Døpefonten og dåpsfatet i Tjøme kirke.

På bildet ser vi toppen av den åttekantete døpefonten fra 1789 og lavet av furu, malt i grønt og sort og står i nordøstre hjørne av kor åpningen. Døpefonten ble gullforgylt i 1791, og kostet 13 riksdaler. Med hørte også et utsåret lokk som er blitt borte under lagringen på Fylkesmuseet.
Samme året 1791, bekostet Frederik Torgersen Hauff og hustru Ide Anundsdatter ett dåpsfat i massivt sølv, stillet til pastor Wilhelm Falck som var sogneprest på Nøtterøy og Tjøme fra 1773 til 1813. Dåpsfatet var lavet av gullsmed Michael Steen, Tønsberg i 1891. På veggen bak døpefonten hang maleriet ”La de små barn komme til meg” malt noen få år tidligere av kunst- og portrett maler Jacob Lindgaard (1719-1789), som da bodde hos sin datter og svigersønn på gården Eidene. Bildet er nå plassert i sydøstre sakristi.
Denne døpefonten antar vi ble flyttet over i den ny kirken som stod ferdig i 1867 og har trolig vært i bruk frem til omkring 1880. På det tidspunktet mottok Tjøme kirke som gave fra skipsreder Thore Thoresen (1804-1880) og hustru Alette en y døpefont som var formet som en dåpsengel lavet av forsølvet terrakotta. Den var et originalarbeid utført av billedhugger Søren Lexow-Hansen (18.08.1845-16.01.1919).
Billedhugger Lexow-Hansen lavet på samme tid en dåpsengel til Gjøvik kirke, også i forsølvet terrakotta; og som var i bruk frem til 1991 da den ble sterkt skadet etter hærverk. Han var sekretær noen år ved Skulpturmuseet i Oslo som stod ferdig i 1881, og var medlem av Nasjonalgalleriets råd 1896-1908, samt konservator for Nasjonalgalleriets skulptursamling frem til sin død i 1919.
Thore Thoresen var en av de største rederne på Tjøme i siste halvdel av 1800-tallet.og var med i byggekomiteen for Tjøme nye kirke. Han var også kirkeverge 1858-1860 sammen med Anders Jacobsen (min tippoldefar)

Dåpsengelen var i bruk frem til 1950, da man tok i bruk den gamleåttekantete døpefonten av furu fra Tjøme gamle kirke, og som var anskaffet i 1789 og malt og forgylt i 1791. Den hadde vært lagret i kirkemuseet i mange år.

Når det gjelder giveren av dåpsfatet i massivt sølv, Frederik Torgersen Hauff ( 1752-1816) kom han fra enkle kår, som sønn av fiskeren Torger Fredrikssøn på Lindholmen utenfor Nøtterøy. Han giftet seg 23 år gammel, høsten 1775 med den 18 år eldre enken Ide Anunsdatter (1734-1796), enke etter skipsreder Hans Jakobssøn på Nedre Haug. Med dette ekteskapet ble Frederik Torgersen eier av gården Nedre Haug og kreierten «Fortuna» på 22,5 kom. lester. Med denne lille skuten la han grunnlaget for ett av Norges største seilskiprederier. Han kjøpte og flyttet rederiet fra Tjøme til Narverød gård utenfor Tønsberg i 1804.

Bidrag fra Bjørn Holt Jacobsen

Tags: No tags