Borte bra- men hjemme best

Ikke alle sjømannshustruer var glade når mannen kom hjem fra sjøen, hvilket følgende to historier gir klar beskjed om.

En skute fra Tjøme måtte engang gjøre vendereis. strøm og vind i Skagerak tvang den til å gå inn igjen. 
Da en av konenefikk høre at skuten som mannen hennes var med, kom tilbake, ble hun så sint at hun tok i en ed. 
«I kvæll som jæ haddetenkt å ha hvit graut» skrek hun. Men nå ske’nsanneli’ bli svart! ».


(Dette hendte kvelden før bededag, og den ble før regnet som høytidsaften. Bedeaften falt først i mai dengang).


En mann kom hjem fra langreis _ han hadde vært ute i over tre år. Med det samme han kommer inn gjennom døren,utbryter konen: 
«De’ var’a sønn du inte kom i går, for da hyrædi te skíbet (et barkskib). Men hvast litt! Pøttenmanglær en mann. 
Nå går’u straks dit å tar dænhyræ» Og mannen? Han måtte nok pent gå, han!

Tags: No tags