriekolonier, de siste gjenværende i landet.

OPPBRUDD

Annenhver morgen måtte den unge Hudø-boer stå opp klokken halv seks. For da skulle han til skolen på den store øya ved siden av. Det var ikke selvsagt at det skulle bli særlig mye skolegang på ham. Det var ikke en typisk karriere for øyfolket.

Da Larsen var omkring 11 år kom han under Sandefjord-rederen Johan Brydes beskyttelse og ble hjulpet til folkehøyskole i Skiringssal i Sandefjord. Her skulle han bl.a. lære å skrive stil, men gikk snart sine lærere en høy gang, skriver Tjøme-magister Maria Anette Wilkens. Noen av Larsens skolestiler fra denne tiden finnes ennå, en av dem er nylig trykket i det 3. heftet med Glimt av Budalsgårdens historie.

Så var Larsen en tid volontør – en slags hjelpegutt – hos Bryde, til han i 1903 dro til Danmark og begynte på Grundtvig-skolen i Lyngby. Herfra gikk turen høsten 1907 til Gymnasium i Charlottenlund utenfor København. Larsen skulle avlegge eksamen artium, men ble syk og måtte avbryte studiene.

Neste stopp ble Frankrike, der han ble i to år: «I disse to år har han lært hele den franske litteratur å kjenne og uttrykket «kjenne» i denne sammenheng betyr å kjenne til bunns og i detalj, – alt som er og var verd å vite. Og slik ble det siden med både den svenske, tyske og danske litteratur, ja hele verdenslitteraturen», skriver von der Lippe.

Larsen var også en tur i England, men det skal ha satt mindre spor. Han behersket forøvrig ikke engelsk, men fransk og tysk og tildels latin og gresk. Et kortere opphold i Tyskland skal også ha inngått i reisevirksomheten.

Så vendte han tilbake til Danmark: «han følte nok at det var her han hørte hjemme og at det var her han kunne utvikle seg videre», forteller von der Lippe. I denne dansketiden utviste Larsen bl.a. et visst anarkistisk engasjement, men det får være en annen historie.

Sin tilkommende hustru Astrid lærte han å kjenne kort etter at han var kommet til Danmark – da han en tid vanket på Vellegård utenfor København, en pensjonatskole for unge dannede piker. Ekteparet som eide skolen hadde en datter Astrid , nesten ti år eldre enn Alf. Hun var visstnok en søt og kunnskapsrik ung dame og i 1921 ble det giftemål.

«I det vennlige smilende Danmark, i en atmosfære av den mesterlige européiske lyrikk, ble Alf Larsen modnet til mann og dikter. Men minnene om barndommen i Norges skjærgård satte dype spor i hans sinn. Nettopp fordi han så altsammen på avstand, ble motsetningene så store for ham. ”Alt som hadde ligget gjemt i sjeledypet fra barndommens karrige år, spiret nå frem i det modne diktersinn», skriver Larsens biograf Henri Werring , venn og beundrer av Larsen gjennom mange år.

HJEMKOMST

I 1918 var Larsen blitt litterær konsulent i norske saker ved det danske Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. Han spilte derfor få år senere en sentral rolle i det såkalte hjemkjøpet av de norske diktere. Det nye Gyldendal Norsk Forlag overtok den norske avdeling av det danske forlaget, som til da hadde utgitt de fleste norske forfatteres bøker, fremfor alt Bjørnson, Ibsen, Kielland og Lie – de 4 store.

Larsen ble tilbudt direktørstillingen for det nyopprettede Gyldendal Norsk Forlag, «men han bodde på Tjøme og ville ikke flytte til Oslo», skriver Werring . Eller han «mente at Harald Grieg passet bedre», som signaturen H. – sannsynligvis gammelredaktøren Trygve JB Hoff i Farmand – skriver.

Det var fru Astrid som hadde penger, og de besluttet å kjøpe gården Rød på Tjøme. Men Larsen måtte også låne. Grunnboken viser at eiendommen ble skjøtet over fra Trygve Therkelsen til Alf Larsen 11. januar 1922 for kr. 60.000. Gården var den kjente Tjømefamilien Røeds tidligere familiesete. «Rød er et ønskested for en dikter» skriver Sandefjords Blad i en reportasje om dikteren fra 1923; «Her findes store stuer med brystpanel og gyldenlærstapet, mange koselige rum med bjelketak og et passende antal smaa, hemmelige kot ….»

Tannlegen og dikteren Per Arneberg fra Tønsberg formulerte det slik: «All svunnen tid og kultur er i dette hus. Tjømes, Norges, Danmarks. Og all litteratur, Norges, Danmarks, verdens». «Her på Rød er det svundne ingen drøm. Det vever seg inn i hverdagen, som vel egentlig ingen hverdag er, fra de gamle bondemøbler, fra barokken, fra den strenge empire, fra Nøstetangens prektig-troverdige glassmesterkunst, det ruger i de gamle skap og kister.»

Og Larsens feiret jul sammen med Gisken og Herman Wildenvey – på Rød. Og med familien: Det var juleselskap på Rød med danske julesanger og dansk julemat – og et åpent hjem ellers i året også – der mang en kjent personlighet kunne påtreffes.»Ofte var venner samlet i den søndre stue med Alf Larsen sittende i sin kurvstol under lampen i hjørnet. Samtaler i vanlig forstand ble det lite av, det var Alf Larsen som talte for det meste nesten uten avbrudd», forteller von der Lippe.

Larsen kom til Rød av én grunn: «- Det var for Berstadhusets skyld, det fineste han visste om i verden og som lå på Røds grunn». Det var derfor jeg kjøpte gården Rød og ikke for noe annet, skriver han selv i essayet ” For første gang på jorden”. På Berstad , i Røds strandkant og i den lille dikterstuen i Båtsvika ørlite lengre sør , drev Larsen sitt åndsarbeid, forteller Werring: «Dette den lokale dikterhøvdings poesiverksted ved Båtsvika, lå tilbaketrukket og delvis skjult fra omverdenen. Her satt han da midt i Guds vakreste natur, og fant inspirasjon til sine verk. Han hadde praktfull utsikt mot sjøen, og til sin stadig like kjære Hudø.»

Larsen var naturelsker og naturestetiker. Han tålte ikke at menneskene forulempet naturen – på noe vis. Advokat Ole Blom fra Tønsberg forteller at Larsen selv feiet svabergene. Og han orket ikke tanken på at hans elskede Rød noensinne skulle skjemmes eller oppstykkes. Han tok derfor tidlig skritt for å få eiendommen fredet , trolig i 1942 , en kamp han førte i mange år.

Werring forteller at «Larsen måtte tåle mange etsende bemerkninger fordi han midt under krigen gikk til myndighetene i Oslo for å få i stand en fredning av eiendommen på Rød (…). Dette ble under krigen sett på som grovt forræderi.»

I 1951 ble skogen, plante- dyre- og fuglelivet på eiendommen fredet. I 1954 ble fredningen utvidet til også å omfatte forbud mot bading, sportsfiske, leirslagning og opphold: «Dog skal det være tillatt for almenheten å foreta spaserturer gjennom det fredede areal», het det.

Gårdsdrift skal Larsen ha hatt lite greie på: Niesen Randi Johnsen forteller at det etterhvert «ble mange forpaktere på Rød gård, de kom og gikk på løpende bånd. Med Alf Larsens spesielle ideer om måten å drive gårdsbruk på, var det umulig å gjøre driften regningssvarende. Aldri skulle det hugges et gammelt tre og langs jordene skulle intet ryddes.»

Bøker hadde han nok mer greie på: Larsens bibliotek var meget omfattende, det skal ha dreiet seg om opp mot 10.000 bind. Innimellom tjente han noen kroner på kjøp og salg av antikviteter – han hadde sans for gamle ting , han hadde endog bevilling som skraphandler.

«Alf Larsen var alltid interessert i unge mennesker , og han var såpass subjektiv at han fikk interesse for folk som viste interesse for ham» – forteller von der Lippe. Leif Wærenskjold – en av janusene – omtaler Larsen som «Oppdrageren som har sendt kull på kull av unge kunstnere ut i en vanskelig verden – med oppmuntrende ord og gode skrive- og leveregler.»

Forlagssjef Øistein Parmann fortalte at han i ettertid ofte hadde tenkt på all den tid Larsen hadde ofret på ham de første årene; «meg … en selvopptatt gymnasiast. I min naivitet viste jeg ham mine ynkelige dikt og romanforsøk. Han tok det alltid alvorlig, gav meg positiv kritikk, rettledet og foreslo forbedringer. Hvorfor tok han seg tid til dette?» – «det var mange for hvem han var den store læremester.»

Fremst blant disse mange stod nevøen, filosofen, forfatteren og forlagskonsulenten Aasmund Brynildsen. Oppvokst på Tjøme, tidvis i det Larsenske hjem på Hudø.

Maria Anette Wilkens beskrev sitt møte med nye skolekamerater på Tjøme: «en gjeng som var blitt helt oppglødd av interesse for diktning, og for de livsverdier den kunne formidle, gjennom kontakt med sambygdingen, hans dikt, og kanskje ikke minst hans litterære essays».

Miljøbyggende var nok også Larsens store og fornemme tidsskrift Janus som første gang utkom i 1933 – der han samlet en rekke fremragende medarbeidere som Aasmund Brynildsen, dansken Johannes Hohlenberg, Ernst Sørensen, Per Arneberg og nevnte Leif Wærenskjold – alle med en viss lokal tilknytning. I tidsskriftet fikk polemikeren Larsen utfolde seg.

Janus ble bokstavelig talt redigert i stuene på Rød, fru Astrid maskinskrev igjen og igjen. Opplaget var lite (800) men takket være trofaste abonnenter kunne det holdes gående. Øistein Parmann beretter at Alf Larsen hadde truet abonnementet på hans bestefar, «som han gjorde det med mange andre av næringslivets topper.» Janus gikk inn i 1941 «da var det ikke lenger mulig å holde det gående på grunn av tyskerne og norske nazi-myndigheter» «- Det var blitt for mørkt til å skrive.»

Larsen var en ivrig avisdebattant , gjerne i Tønsbergs Blads spalter. Blant debattene han gikk inn i med liv og lyst var «Bystesaken» i 1926 omkring valg av byste av bygdebokforfatter Lorens Berg på Kodal kirkegård i Andebu. Larsen engasjerte seg her meget sterkt til fordel for ett av de foreliggende forslag , utarbeidet av Tønsberg-kunstneren Carl E. Paulsen. Det konkurrerende utkast stod en lokal dilettant» fra Andebu for – og for dette fikk han meget hard medfart. Larsen må ha følt den kongelige kunsts interesser truet.

«Tjømø-kjæften» Larsen var også sterkt engasjert i debatten på slutten av 20-tallet omkring bygging av den første broen over Vrengensundet. Som bro-tilhenger lot han sin vrede gå ut over andre i spaltene. Særlig rammet dette kaptein Ringe fra Sundene – som var mot broen av økonomiske årsaker. Broen stod – som kjent – ferdig i 1932. Som formann i innsamlingskomitéen, skal Larsen ha regnet seg som broens far vel så meget som noen annen, fortalte niesen Randi Johnsen.

I en årekke var Larsen involvert i Tjøme-politikken for De borgerlige partiers liste. Han trådte – eller lirket seg – inn i den lokale politikk i 1925: «Den eneste kvinde i Tjømø herredsstyre» [frk. Kruge] «kom inn ved summeringsfeil – Alf Larsen overtar plassen», meldte Tønsbergs Blad. Ved valget i 1928 stod han på 11. plass på listen. Han ble 1. varamann, selv etter at listen fikk inn i alt 17 representanter.

På toppen av konkurrenten Tjømø’s upolitiske liste stod Larsens gamle kjenning fra Bro-saken, kaptein Ringe. Denne listen fikk for øvrig 2 representanter mens Arbeidernes og smaabrukernes liste fikk 1.

Ti år senere – 1. mai 1938 skriver Tønsbergs Blad at «Alf Larsen velter av sig en del byrder» – herredsstyret fritar ham for en del tillitsverv. Men hans engasjement i ethvert større eller mindre forhold skulle vare nærmere 30 år til …

I 1957 skjøter Alf Larsen Rød over til Ole-Jacob Hoff , sønn av tidligere nevnte Farmand-redaktør , for kr. 125.000. I skjøtet var hjemlet en livsvarig og vederlagsfri bruksrett for Alf Larsen til hovedbygningen på Rød. Ti år ble det i kårstuen for Larsen, som døde i 1967.

«Jeg måtte bo her ute. Jeg lengtet hit ut. Jeg levde jo alle mine ungdomsaar i Danmark. Men da jeg ble eldre vokset minnet om hjemmet i mitt sinn, og jeg ble dratt hjem. Og jeg angrer det ikke!»

Tjømø sangen

Brus hav om land og strand, sus vind og syng
sangen om Tjømø-land, berg, lav og lyng,
furu og gran og brisk, løvli og lund.
Kjenn hvor han blåser frisk hvitt går hvert sund.

Hør alle fugleskrik, se for et liv!
Ærfugl i hver en vik, stokkand i siv,
terne og teist og tjeld, måker som sne,
sol over nakne fjell, bukter med le.

Fant du så langt du fór make til ø?
Lengter du ikke bror hit for å dø!
Kom bare hjem igjen, blev du forskutt,
vinden din gamle venn venter deg trutt.

Hør hvor den skynder seg nordpå i natt.
Her i Tjømø lei løier den bratt.
Her blir den solgangsbris straks den når frem,
gjør til et paradis Tjømø, vårt hjem!

Alf Larsen

«Gud Give» Island» en hurtig reise»

Johan Fredrik Bockelie :

Barken «Island» var blant de siste seilskutene hjemmehørende på Tjøme. Skuta var bygget i New York i 1840, men vi vet ikke noe om dens tidligste historie. I skipslistene er den oppført som eiet av Johan Fredrik Gjertsen fra Rød på Brøtsø, og den seilte mest mellom Norge og Belfast, eller England, oftest med plank og pitprops ( støtter til gruvegangene i engelske kullgruver). Denne reisen tok vanligvis 3-4 uker, avhengig av værforholdene. Ofte seilte de ut med trelast og tok ulike varer tilbake til Norge.

Vanligvis finnes det ikke mye detaljer omkring Tjømeskutene og deres historie, bortsett fra noen spredte opplysninger. For «Island»s vedkommende er en del brev bevart som beskriver noe av det som hendte på og omkring skuta. I 1886 var hun eid av et partsrederi bestående av Gjert Gjertsen, Johan Fredrik Gjertsen og Henrik Gjertsen, kanskje flere. Kaptein var Henrik Gjertsen, sønn av Johan Fredrik Gjertsen, min tippoldefar. Skipets historie før 1886 har vi lite kunnskap om.

På slutten av 1880 årene var mesteparten av de gode fraktene overtatt av dampskipene. Det hendte imidlertid at dampskipsrederne formidlet frakter som de selv hadde vraket, til seilskipsrederne. Seilskipenes problem var at de brukte lang tid på reisene. Inntjeningen ble derfor dårlig. Etter som tiden gikk ble dette problemet stadig større og flere og flere ga opp, eller seilte til skutene sank. De hadde for liten fortjeneste til å fornye skip og materiell. Da den siste generasjonen med seilskipsredere døde ut på slutten av 1800-tallet, forsvant også seilskutene, en etter en, mange forliste.

I de neste sidene skal det fortelles litt om barken «Island» og den informasjonen jeg klarte å få frem om dens siste år knyttet opp til Gjertsen slekten på Tjøme.

Våren 1886 ble «Island » gjort klar til å seile til Belfast i Irland med planker. Johan Fredrik Gjertsen hadde fått løfte av sin tilkomne svigersønn om støtte til utrustningen av skuta som Johan Fredrik’s sønn Henrik skulle seile. Brevet ble sendt til Kristiania fra Rød på Brøtsø:

Rød d. 15/3 86 Herr O. Bockelie
Ærede Ven.

Grundet paa Dit gode løfte om at vilde Laane mig Penge til Skibets udgifter, har jeg sadset derpaa og saaledes ikke hørt mig om andensteds men været Rolig i saahenseende. Da nu Tiden er nærmest at jeg tiltrænger Penge, tillader jeg mig med dette at bede Dig at sende mig med Din kjæreste Maren kr. 200. Dette bliver naturligvis forlidet for at faa Skibet ud herfra, da Mandskabet antagelig som sedvanlig vil have Forskud, men jeg vil nødig bede om formange paa engang og heller ikke tiltrengs flere før sist i denne maaneden, saa skal jeg heller tillade mig at skrive Dig til.– En venlig Hilsen fra

Din J.F.Gjertsen

Jeg har tænkt mig mulig at faa Island afsted sidst i denne eller første Dage af April, om ingen hindring intreffer..

Johan Fredrik Gjertsen fikk sine penger, og kom snart tilbake med forespørsel om fler:

Tjømø d. 1/4-86

Herr O. Bockelie, Kristiania

Gode Ven
Da det nu Lakker til at tænke paa at faa Skibet afsted tør jeg ikke opsette Længre med at tilskrive Dig, for ikke at komme i forlegenhed.-
Du var som Du Erindrer saa snild og lovede mig Penge til Skibets udstyr og Pris til Mandskabet, derfor maa jeg nu bede Dig om at sende mig Kr. 300 som jeg antager vil Rekke til, det er forskrækkelig vor mange Penge der altid skal til om Vaaren før man faar Skibene afsted, endskjønt man faar Provianten paa Credit. Jeg har havt et par man i arbeide ombord i hele Vinter, da det altid er noget at Lappe paa de gamle Skuder, saa de 200 Kr jeg fik tilsendt med Maren er nu snart gaaet.- Det er liden drygsel i kroner.- Det er mindre behageligt at bede Folk om Penge men saa Længe man blot kan holde sig indom Familien som jeg nu Begierer Dig for, gaar vel enda an. For kjære Bockelie jeg bliver nu gammel og intet at fortjene og Daarlige Udsigter saa maa Gud vide vad Enden vil Blive. Jeg er nu saa forkjølet at jeg ikke faar lov at komme ud af Døren, for her grasiner megen Lungebetendelse som er Dødelig, derfor frygter jeg. Sig mig naar Du skriver hva tid man venter Gjert tilbage da jeg vil tilskrive ham til.

Hilses fra din altid Hengivne

J.F.Gjertsen

Som vedlegg til brevet har Johan Fredriks datter skrevet :
… Her er mange folk ud og ind om Dagen thi Henrik hyrer til «Island». Meningen de skal afsted om en 8 dages tid. Pent Veir her men frygtelig føre …. Isen ligger ennu i sundet (Røssesundet). «Arctic» seiler imorgen. ….Maren

7. april sendte Ole ytterligere kr. 300,- til sin tilkomne svigerfar for å hjelpe ham med å få skipet seilklart, og 5 dager senere sendte J.F.Gjertsen følgende brev til Ole :

Rød 12/4-86
Kjære Bockelie
…..Ha tak for Pengene. Venlig hilsen fra din Svigerfar skal blive.

J.F.Gjertsen

Etter at datteren Maren hadde giftet seg med Ole Bockelie ( den 24. april 1886) sendte Johan Fredrik Gjertsen en rekke brev til datteren. Det første lyder som følger:

Rød d. 13/5- 86
Min Kjære Maren
….Jeg kan vel ikke Tro Du har glemt at bede Bockelie at sende mig de 280 kr. han lovede mig til Troes. Jeg vil haabe Di kommer med Posten paa Løverdag, for Mandag kl. 7 kommer Kjærringene, og har jeg Dem da ikke ferdig er jeg Lurt.- Jeg seer at Gram paa Slangeby (?) er kommet til Quebek med 28 Dagers Reise. Han gik herfra 4 Dage føre Island, saa jeg vil haabe at see ham med det første.- Her forøvrigt intet nyt som er at Tale om. …Hils O. Bockelie saameget fra mig, og N.E.B. og atte alle ere Friske Her, mangler Contant uden Penge.

Venlig hilsen fra Din fader J.F.Gjertsen

Ole Bockelie har derfor sendt svigerfaren ytterligere penger til å dekke driftskostnadene for skuta, og vel en uke senere kommer følgende brev tilbake til svigersønnen:

Jeg erkjenner at have bekommet til Laans af Hr. O. Bockelie Kr. 280,-

Rød, Tjømø d. 21. Mai 1886

J.F.Gjertsen

Island kom inn til Chatham ved Themsen i midten av mai, sannsynligvis har de tatt med planker fra Norge. Det var vanlig at de enten hentet plankene i Fredrikstad eller i Drammen. Vel fremme i Chatham skrev Henrik Gjertsen, kapteinen ombord, brev til sin svoger fra England:

Island i Chatham N.B. 23.mai 1886

Kjære Svoger Bockelie!

Af Faders Brev hørte jeg at Deres Bryllup var den 2 den Paaskedag, det var ergerligt for mig at jeg ikke var hjemme men hvad kan dermed gjøres? Jeg bringer Dig og Maren min hjerteligste lykkeønskning og min Gratulation, og haaber at Du maa leve lenge og lykkelig med din Brud og Hustrue.
Vad mig angaar har jeg intet at sige, vi ligger nu og laster men idag er Søndag imorgen 24de er Dronning Victorias Gebursdag og da er heller intet arbeid her.
Vi havde en hurtig og pen Reise over blot 29 Dage og nydeligt Veir.
Hils Nils og Ellen fra mig, og ver Du samt Maren paa det hjerteligste hilset fra mig, haabende at se Eder igjen til Høsten Glade og tilfred tegner jeg med Agtelse
din Svoger

H.F.Gjertsen

P.S.
Lev vel og bed Maren sende mig et Brev til Belfast.

hilsen

Henrik

Fra Chatham ved Themsen gikk reisen videre til Belfast, sannsynligvis rundt sør-England. Vi vet ikke om de hadde last fra Chatham til Belfast, men antar at så er tilfelle.
6. juni sender Johan Fredrik Gjertsen følgende brev til sin datter Maren, hvor det er noe informasjon om «Island»:

Rød 6/6-86
Kjære Maren

Først aflegger jeg min tak til Dig og Bockelie for mit Ophold hos Eder. Vi var i Sundene kl. 12 og kom Hjem kl. 3.
…. Jeg fik Brev fra Henrik Torsdag. alt vel. ….. En venlig hilsen til Dig Bockelie, Nils og alle fra mig, Mamma og Besse (?)

Din Fader JFG

Dette kan bety at «Island » har kommer frem til Belfast, og at brevet fra Henrik ble sendt derfra, men det er også mulig at Henrik sendte brev til sin far fra Chatham samtidig med brevet til søsteren og svogeren omkring 23.mai og at det er dette brevet det refereres til.

Den videre seilasen i året 1886 vet vi ikke noe om, men sannsynligvis har «Island» seilt fra Belfast tilbake til Norge med varer fra Irland og kanskje også kull fra Skottland. Gjertsen slekten hadde et hus i Skilburness Hydro, 25 km vest for Carlisle i Cumberland, nordvest England. Det er rimelig å tro at dette kunne ha vært en base for dem på deres reiser.

På høsten har Henrik sannsynligvis seilt til Irland igjen, men opplevde problemer langs vestkysten av Skottland. Han har sendt et telegram til sin far 6. november etter at de hadde hatt store problemer med været. Johan Fredrik Gjertsen sendte et referat fra dette telegrammet til datteren Maren og sin kone Rise Marie. Rise Marie har sannsynligvis vært på besøk hos datteren i Kristiania:

Rød den 7/11,86

Kjære Kone og Børn,
Dette for at sige Dere at jeg igaar fik Telegram fra Henrik sendt fra en Telegrafstation som heder Portaskaig, men ingen afgangstid, som Lyder saa: Island ankommen Islay Sørend Orkan alt vel Gjertsen. Disse steder kunde vi ikke finde, og kunde ikke tenke Os vor Di var Da jeg ikke kunde finde Dem i mine Karter, jeg sendte August til Olsen og bad om oplysning og fik det svar at han skulde se efter paa Contoret Kl. 4. Fredrik gik dertil men fantes ikke paa Kartet hvor alle Verdens Telegrafstationer er anført saa Ligemer. Fredrik til at Lede i en Bog paa Contoret og Fant et Amth som heder Ecosse, hvori er et Sted som heder Portaskaig. Dette Amth Ligger paa Fastlandet Nordenfor Irland, og udenfor ligger en Øe som heder Islay 15 Mile Nordenfor Belfast. Ordet Sørend, forstaar vi maa betyde Sydenden af Øen følgelig har Orkanen været fra Sydvesten som er stik imod fra Nordenden af Irland til Belfast. Dere kan tro jeg var urolig og Engstelig, men er nu tilfreds at han er kommet saa nær, saa Island med første NW eller Nordlig vind vil være paa Lossested af……. Jeg var bange for at det var et Sittehol Vestenfor Irland som Di var kommet ind i saa kunde De faa en Lang Liggen. Havde H (enrik) skrevet Islay øens Sydenside, istedetfor Sørend, havde vi saa strax forstaaet det for vi fant strax Øen Islay som ligger 5 Mile Nordvesten for Skotland, men det var ordet Sørend som vi antok for stedets navn. Lev vel kjære Kone og Børn og være Dere hele Flok meget hilset fra Os alle, giv Ragnhild en Kys fra Bestepappa.

J.F.Gjertsen

Henrik ankom til Port Askaig, på østsiden av Islay, en av øyene sydvest i Skottland. Han hadde seilt langs vestsiden av Skottland ned mot Belfast med planker, og ankom omkring 7. november. Mens Henrik var på vei til Belfast har faren Johan Fredrik Gjertsen forsøkt å få frakt for sønnen og skuta . Sannsynligvis har han klart å få et mulig oppdrag på frakt via skipsreder Wilhelmsen. Han sender derfor en vurdering av mulige kostnader og inntekter for en transport av planker fra Pensacola i Florida til Antwerpen i Belgia. For at dette skal lønne seg, må de ta frakt over Atlanteren. Johan Fredrik Gjertsen sendte oversikten til sin datter forat hun skulle vise dette til Gjert Gjertsen, bosatt i Kristiania og medeier i skuta. Vurderingene følger i brevet:

Rød den 8/11,86

Kjære Maren.-
Da jeg ikke ved om Gjert er ankommen faar jeg skrive til Dig og bede Dig at vise ham dette naar han kommer.-
Jeg fik idag beskjed om fra Wilhelmsen han byder 87/6 pc fra Pensacola til Antwerpen paa Planker og Bord, men vil intet gjøre før jeg faar høre hans Mening herom. 82/6 til London samme slags last. Jeg er tvilraadig, og ingen at Raadføre mig med, men Gjert vil vel kunde træffe Skibsføreren eller andre som kjender til denne fart.- Jeg vil her opsette min beregning over de Udgifterne som jeg tror vil indgaa.-

(Oppstillingen er blandet mellom kroner og pund. I beløpene inngår assuranse for skipet, lønn til mannskapet med kr.2700 (5 mann), utgifter i Pensacola og Antwerpen, samt fraktinntektene av 230 planker a vel 87 pence. Skissen konkluderer med):

Netto i behold : £ 194-8skilling. (Det tilsvarte omkring kr.4000)

Dertil kommer skibets slitasie.

Efter denne beregningen synes mig det bliver lidet i behold om ei alt gaar vek som vi jo alle Tider haaber naar man gjør en Løselig beregning, men muligens Skibet kunde laste mere og udgifterne dermed minskes i Pensacola det er noget jeg ikke kan have nogen mening om , da jeg er ukjendt dermed. Dette maa Gjert kunne faa Rede paa . Saa fort han kommer maa Du vise ham dette og bede han at svare mig herpaa, da Wilhelmsen beder om idelig Svar, som jeg ikke vil give ham før jeg seer fra Gjert for vi bør være Enige om en saadan Afaire.- Jeg sendte Fredrik ud til Kjøbmandsskjær for at Telefonere til Wilhelmsen, at han for vente til jeg faar svar fra Gjert.–
Kl.5 E.m. nu som jeg Presiserer dette kom der Telegram fra Henrik. Telegraferte i Belfast Kl. 1 E.m. idag, med et Ord: ankommene, saa havde De da været paa Lossestedett, Det som ere inderlig vel.-
Intet videre idag. Vi hilset Dere alle igaar og atter idag saa det er en svær hilsen.
Lev vel allesammen
Din fader JFG.-

Kjære Gjert.-
Jeg faar Gratulere Dig paa forhaand, for jeg har høret at Du skal komme et Skridt høiere ombord i Skandia, venlig hilsen
JFG

Da jeg kom over til Rolfsen med Brevet, fik jeg Brev fra Wilhelmsen hvori han siger:Læg tømmeren paa Dekket. Tror Du Gjert, vi kunde have £ 200 i fortjeneste, var det jo gaat at Tage mod for, men ogsaa bliver vanskelig at komme Hjem saa Lang vei nu Høstedags, men som Du synes. Det er Skrevet uden Briller . JFG

Henrik kom som nevnt over til Belfast i Irland 7. november etter en strabasiøs tur. Han sendte et brev til sin søster Maren som følger nedenfor. Det er tydelig at norske skipsmeklere har vært lokalisert mange steder. I Belfast var det en som het Th. Throndsen.

Belfast 18de November 1886

Kjære søster Maren!

Dit sidste brev som jeg fik fra dig takker jeg saa meget for det er saa hyggeligt at høre lidt fra dig for du har altid saa meget interessant at fortelle mig om. Hvorledes lever min kjære Ven Bockelie er han frisk og ved godt humør. Vi er nu snart udlosset, men bliver vist her flere dage derefter da Kjøbmanden er lidt af en smule Kjeltring og gjerne vil holde skutene her til han faar maalt lasten og vil ikke før det betale Fragten. Jeg har en ting at bede dig og Bockelie om kjære Maren og haaber ikke at du vil ei heller Bockelie vil afslaa min bøn. Min Megler her, en Skibsreder Throndsen fra Grimstad som har bod her i flere Aar, har en ung Datter paa 14 Aar som skal til Norge for at Konfirmeres samt uddanne sig videre i Pianomusik fast hun er allerede en Kunstner nu. De har været saa hyggelige og gode mod mig, og igaaraftes da jeg var derude var Moderen saa lei, for hun var bange for at sende hende til folk hun ikke kunde stole paa og til familie i Grimstad kunde hun ikke sende hende for hun var da bange for at faa hende igjen udskjemt. Vis det er dig mulig saa tag hende i dit Hus og Du vil i hende finde den mest elskverdige Pige af Verden hun vil blive til Hygge og tidsfordriv baade for dig og Bockelie, og hvis Du kan saa ver saa snild at skrive til Throndsen og opgiv hvormeget Du forlanger pr Maaned for at føde hende og passe hende og lære hende en smule Husholdning og lade hende være behjelpelig i Kjøkkenet saa hun kan lære. Skole og Musik kommer udenom, men Du faar vel velge hvad som er bedst for hende. Du vil ikke angre paa at ta hende og Du vil faa meget hygge af hende hun er dannet og fin men skal være mere fin enda, men Familien helt igjennem er som hjemme paa Rød, Fruen Syer og arbeider og faderen, Sønnen og Datteren og jeg spiller Vist om aftenen, og hvad kosten angaar er det almindelig norsk levemaade. Vil Du være saa snild og skrive et Brev til Frue Throndsen og sige hende hvad Du vil, og hvad Du kan ta hende for, familien er ikke saa grundrige saa Du faar ikke være saa stri i betalingen kjære Maren. Hils Bockelie paa det hjerteligste Nils, Lars ,Elen, Bøe og Lena, Gjert og alle og ver Du og din mand meget hilset fra din Henrik.

Adressen er Fru Throndsen Avondale Villa Blumfield Belfast Irland. Brevet er avsendt på brevpapir med fortrykk fra Th.Thronsen. Henrik har sendt brevet fra Villa Blumfield.

Den 19. november skrev Johan Fredrik Gjertsen fra Rød :

Kjære Maren-

Rise beder mig jeg vil Skrive Dig, men hvad skal jeg finde paa.-
Jeg hører idag af Maries Brev fra Hendrik at de havde hatt et forskrekkelig Veir og var Døden Temelig nær. Mandskabet ver Rent fortvivlet, men kom lykkelig ind mellelm Øerne ved Islay og fik ankret. Di havde lidet haab om Redning, men Gud var med Dem. Et barkskib og 3 de Skonerter Strande nogle faa af Mandskaberne ble Redet. -Island Laa vadere i 3 Dage før Henrik kunde komme i Land med Telegram, 21 Dages Reise dertil.- I Belfast Trode Nils det var Island som var strandet saa Di blev forundret da Skibet kom dertil.- Jeg har Telegraferet og bedt ham slutte for Kul ud Planker tilbage. Henrik siger Fragterne er dårlige, men vi er lig Sæbus ikke bunden som vi er glad for. Hermed følge 27 Kr til Melsekken, som Gud skal vide er betalt efter Priserne nu. Hendrik siger i Maries Brev at han Tror ikke han kan faa Kulfragt uden at Kobbre, som jeg er Lei for, men det er ikke godt for mig at bede ham gaa til den store udgift, naar jeg ikke har Gjerts Samtykke, men det bliver et stort Tab ikke at faa Kul ud da man kan Regne paa en Fragt af £ 600 som er en god Støtte til Trefragten. Det er bedrøveligt at Gjert er saa Langt fraværende- mere ved jeg ikke nu at fortelle. Lev vel oppe i Luften. Hils Bockelie Nils, ja alle fra Os. Vi lever som vanligt. Du hilses fra Din Hengivende Fader

J.F.Gjertsen

Naar Du Skriver da Sig mig vilken Compas Streg Fiske Boersen og Bygningene til Gaden Ligger. Di Ligger vel i en og samme Linie.

Etter å ha losset planker i Belfast ble det besluttet at «Island» skulle reise til Troon i Skottland for å laste kull. Kullet skulle fraktes til Trinidad, slik at man slapp å seile i ballast over Atlanteren. Fra Trinidad skulle turen gå til Pensacola i den nordlige delen av Florida.

5.desember skriver Johan Fredrik Gjertsen til Ole Bockelie :

Rød, d. 5.12,86

Kjære Svigersøn Bockelie
……..Jeg har endu ikke hørt Island er kommet til Troon hvor de skal tage Kulene for Tinidad saa han har en Frygtelig Lang Liggen i Belfast, og saa vit jeg forstaar bliver nok Remissen Liden saa det seer Daarlig ud til at faa afbetalt paa min Gjeld til Dig, men faar haabe paa Lit Remisse naar han kommer frem til Vestindien. Saa Du faar have tolmodighed. Jeg Tænker at faa en pen Regning efter hans udgaaende, naar der skal Provianteres for 6 Maaneder. Ja Gud give Island en hurtig Reise, kunde det være Haab om en Liden Fortjeneste, for dette bare bliver det ingen Fortjeneste, men jeg er ikke alene derom.- Ja lev vel, hils min Kjære Maren og Nils, en gledelig Jul ønskes Dere alle,-
Du hilses fra Din Hengivne J.F.Gjertsen

Den 12. desember skriver han:
…..- Island er endelig kommend til Troon og laster.-
Jeg Telegraferede sidste gang til Hendrik Torsdag og bad han slutte Pensacola 87/6, men det er umulig sier han. Lev vel. En glædelig jul ønskes Eder alle. J.F.Gjertsen

Troon er en havneby SW for Glasgow, nær Ayr, hvor de tok inn kull som ble fraktet til Trinidad. Denne type last var ikke særlig inntektsbringende, og hørte til de dårligste betalte frakter en kunne få. Det var vanlig for seilskutene i slutten av seilskute tiden å bare få slike frakter. Skutene ble svært skitne etterhvert, og kullene kunne ofte forskyve seg. Det kunne være farlig, særlig i dårlig vær. Likevel var det viktig ikke å seile i ballast tvers over Atlanteren. Noen intekter var bedre enn ingen. De fikk omsider frakten til Pensacola, men det tok sin tid.

Overfarten til Trinidad og hva som hendte videre vet vi ikke mye om. Sannsynligvis har de kommet seg av gårde fra Skottland rett før jul, og tilbrakt juletiden i sjøen.

1887

Tidlig på året sendte Johan Fredrik Gjertsen et brev til datteren Maren. Det er ingen dato på brevet, men det er sannsynligvis skrevet en gang i midten av februar 1887.

Lørdag Kl. 101/2 f.m.
Min Kjære Maren.

…..Jeg er lei for at ikke Skibshandelen gikk i orden, da G(jert) siger han vilde saa gjerne have den Prektige Skute til spotpris. Det var besynderligt at ikke saa mange tilsammen kunde opdrive saa mange Penge. Det vil ingenting gaa i orden for Gjert. Alt hva han Spekulere paa gaa i Staa.-
Hendrik kom da endelig tilsøs den 7de.-
…Forresten har jeg ikke noget Nyt at fortelle Dig. Det siges at Endresen har Solgt Eliden for 2000 kr. Fredrik har vore ombord i Isbjørnen et par døgn. .. Jeg slutter nu med den venligste hilsen til Dig, Bockelie, til Nils og glem ikke at hilse alle mine Brøder, store og smaa.-
Lykke paa Din farlige Reise ønskes af Din altid hengivne Fader

J.F.Gjertsen

Jeg seer Skjelden noget til Gjert. sig mig vad han spikulerer paa nu.

Brevet er skrevet etter 9. januar 1887.
Naturlig nok ventet alle i spenning på å høre nytt fra ”Island,” men det varte og det rakk. I slutten av februar sendte JF Gjertsen et brev til datteren for å oppdatere henne:

Rød d. 27/2,87 Kjære Maren,

…… Fredrik skal Seile Torsdag d 3de. Endnu intet hørt fra Hendrik. Ei heller fra Nilsens Skib vidfarne …. Gogstad som skulde til samme Sted, den gik fra Troon 14 dage a 3 Uger før Island.- …. Lev vel hils Bockelie og Nils, ligesaa til Bøe’s hele Flok samt Lena og Ragnhild og Du hilses mange gange fra Din kjære Fader
J.F.Gjertsen

På grunn av de store avstandene var det problem med brevskriving . Den 4. mars skriver J. Gjertsen i et brev til datteren Maren at han ennå ikke har hørt noe fra «Island», men i brevet fra 25.mars er det nyheter:

Rød d.25/3,87
Min Kjære Maren,
….igaar fik jeg Brev fra Hendrik. Han kom til Trinidad den 25. f(orrige)m(aaned), alt vel. Brevet er skrevet d.4de dennes. Han siger skibet er halvlosset. Han kunde ikke skrive før, da posten gaar blot hver 3de Uge….. L(ars) B(ockelie) G(jertsen) tilsøs onsdag.- Fra Gjert har jeg intet hørt. Sig mig vad Dag han gik fra Hamborg.
Hils til Bøses og vær Dere alle fire hilset. Venlig hilsen fra Os

din fader

J.F.Gjertsen

En Valbaad er Forlist ved Mandal. 46 Mand omkommen 2de Reddet. Mand til Rikart Larsens Datter vek-hjem i Sandefjord.

Fra brevet ser det ut til at det har tatt omkring 2 måneder å seile fra Skottland til Trinidad. Vindene vinterstid har sikkert gjort det vanskelig å finne en bra kurs, og kanskje har de måttet seile ganske langt sør for ikke å få vinden rett imot.

Island har sannsynligvis kommet tilbake til iløpet av høsten, og brevet som ble sendt 6. august 1887 fra Rød kan tyde på det.

Rød d. 6/8 87
Min Kjære Maren,

Tak for Dit Brev ad 4de dennes. ….Jeg er aldeles ude af Homør, ikke saa meget for alt det Støy i Huset, som for jeg er aldeles blottet for Penge og har lidet haab om at faa mere fra Island en vad jeg har ubetalte Fordringer i Assuransie, saa den bedrøvelige Pensacola Tur er til Stort Tab saa der bliver intet at leve af. Ei heller at betale paa Gjeld. Jeg tænker saa meget paa min Gjæld til Bockelie, Jeg tænker han bliver saa ond paa mig da han nu selv trenger Penge som vil blive svert uhyggeligt. Men i al Værden skal jeg gribe til. …..Jeg har endnu intet sluttet for Island. Alt er Daarligt og uantageligt.-
……. Hils Bockelie og Nils og Tulla er endnu for ung til at modtage hilsener. Lev vel og være Du meget hilset fra Din bedrøvede Fader.

JFG.

Skuta seilte fra Pensacola til Antwerpen, derfra via Helsingør til Norge. Den ankom Norge sansynligvis tidlig i oktober 1887 og hadde vært på reise i ett år, uten at det ble noen fortjeneste. Det var derfor ikke lett å utruste skuta for en ny sesong!

1888.
8. januar 1888 kjøpte Ole Bockelie vin fra sin svoger Henrik Gjertsen. Han hadde tatt dette med seg fra sin reise med «Island». Det virker som om det ikke var uvanlig at kapteinene hadde med seg en del varer hjem fra reisene sine, som de enten benyttet selv, eller solgte til venner og familie.

Det virker som om ”Island” reiste ut igjen våren 1888, muligens til England eller Belfast som vanlig. Da Johan Fredrik Gjertsen døde høsten 1888 ble skipet solgt, og kapteinen Henrik flyttet til Kristiania med familien.