Pøtten

Pøtten het en reder og skipper som tok vel vare på skillingen. Når det gjald provianteringen, regnet han alltid ut hvor meget han trengte for en tur i fint vær og fær (gunstig) vind. Fikk de så vindstille eller motvind, så ble det jå dårlig med mat om bord. Da bommet han bare andre skuter for mat. Han var imidlertid ikke alltid like heldig.
Engang proviantbeholdningen var heller liten, praiet han en stor svensk fullrigger. Svensken braset bakk og ropte over til Pøtten: ”Var kom Ni ifrån?”
”Heilt ifra Caen, ropte Pøtten tilbake”
”Ja, ja kommer från Bahia”, sa svensken, ”och jag har proviant før tremånader ennu. Bras fullt, gossar!”
Amund Gjertsen med tilnavnet Pøtten bodde på gården Solvang som var et bruk under gården Øvre Kjære med Pyt. Navnet Pyt, som ble uttalt Pøtt, finnes allerede nevnt i biskop Øystein Aslaksens ”Røde bok” fra omkring år 1400 og er i dag beholdt i navnet Pytterønningen inn til Solvang boligfelt.

Tags: No tags