Det handeler om Færder

Det handler om Færder

HVASSER: I sommer blir det mye jubilering på Tjøme og Hvasser. Og det handler selvsagt om Færder. Det er 300 år siden den første fyrlykta ble tent på Store Færder, og det er 100 år siden Færder Seilforening ble stiftet. Dette skal selvsagt markeres. Jubileumsfeiringen starter for alvor neste helg.

TERJE WILHELMSEN (TEKST OG FOTO)

Når det gjelder fyrjubileet har man allerede tyvstartet. Det har blant annet vært konsert, «Som et fyrlys», i Tjøme kirke med Lasse Kolstad som en av de sentrale aktørene. Førstkommende lørdag er det avduking av varde på Tjønneberget syd på Hvasser. Varden er til minne om drift, og virke på Færder fyr gjennom 300 år. Det er fylkesmann Mona Røkke som skal foreta avdukingen. Neste lørdag er det friluftsteater på Verdens Ende lørdag og gudstjeneste på Fynsletta søndag.

Storstilt

Den offisielle åpningen av Færder fyrs 300 års-jubileumsfeiring er 26. juni. Det skjer på Verdens Ende. og skal samtidig markere åpningen for årets Vestfold Festspillene. Det er forestillingen «Fyrtårn» som skal oppføres på Tjømes utpost mot havet. Dette er en hyldest til jubilanten Færder fyr i maritime toner og tablåer.

Når det gjelder fyrjubileet, er det verdt å merke seg at kommunen arrangerer båtturer til Store Færder og Tristeln gjennom hele sommeren. Turene går bare i helgene. Det blir turer de to siste helgene i juni, samtlige helger i juli og de to første helgene i august. I juli blir det turer også på fredager. Det er den gamle losskøyta «Hvasser» og fembøringen «Tidens Arv» som skal brukes til disse turene. Det blir guidede turer med omvisning både på Store Færder og i dagens fyrtårn på Tristeln.

Utstilling

Hvasser og Brøtsø Historie-forening har også aktivisert seg i forbindelse med Færderjubileet. I samarbeid med kommunen arrangerer man

utstilling i loshuset på Hvasser. hvor foreningen nå er iferd med å bygge opp et losmuseum. På denne utstillingen vil man ha modeller av hvordan fyrmiljøet var bygd opp på Store Færder. Man har også fått tak i utstillingen «Kystens veivisere», som viser utviklingen av fyr- og losvesenet fra den spede begynnelse og frem til idag. «Fritfijofutstillingen vil også bli vist i loshuset på Hvasser i sommer. Videre vil man finne modeller og bilder fra Losvesenet. Utstillingen på Hvasser blir en unik presentasjon av kystkulturen. En utstilling som trolig vil trekke et stort publikum. Seilerjubileum Færder Seilforening har 100 års-jubileum. Foreningen ble stiftet sankt hans-dagen for 100 år siden. Dette blir markert med en 100 års-seilas på selve dagen. Denne seilasen er bare for Færdersnekker. Helgen etter, 28. og 2». juni. blir det arrangert jubileumsregattaer. Og her stiller det ikke bare Færdersnekker. Færder Seilforrening har nemlig invitert en rekke andre trebåt-klasser til å delta i disse Jubileumsregattaene. Tønsbergs Blad får opplyst at man har fått god respons fra en rekke klasser. Så det blir mange båter som skal seile om kapp på Hvasser disse dagene.

Den samme helgen blir det losbåttreff i Sandøsund. Tre generasjoner losskøyter vil sette hverandre stevne.

Færder Seilforening starter sin jubileumsfeiring med en storstilt jubileumsfest på Grepan kystpensjonat 21. juni. Dagen etter vil man samle Færdersnekkene i en egen brygge i Sandøsund. Videre utover i jublleumsuken blir det seilturer med gjester, interesserte og barnehaver. Færdersnekkene blir liggende på Hvasser hele tiden, og publikum vil kunne ta dem nærmere i øyesyn.

Jubileumsbok

I forbindelse med 100 års-jubileet har Færder Seilforening laget bok, »100 år i medvind og motvind». Boken er redigert av Svein Hermansen. Han har selv også bidratt med artikkelstoff sammen med en rekke andre skribenter med kjennskap til Færdersnekka og seilermiljøet på Hvasser. Boken er på rundt 100 sider, og belyser Færder Seilforening og Færdersnekka fra alle mulig tenkelige vinkler. Blant annet har forfatteren Gøthe Gøthesen. opprinnelig fra Tjøme, skrevet en artikkel der han hyller snekka og miljøet på Hvasser. «Jeg synes den er kystens vakreste båt. Dessuten synes jeg det er god grunn til å ta hatten av for alle entusiastene i Færder Seilforening for den Innsatsen de gjennom mange år har gjort for å vedlikeholde snekke tradisjonen. At antall båter øker i en tid da plast og andre syntetiske stoffer dominerer båtbyggingen, er intet mindre enn utrolig», skriver Gøthesen i sin artikkel. Store ord fra en forfatter som kjenner til Oslofjorden og trebåt miljøet her bedre enn noen annen.

Boken som Færder Seilforening har laget er ferdig denne uken. Den vil bli lagt ut for salg. Boken er en virkelig en godbit for alle som har interesse for kystkultur og lokalhistorie.

Sentrale personer i forbindelse med Færder jubileene. Det er fra venstre Trine Hanson. Tjøme kommune. Tore Marthin-sen. Færder Seilforening, Svein Hermansen, Færder Seilforening, Tor Pedersen, Hvasser og Brøtsø Historieforening og Bredo Morgenstieme. Færder Seilforening.

Svein Hermansen har ledet arbeidet med å lage bok om Færder Seilforening og Færaersnekka.

Kulturhistorie Tjøme

Kulturhistorie

Kulturhistorien beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie. Dette kan være dagligdags praksis så vel som finkultur, håndverk, kunst,
arkitektur, religiøse og andre åndelige forhold og immateriell kultur. Fagretningen studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid og
forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskenes fortolkning av virkeligheten.
En kulturhistoriker undersøker kulturelle og historiske prosesser som tradisjon, endring,
innovasjon og spredning – av for eksempel gjenstander, handlinger og fortellinger.
Kulturhistorie som fag reflekterer over hvordan fortidens og nåtidens mennesker har levd sine liv og gitt mening til sin egen tilværelse.
Faget omfatter materialitet og praksis, fortelling, tradisjon og ritualer. Man forsøker å forstå enkeltmennesket som kulturelt vesen,
som skaper og som viderefører av mentalitet og kulturelle praksiser. Her samler vi tekster som til sammen gir et bilde av tjømlingers liv og levnet.

 

 

 

Vurderinger som framkommer i signerte artikler er ikke nødvendigvis, sammenfallende med redaksjonens synspunkter.

Historien om fullriggeren ”Sir John Lawrence”.

Historien om fullriggeren ”Sir John Lawrence”.

Det var i 1882 at skipsreder Ole Larsen Røed kjøpte ”Sir John Lawrence” fra England. ”Sir John Lawrence” var bygget 1859 i Liverpool og rigget som bark og målte 1.121 brutto registertonn. Navnet ”Sir John Lawrence” var oppkalt etter lord John Lawrence (1811-1879) som var visekonge i India 1864-1869. Skipet ble satt i fraktfart på India og Østen, men det britiske parlamentet hadde bestemt at disse livsfarlige og dyre fartøyene, som visstnok lakk som siler, skulle tas ut av drift.
Ole L. Røed satte ”Sir John Lawrence”, (omrigget til bark) inn i trelastfrakt på Canada og de britiske øyer. Vi vet om 8 tjømlinger som var skipper på skuten.
Lars C. Larsen født 1824 på Nordre Svelviken og død samme sted i 1913. Da han sluttet sjøen ble han bokholder og kasserer i Tjømø Sparebank.
Hjalmar Røed (1857-1906) overtok som skipper etter Larsen. Han var sønn av eieren O.L. Røed og ble etter hvert medeier i skuten.
Hans Rikard Olsen (1859-1943) var så en tid skipper på ”Sir John Lawrence”.
Hjalmar Røed solgte ”Sir John Lawrence” I 1904 til Niels Thorbjørnsen, Fredrikstad, som ville hugge den opp og bruke skroget som lekter. Hjalmar Røed hadde sørget for at gallionsfiguren ble tatt av før salget og stod en tid på Sjøfartsmuseet på Bygdøy, før den ble plassert i haven på Øvre Røed.

Skippere på ”Sir John Lawrence”.:
Hans Mathias Røed (#4730)
f. 29.12.1839 d. 27,11.1906 Skipper 1882-1885.
Bertrand August Bache (#1995)
f. 04.08.1851 d. Des. 1888 (forlis) Skipper 1885.
Hjalmar Røed (#834)
f.03.11.1857 d. 13.10.1906 Skipper 1886.
Lars C. Larsen (#4003)
f. 26.09.1824 d. 12.12.1913 Skipper 1888.
Hans Richard (H.R.) Olsen (#4722) f.29.03.1859 d. 31,12.1943 Skipper 1893-1899.
Bilov Torgersen (#17594)
f. 05.09.1855 d. 01.10.1904 Skipper 1899
Torger Torgersen (#13083)
f. 14.08.1852 d.13.02.1922 Skipper 1900
Abraham Larsen (# 2356)
f. 31.08.1846 d. 27.08.1918 Skipper 1901
Bilov Torgersen (#17594)
f. 05.09.1855 d. 01.10.1904 Skipper 1902.

Igflg. Brev 23.12.1895 fra Sev, Dahl, Tønsberg kjøper skipsreder H. R. Olsen ¼ part av fullriggeren ”Sir. Johan Lawrence” av søskene Otto Thoresen (#1382) og fru Albertha Rød (#1378)
Følgende mannskaper på “Sir John Lawrence” ved avmønstring i 1897 i Kristiania.

1. styrmann H. Andreassen
2. styrmann Arent Andreassen f. 1839 på Treidene (#42283)
Stuert Henrik Henriksen f. 05.09.1867 på Treidene (#5209)
Tømmermann K. Pedersen ?
Seilmaker Elias Jakobsen f. 1837 i Sverige (#42257)
Matros J. E. Kristensen
Matros E. Olsen ?
Matros K. O. Edvardsen ?
Lettmatros Lars Larsen f. 22.03.1883 (#14436)
Lettmatros Otto Endresen f. 04.11.1877 i Tjølling D.20.05.1923 på Ormelet (#10977)
Lettmatros Oscar E. Olsen ?
Lettmatros Gustav Adolf Olsen F. 26.08.1882 (#17499)
Jungmann K. A. Augustsen ?
Dekksgutt B. O. Johannesen ?
Dekksgutt James Otmar Pedersen F. 10.10.1881 på Grimestad (#17481)

“Sir John Lawrence” var en fullrigger i tre, med en tonnasje på 1121 brt. (netto 1090) og bygget 1859 i Liverpool ved verftet ”T. Rogden & Son”.
I norsk eie 1882-1904 av Ole Larsen Røed og Hjalmar Røed i 1897, og ombygget til bark.
“Sir John Lawrence” og gikk mest i trelastfart på Canadas østkyst. Var en tid eiet av Niels Thorbjørnsen, Fredrikstad, da skipet strandet 4. april 1904 ved Stavanger.
Under seilas i ballast fra London til Fredrikstad forliste “Sir John Lawrence” under storm 2. oktober 1904 ved Hvaler og 14 mann omkom.
Av disse var følgende fra Tjøme:
Skipsfører Bilov Torgersen, Holtan (#17594) Gravlagt 20/4-1906
Styrmann Peder Paulsenmn Hulebak (#15313) Gravlagt 5/5-1906
Matros Jørgen Kristensen, Grimestad (#12556) Gravlagt 5/5-1906.
Alle tre var gift og hadde barn.

Malmstein-registeret Nasjonalitet
Norsk Byggedata
Skip
SIR JOHN LAWRENCE ex britisk s.n.

Farter
Trelastfart på Canadas østkyst

Skipsfører
L. C. Larsen 1888- H. R. Olsen 1893, 1897 Borgersen 1899 B. Torjussen -1904(+) Type
Fullrigger Materiale
Tre
Byggeår
1859 Byggested
Liverpool, England
Verft
T. Rogden & Son Byggenr.
Tonnasje
1121 brt, 1090 netto Mål
185 – 33,5 – 22,1 DNV
Maskineri Rigg
Ombygginger
Forandret til bark

Eier(e)
O. L. Røed 1882-1904 Hjalmar Røed 1897 Niels Thorbjørnsen 1904-04 Hjemsted
Tjøme, Tønsberg 1882-1904 Fredrikstad 1904-04
Endelig skjebne
London – Fredrikstad. Ballast. Storm. Strandet, vrak 1904 2/10 på Hvaler (14 omkommet).
Tilleggsopplysninger

Strandet 1903 4/4 off Stavanger. Refloated.

Fiskeværet på Uleholmen.

Av Gøthe Gøthesen.

Rett syd for Sønstegård på Hvasser ligger Uleholmen, en flat forblåst holme helt ute i fjordgapet der Oslofjorden blir til Skagerrak. Øya er ubebodd og har trolig alltid vært det. Ikke desto mindre har den spilt en rolle i vår lokale historie idet den har fungert som havn og markedsplass for makrellfiskerne i flere tiår. Antagelig har den også i perioder vært et sentrum for sildefisket.

Det finnes minst tre steder som kalles Uleholmen her i distriktet. Her skal vi konsentrere oss om den ene. Navnet kommer av lydordet ”ule”= hyle mener Reinert Rødland som har studert sjø-og strandnavn omkring Nøtterø og Tjøme.

La oss ta skrittet bakover, til 1869. I en beskjeden trykksak som het Skilling- Magazin finner vi en artikkel med overskriften ”Uleholm”. Den er ikke signert, men antagelig satt i pennen av daværende fyrdirektør Carl Fredrik Diriks, også kalt Fyrdiriks. Det er trolig også ham som står bak illustrasjonen til artikkelen. Slik åpner han: ”Naar man en Sommerdag reiser nedover Christianiafjorden, vil man ofte møte Baade-Sjægter eller Snekker –ladede med Makrel, og roede af Mænd der anspender alle Kræfter for at komme hurtig frem. Det er de saakaldte ”Opkjøberbaade”. Spørger man hvorfra de kommer, vil Svaret altid lyde: ”Fra Uleholm”. Hvor ligger saa Uleholm?”…Min Vej førte mig for nogen Tid siden forbi dette Sted, og jeg benyttet da Anledningen til sammesteds at bese mig.”

Diriks forteller videre at på dette stedet kan man i makrelltiden finne en skog av master. Opp til 150 båter samles der: drivgarnsfiskere, oppkjøpere og brennevinsgauker. Oppkjøperne ror eller seiler helt inn til Christiania med sin dyrebare last. Med motvind eller vindstille blir det en hard jobb. Fra Uleholmen til Christiania er det ca 50 nautiske mil. Med kontrari vind kan denne reisen lett ha tatt et døgn, kanskje mer. Det sier seg selv at også i de dager må fersk makrell ha vært en sjeldenhet på middagsbordet i hovedstaden. Det var ikke bare til hovedstaden fisken tok veien. Drammen var et annet stort marked. Egil Jahre fra Hvasser forteller at hans oldefar, Joel Benjaminsen og kameraten Jan Dramsos rodde og seilte med makrell fra Uleholmen til Drammen på siste halvdel av 1800 tallet.

Diriks besøkte Uleholmen sammen med en los. De observerte 70-80 makrellbåter og dampbåten ”Hvalen” som lå pustende og stønnende midt i en klynge båter og fylte buken med blinkende makrell. Oppkjøperne for frem og tilbake ”og gauken gol”, heter det.

Fyrdirektøren hadde vært kysten rundt på inspeksjonsreiser og møtt en stor del av kystbefolkningen. Han kjente sine pappenheimere og deres tilbøyeligheter. Gauking var intet ukjent fenomen. ”Hvortil benyttes disse Bordskur der borte paa Holmen?” spurgte jeg Lodsen. ”Aa det er naa noen Karer som handler!” ”Det er vel Brændevin de handler med da kan jeg tænke.” Det stemte. Losen kunne fortelle at det fantes ikke mindre enn 6 av disse fuglene. Noen landgauker og noen sjøgauker. Man kunne velge mellom å handle sin sprit med fast grunn under føttene, eller få den levert om bord i båten. Det var bare å plystre, så kom en sjekte roende, ”medbringende Trøst og Husvalelse for de tørstige”. Det sier seg selv at denne handelen ofte forårsaket en god del fyll og spetakkel blant fiskerne. Uthavnsbetjenten (tolderen) på Hvasser hadde politimyndighet på Uleholmen og hadde hendene fulle, fortelles det.

Hva Diriks ikke nevner, er at makrellen ble iset før den ble sendt videre. En oppgave i Norsk Fiskeritidende fra 1883 opplyser at ved Uleholmene ble det dette året drevet makrellfiske av 445 mann med 116 dekksbåter (skøyter). De fanget i alt 435,000 stykker makrell hvorav 391,000 ble solgt fersk og iset. En notis i ”Tunsbergeren” den 28 august 1888 inneholder følgende: ”Ved Uleholmene paa Tjømø har iaar været drevet med 136 Baade med 526 Mands Besætning. Fisket der foregikk 12, 15 a 25 kilometer Syd af Lillefærder begyndte 24 Mai og sluttede 21 Juli. Udbyttet anslaaes til ca 700 000 stkr Makrell og til en Værdi af omtrent 92 000 Kroner. Mesteparten af Fangsten er af Opkjøberne sendt til Kristiania, en Del til Drammen, Tønsberg, Fredrikshald og Fredrikstad”.

Ved nordenden av holmen ligger et skjær. Skjæret kalles Ishusskjær eller Ishuset. Det er rimelig å anta at det en gang har stått et ishus her og at det var herfra oppkjøperne hentet is til fisken sin. John M. Hovland forteller i boken Sjøbrott og nybrott at ”På Sundene på Tjøme ble det i sin tid bygget to ishus, hvor is fra Kynna ble lagret i sagmugg fra Sundenestranda Mølle og Sagbruk for senere å bli fraktet, blant annet til Uleholmen i sommerhalvåret.” Ishusene var oftest enkle, lette byggverk av tre, de fleste er derfor helt forsvunnet. Møllebygningen ble revet i 1955 og sto på en stor steinbrygge som fremdeles står der. Det er naturlig å tenke seg at denne brygga opprinnelig var grunnmur for ishusene. Isen skulle skipes, så det var vanlig å plassere ishuset på en brygge. Så kunne man skyve isen rett om bord i fartøyet på en isrenne.

Drivgarnsfisket etter makrell i Norge startet på Sørlandet omkring 1825-30. Litt senere begynte fiskerne omkring Kristianiafjorden å bruke dette redskapet. Fisket ble drevet langt til havs, et godt stykke sønnenfor Færder, særlig i mai og juni. Deltagerne kom fra Brunlanes, Tjølling, Nøtterø, Tjøme, Onsø, Glemmen og Hvaler. På den tiden vi her har beskrevet drev de med dekksbåter på ca 30 fots lengde. Losene deltok med sine egne båter som var av samme type som fiskeskøytene. Bemanningen var gjerne 3-4 mann. I prinsippet foregår dette fisket på samme måte i dag, men motor og moderne utstyr gjør arbeidet lettere for fiskerne og båtene har gjerne to manns besetning. Også inne i selve Christianiafjorden ble det drevet drivgarnsfiske, men dette var av langt mindre betydning enn havfisket, forteller en rapport om fiskeriene i Christianiafjorden.

Drivgarnsfisket var hardt arbeide og medførte lite søvn. Etter at garnene var trukket seilte fiskerne til land hvor de leverte fisken. Deretter skulle garnene rengjøres og tørkes. De sov gjerne på skift på veien ut og inn, dersom de da ikke måtte ro.

Det største markedet for fisken lå i de store byene, særlig Kristiania og Drammen. Veien fra Skagerak til disse byene var for lang til at fiskerne selv kunne levere fisken der. De store avstandene skapte en egen yrkesgruppe, oppkjøperne. Fisken ble landet på et eller flere steder ytterst i fjorden hvor oppkjøperne overtok den. De fleste oppkjøperne skal ha vært hjemmehørende i Kristiania. Noen av dem drev oppkjøpervirksomhet året rundt, mens mange begrenset seg til makrellsesongen. Disse var ofte fiskere som rodde eller seilte innover til det indre fjordområdet i små båter. I 1883 oppgis det at i alt 120 små snekker drev denne trafikken, hver med to manns besetning. Det var en tung jobb, eller for å si det med Diriks:”Er det god Vind, sprede de ud baade sædvanlige og usædvanlige Sejl og Klude, brugende Aaren paa samme Tid. Men er det Modvind eller Stille gaar det løs paa Arme og Ryg; og tungt Arbejde bliver det da at ro en dybladet Sjægte fra Færder til Kristiania”. Som nevnt deltok også D/S ”Hvalen” som oppkjøper, men det ser ut til at dette var det eneste maskindrevne fartøyet i flåten. Midt på 1800 tallet oppgis Hvaler som et sentrum for mottak av makrell, men omkring 1860 begynner Uleholmen å utvikle seg til et større fiskevær. Årsaken var vel først og fremst at man fra øya hadde kort vei til fiskefeltene og brukbare havneforhold.

Vi har sett at fiskerne likte en dram eller to. Det sier seg nesten selv at de også tok en røyk. I 1996 drev Norsk Sjøfartsmuseum undersøkelser av bunnen omkring Uleholmen, assistert av lokale dykkere. De fant blant annet mer enn 30 krittpiper. De fleste kunne dateres til 1800 tallet og har trolig tilhørt makrellfiskere. Krittpipene var skjøre og ble kastet på sjøen når de brakk. Det ble også funnet piper som var en god del eldre. Dag Nævestad ved Norsk Sjøfartsmuseum tror de kan skrive seg fra det rike sildefisket i Skagerrak i 1790 årene. At det foregikk slikt fiske ved Uleholmene er kjent, men det finnes få publiserte fakta omkring dette fisket.

”Fiskeværet” på Uleholmen har nok vært noe spesielt og har kanskje tiltrukket seg flere interesserte enn Diriks. I hvert fall vet vi at kunstmaleren Eilif Peterssen tok turen dit ut en gang på slutten av 1800 tallet og laget en skisse av miljøet.

I 1898 sto den nye moloen i Sandøsund ferdig. Den gir godt le under alle slags værforhold og er en trygg havn for både fiskere og loser. Om dette satte en øyeblikkelig stopper for virksomheten på Uleholmen, er ikke kjent. Men da forbrenningsmotoren gjorde sin entre i fiskebåtene noen få år senere hadde øya få fordeler i forhold til Sandesund. I dag er holmen godt besøkt av lystbåtflåten i sommertiden.

Kilder:

Skriftlige: Skillings Magasin 1869: Uleholm. Norsk Fiskeritidende 1883: Makrelfisket.
Betænkning og Indstilling afgiven af den til Fiskeriernes Undersøgelse i Christiania og Langesundsfjorden ved Kongel. Resol. Af 28 Mai 1852 nedsatte Commission. (Riksarkivet)
Rødland, Reinert: Sjø-og strandavn rundt Nøtterøy og Tjøme. (Hovedoppgave i historie Uio)
Tunsbergeren 28 august 1888. Notis om makrellfisket. (Gjengitt i ”Øyene” mars 2004)

Muntlige: Dag Nævestad, Norsk Sjøfartsmuseum.
Egil Jahre, Hvasser.

Fredhøis samling – en konstant hodepine

Fredhøis samling til Hankø” er overskriften i Tønsbergs Blad 23. mars 1976. Samlingen av minner fra seilskutetiden var egentlig tiltenkt Sjøfartsmuseet men der hadde man ikke plass. Deretter fikk Tjøme tilbudet, men der fant man heller ikke i tide tilfredsstillende plass. Til slutt overlot Fredhøi samlingen til skipsreder Ole Schrøder som stilte den til disposisjon for seilerkroen på Hankø. I dag er samlingen disponert av Schrøder selv i tråd med avtale med Fredhøi.

Samlingen befant seg opprinnelig i Fredhøis hjem i Oslo der hans private lille sjøfartsmuseum var kjent utover landets grenser og ofte ble besøkt av såvel shippingfolk som skolebarn og andre interesserte. Sønnen Odd Fredhøi forteller at det var nok av dem som ville overta, og at kjøpere meldte seg. Men Fredhøi var ikke interessert i å selge, han var mer oppsatt på å finne den rette plassen.

Mens han ventet på en avklaring i saken, som gikk sin langsomme gang på Tjøme, ba Fredhøi journalist og kunstkritiker Kai Nyquist skrive om samlingen, slik at en katalog kunne følge med. Samlingen bestod pr 1972 av 171 registrerte objekter. Nyquist skriver at den «er unik i sitt slag, og en flerhet av samlingens numre er så interessante og til dels verdifulle, at de kunne fortjene en liten avhandling hver for seg”.

En verdifull samling.

Tønsbergs Blad besøkte samlingen i Oslo den 22-10-65 og skrev:

”Fredhøis samling er uten tvile meget verdifull. Det inntrykk fikk vi efter å ha kikket på de mange gamle, rare og morsomme ting fra seilskutetiden. Når vi så hører fra Fredhøis egen munn at to giftspyd fra Samoa i Stillehavet som han fikk oversendt av en ukjent venn som takk for en tjeneste han skulle ha gjort ham en gang, er taksert til ca kr. 90.000, må samlingen komme opp i flere hundre tusen kroner. Det mener Fredhøi og det vil sikkert andre sakkyndige være enige om. For maken til kuriositeter og mange forskjellige gjenstander fra gammelt sjømannsliv skal man lete lenge efter. Og Fredhøi har dessuten kofferter og kister fulle på loftet. – Se her, denne danner grunnlaget for samlingen, og den fikk jeg av kaptein Ola Henriksen da jeg mønstret av <Trio> efter min første tur. 14 år var jeg da sier Fredhøi og viser frem en gammel bomblokk. Den blir altså nr. 1 i samlingen. Senere er så meget kommet til. Fredhøi har kjøpt en del, har fått en masse, for han har mange gode venner som mener at nettopp hos seilskutenes forkjemper bør gjenstandene bevares. Vi ser et flott ratt gitt av Ole Wegger i Sandefjord. Vi ser kompasset, vi ser mange kikkerter, blant annet en kikkert som en gang ble gitt av en russisk tsar til en kaptein Pettersen i Fredrikstad. Og i <Captains Cabin> finner vi en kopi av Tordenskiolds kanon, den fikk Fredhøi fra en kar i Odense som kalte seg Drakenbergs efterfølger på jorden. Neptuns barberkniv blir vi vist – og kofilnagler fra Sandefjord. En svensk sjømann bosatt på Tjøme forærte bildet av en femmastet bark laget bare av fyrstikker. (…) Slike ting satt man med til sjøs i gamle dager – og sjøguttene laget fancy knoper. Fredhøi har mange i sin samling. Han har lommekikkerten til Otto Sverdrup, vimpelen fra <Gjøa> – og en to-tre meter lang taljeløper, flettet av fleskesvor sies å ha tilhørt sagnomsuste <Kong Sverre> og må være ca. 100 år gammel. I samlingen sees også et sverdfiskhorn på halvannen meter og hairygghvirvler som gamle sjøfolk pleide å lage spaserstokker til skipperen av. Et gammelt pinnekompass blir vi vist, og det er virkelig rare greier.”

Verdens Ende eller Tønsberg

I oktober 1965 var Tjøme formannskap samlet for å ta stilling til et tilbud fra Fredhøi om et langsiktig lån – eller gave – av hans samling. Fredhøi begrunnet sitt tilbud med at han var redd samlingen ville forfalle i privat eie. I tilbudet var Verdens Ende antydet som et mulig sted for samlingen. Tjøme-ordfører Arne Stenli, på sin side, trakk frem Fylkesmuseet i Tønsberg som mulig plassering. Fylkesmuseet hadde allerede overtatt innholdet etter det gamle museet på Tjøme. Tønsbergs Blad skrev i sakens anledning at de ikke kan tenke seg «at de ansvarlige lar denne chansen gli ut av hendene på seg.”

Formannskapet reiste så til Oslo for å kikke på samlingen. Besøket resulterte i at kommunen ble forært hele samlingen, stilt fritt mht. hvordan man skulle oppbevare den. Saken kom så opp som formannskapets første sak i 1966. Her ble det uttrykt stor takknemlighet over tilbudet. I saken ble det opplyst at fylkesmuseets styre hadde gitt tilsagn om en egen avdeling for samlingen, men det ble understreket at man fra Tjømes side ennå ikke hadde tatt standpunkt til hvor samlingen skulle plasseres.

Lindhøy ungdomsskole

I Tønsbergs Blad 17. september 1968 var tittelen ”Tjøme kan tenke seg Fredhøys samlinger på Lindhøy ungdomsskole – Om de har pedagogisk verdi.» En pedagog skulle vurdere samlingene, og ”finner han dem av pedagogisk verdi, kommer det til å bli reist forslag om plass for dem i ungdomsskolen på Lindhøy.”

En ny deputasjon reiste så for å se på samlingene. Formannen i skolestyret, Hans Kr. Aarholt, uttalte i Tønsbergs Blad at saken ville bli tatt opp med byggekomitéen som skulle oppnevnes for skolen. – Har Tjøme tatt imot samlingen, spurte avisen? Aarholt svarte at; ”Kommunen er i hvert fall svært interessert i dem, men forutsetningen for å kunne motta dem er at man finner et egnet sted å ha dem.”

Deputasjonen uttalte seg meget positivt. Skolestyret behandlet saken og anbefalte at samlingene ble plassert i en bygning på Lindhøy skoles område. Fredhøi hadde selv ikke vært så begeistret for tanken om plassering på skolen, ”fordi samlingen da kan stå i fare for å få en ensidig pedagogisk misjon.”

Turistinformasjonen på Lindhøy

27. mars 1969 meldte Tønsbergs Blad optimistisk at det er ”Håp om at Tjøme-turistene får se Fredhøi-samlingen i sommer» og fortsatte «En konstant hodepine har det senere vært å få plassert samlingen på Tjøme». Nå øynet man en (ny) løsning; Aage Solhaug som drev Turistinformasjonskontoret hadde tilbudt plass til samlingen.

I et møte påskeaften 1969 godtok Fredhøi en plan om et tilbygg på mer enn 100 kvadratmeter til turistinformasjonskontoret. Han uttrykte sin glede ”over at saken nu er bragt i havn”. Også kulturutvalgets formann ”regner med at det nu vil gå i orden”. Fredhøi satte så opp et utkast til avtale, der det ble understreket at ordningen var å betrakte som midlertidig. Det het også at om samlingen skulle bli plassert på ”et vanskelig tilgjengelig sted, eller annerledes enn efter forutsetningene, skal samlingen efter to år kunne kreves vederlagsfritt tilbake.”

Tjøme gamle museum

Formannen i kulturutvalget, Harriet Baldershage, uttalte i Tønsbergs Blad at hun ikke så bort fra at den gamle museumsbygningen på Tjøme, kunne bli et fremtidig utstillingssted for samlingen. En del arbeider måtte nødvendigvis utføres, og muligens også et tilbygg. Fredhøi støttet dette og sa til Tønsbergs Blad at han ikke var i tvil om at denne plasseringen ”ville være den mest passende.”

Kommunestyret behandlet saken og ga Formannskapet fullmakt til å innhente forslag til nødvendig om- eller påbygging av det gamle museet og kostnadsoverslag for dette. Vinteren 1969 er saken til behandling hos kommuneingeniøren og Teknisk Utvalg. Avisen skriver i denne anledning at Fredhøi selv flere ganger har «gitt uttrykk for at han gjerne hadde sett at kommunen hadde arbeidet noe raskere for å finne et egnet sted for samlingen.».

Siste juli-dagen 1970 melder avisen at Tjømes ordfører beklager at plassering trekker i langdrag, men at plan for utvidelse av bygdemuséet nå er klar;

”En av grunnene til at det har tatt såpass lang tid å få i stand en varig ordning (…) er, ifølge ordfører Stenli, at formannskapet på et tidligere tidspunkt ikke fant å kunne godta det foreslåtte reglement for overtagelsen uten videre. Visse justeringer er nu gjort, og dette skulle ikke lenger være til hinder.”

Formannskapet behandlet igjen saken 30. september og oppnevnte en komité som skulle engasjere arkitekt for om- og påbygging av eksisterende bygning på museumstomten samt innhente kostnadsoverslag for et areal på ca. 120 m2 inkludert rom for turistinformasjonskontor.

Til kirken

Formannskapet drøftet – etter en befaring – den 26. januar 1971 igjen saken og beslutter at Museumskomiteen gis fullmakt til å kontakte arkitekt og anmode ham om et utkast samt fullmakt til å utarbeide planer for et nytt bygg ved kirken. Ordføreren anbefaler et møte med Fredhøi snarest mulig. Møtet med Fredhøi fant sted 2. februar, og dagen etter melder Tønsbergs Blad, stadig optimistisk at plankomiteen for aldershjemmet går inn for plasering i planlagt parkanlegg bak kirken;

«det er meningen å kombinere bygget med et planlagt bygg i tilknytning til kirken. Det har nemlig lenge vært meningen å oppføre en bygning med redskapsrom, toaletter og oppholdsrom.”

Fredhøi skal ha uttalt at han var godt fornøyd med den tiltenkte plassering. Han kunne også fortelle at samlingen var blitt ytterligere beriket. Videre tilbød han sin ”gedigne samling av litteratur om skibsfart og alt hva havet tilhører, en samling han har ervervet gjennom et langt liv. Formannskapet stilte seg meget takknemlig og positiv også til denne gave. Ordføreren på sin side foreslo at en eksisterende byste av Fredhøi burde få en sentral plass i samlingen, som honnør til giveren

Ytterligere et alternativ dukket opp. Den 17. juni meldte Tønsbergs Blad at Frode Frostad tilbyr seg å overta Fredhøis samlinger, og at disse eventuelt kunne plasseres i et planlagt forretningsbygg ved siden av Tjøme Hotell. Ordfører Stenli ønsket ikke å ta stilling til Frostads tilbud, men kunne fortelle at det i kommunestyrets møte i juni 1971 ville bli tatt stilling til plasseringen. Han mente at man da mest sannsynlig ville gå inn for et alternativ vest for Tjøme kirke, på andre siden av riksveien.

På budsjettet

Nå skrev Fredhøi til kommunen at da det ved fristens utløp den 1. juli 1971 fremdeles ikke var bevilget penger til hus for samlingene, anså han seg som løst fra sitt løfte. Imidlertid skal han ved senere samtale ha gjort det klart at tilbudet til Tjøme fortsatt stod ved makt, selv om han ikke lenger følte seg bundet av det.

I forbindelse med budsjettbehandlingen ønsket Tjøme formannskap i hvert fall å vise positiv vilje til å få samlingene til Tjøme. Etter forslag fra Arbeiderpartiet ble det vedtatt en ny post på kr 20.000. Også kommunestyret støttet dette, på tross av at noen av medlemmene av Høyres gruppe mente man burde sløyfe posten til fordel for barnepark.

I Tønsbergs Blad 30. oktober 1971 uttrykker Aud Rypdal Torp (A) skuffelse over at ikke saken var kommet lenger. Nå måtte kommunen enten bevilge , og vise sin interesse, eller avslå og i realiteten si nei til samlingen. ”Det sittende kommunestyre har et stort ansvar for det som ikke er gjort i denne saken” sa Gunnar Winsjansen (A).

Hankø

Så er det lenge stille, inntil man 23. mars 1976 kan lese i Tønsbergs Blad: ”Fredhøis samling til Hankø”…

Litteratur:

Nyquist, Kai og Fredhøi, Fred A: Noen ord om Fred. A. Fredhøis samling av minner fra seilskutetiden : guide til Fred A. Fredhøis samling. Oslo, 1972.

Div. Tønsbergs Blad fra perioden

hjuldamperen bjørn farmand

Rutebåtene på Tjøme

hjuldamperen bjørn farmand
Bilde av hjuldamperen ”Bjørn Farmand” som hadde ekstratur Fra Tønsberg til Langviken i forbindelse med Tjøme kirkes Innvielse 12. september 1867.

I anledningen av Tjøme nye kirkes innvielse søndag 12. september 1867 gjorde hjuldamperen ”Bjørn Farmand” en ekstratur fra Tønsberg til Langviken på Tjømø, medbringende biskopen og prostiets prestestab, og ankom kl. 9 ½ om morgenen til landingsstedet Langviken som ligger ½ fjerding (1250 meter) fra kirken.
I følge sommer rute 1876 gikk ”Bjørn Farmand” i rute fra Kristiania til Tønsberg og Sandefjord, med anløp i Bogen, Stokke.

Rutebåten ”Fix”.
Trafikkerte ruten Tjøme – Tønsberg fra 1877.

En av de første rute båtene het ”Telegraf”

”Oscar”
”Oscar” startet opp fra Sandøsund tidlig om morgenen, og gikk etter flere stoppesteder til Vrengen hvor den møtte rutebåten ”Kvik”, som startet fra Langviken og som fortsatte på østsiden av Nøtterøy og frem til Tønsberg. De fleste av passasjerenne fra ”Kvik” gikk over på ”Oscar”, som fortsatt inn til Tønsberg på vestsiden med stoppested på Vestgården på Veierland og så i Tenvik og var fremme i Tønsberg en god stund før ”Kvik”. Øvrige stoppesteder for ”Oscar” var Håøyen, Glomsten, Hella og Munkerekken og klappet til kai i Tønsberg kl. 09,30. Oppholdet her varte frem til klokken fjorten, da båten var klar til ta fatt på hjemreisen.
”Oscar” var en flott båt, med 1. og 2den klasse og serveringsrett. Bilettprisen fra Vestgården på Veierland var kr. 1,20 på 1ste klasse og kr. 0,80 på 2den klasse.
Besetningen på ”Oscar” besto av fire mann, skipper, styrmann og to i maskinen.
på 109 br.reg.tonn gikk i rute mellom Tønsberg og Havna i perioden 1890-1918
Iflg. folketellingen 1900 var Kristen Olsen f. 1846 ( #13505) dampskipsfører. (Han var onkel til Nokhard Olsen på Hudø). Han bodde i Budal (gnr. 2, bnr. 1) sammen med sin kone Josefine f.1856. Han står oppført som dampskipsfører og gårdbruker.

Tjøme og Hvasser Dampsibsselskap.
Selskapet hadde to båter: «Granholmen» og en liten motorbåt. ”Granholmen” gikk en gang daglig på østsiden av Tjøme til Tønsberg. Motorskøyten ble benyttet som hjelp til lst og gikk så ofte det var behov, og som reserve for passasjertransport.
Selskapet utvidet ved kjøp av ”Vrengen” og ”Vestfjord”. ”Vrengen” traffikerte vestsiden av Tjøme og ”Vestfjord” overtok ruten til ”Granholmen”.

”Kvik”
Var eid av Tønsberg og Omegns Dampskibsselskab og kjøpt fra Larvik i 1892. ”Kvik” gikk fra Langviken og innom Rønningen på Veierlands østside og videre til Vrengen. Der korresponderte den rutebåten Oscar, og hvor de fleste passasjerene skiftet over til Oscar, som var raskere fremme i Tønsberg på grunn av at det var færre stoppesteder på vei langs Nøtterøys vestside inntil Tønsberg. ”Kvik” fortsatt videre gjennom Vrengesundet og langs Nøtterøys østside og kanalen til Tønsberg havn. Fra 1917 ble ruten avviklet.

AS ”Husvik”
Ble stiftet i 1926 av Nils Kristiansen, Petter Appelsvold, Reidar Christensen og Eivin Holm Evensen et nytt rutebåtselskap A/S Husvik. Båten med samme navn ble satt inn i daglig fast rute Hvasser – Tjøme – Tønsberg. I 1937 innledet selskapet samarbeide med rutebileierne fru Mathilde Olsen og Nils Olsen. Det resulterte i et nytt selskap som het A/L Bil Båtrute. I 1941 gikk dette selskapet inn i A/L Øybuss.
Skippere på Husvik var Herman Thorbjørnsen og Eivind Holm Evensen. Maskinist var Nils Kristiansen.

Vrengen.
Kaptein på rutebåten ”Vrengen” var Jørgen Torgersen (#16341). Maskinist var Bjarne Hansen

Motorbåtruten Nattholmen-Langviken.
Rute fra 5. mai 1951 inntil videre:
Hverdager:
Fra Nattholmen kl. 10,30 – 11,40 B -15,30 – 16,45 B
Fra Langviken kl. 11,00 A – 12,15 – 18,20 A – 19,30
Helligdager:
Fra Nattholmen kl. 10,30 – 11,40 B -17,45 – 19,00 B
Fra Langviken kl. 11,00 A – 12,15 – 18,20 A – 19,30
A) Korresponderer med buss fra Sandefjord
B) Korresponderer med buss fra Sandefjord
Kortere eller lengere turer arrangeres med føreren eller
Telefon Sandefjord 2235 eller Tjøme 109.

Notat i Tjøme-Nytt juni 1948:
Tjøme herredsstyre har enstemmig anbefalt P. Johannessen Skipsrederi, Tønsberg konsesjon for rutebåttrafikk Oslo-Tjøme.
Ruten skal trafikkeres med m/s ”Horten” som skal anløpe Engø, Ormelet og Havna. Eventuelt også Vikerholmen.
Dessuten ble Haraldsen & Søns Skipsrederi, Tønsberg anbefalt konsesjon for rutefart fra Tønsberg til de nærmester øyer sydover i Oslofjorden, under forutsetning av at det ikke kommer i konflikt med den tidligere gitte konsesjon til A/S ”Sjøbuss”.,

Tønsbergs Historie bind III s. Side 306 opplyser:

I første halvdel av 1860 årene satte et interessantselskap dampskipet ”Telegraf” i fart mellom Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Det ble etter initiativ av H. J. Bull etterfulgt av ”Fix” som begynte i samme rute 1874.

Fra boken ”DAMP”

S 193 D/S KVIK Rute Langviken, Rønningen (Veierland), Vrengen, langs østsiden av Nøtterø til Tønsberg
Korresponderte med D/S Oscar i Vrengen. Solgt 1913

S 195 D/S OSCAR. Tønsberg-Havna. Stopp i Vrengen. (Lå på Hvasser i helgene). Lå i Havna om natten. Solgt 1918.

s. 195 D/S Telegraf. Tønsberg-Tjøme. Solgt 1870. Intet bilde.

Fra boken Nøtterøy inn i 1900-årene.

s. 472 D/S ”Telegraf ” (6 Hk) var den første lokalbåten. s. 475 (2 mann besetning, fører Bochelie 1864). Fra 1867 var eieren (2/3) landhandler Th. Reiersen på Ormelet. Konkursbo 1870. Ca 1872 solgt til Mek. Verksted i Christiania

s. 473 ”Telegraf” gikk i fart på begge sider av Nøterø og Tjømø.
Ref Tønsbergeren høsten 1863 annonse:

D/S ”Telegraf” går hver mandag og torsdag kl. 8 om morgenene fra Ormelet, stoppested Kragerød, også div. steder på Nøterø, ankomst Tønsberg kl 11 (sener ca 10). Retur fra Tønsberg kl 1, samme stoppesteder på tilbaketuren.
Gikk så tirsdag og lørdag kl. 8 morgen fra Ormelet med anløp både på Tjømø og Nøterø (via Vrengen og Vestfjorden. Anløpssteder Kråkere, Sundane, Sevika etc med ankomst kl. 11 i Tønsberg kl 11. (Senere ca kl 10.30.)

s. 475 1864. Ny rute for Telegraf. Fra Havna hver mandag og onsdag kl. 6 morgen. Så Øra, (Brøtsø). Var i Tønsberg ca kl 08.30 (østruten). Vestrute tirsdag, fredag og lørdag. Fra Ormelet kl 6 (hvilken rute deretter?) så Kragerød, Sundane, Sevika ….. Tønsberg kl 08.30.
Fra Tønsberg de samme dagerne tilbake kl 4 ettermiddag, gikk innom de samme bryggene.
Søndager vestrute fra Ormelet kl 6 morgen innom Tjøme og Stokke. Korresponderte med hjuldamperen ”Bjørn Farmand”.

s. 476. 1874 ny båt (antagelig ingen fart mellom ca 1870 og 1874?)

1874 ny båt D/S ”Fix” ( 27 tonn, 12hk, bygd i Sverige, 3 manns besetning). Søsterbåt senere, D/S ”Færdig”, 22 tonn, 7 hk, bygd i Sandefjord 1884, 2 manns besetning). Båtanløp i Vrengen.

1880 Tønsberg og omegns damskipsselskap stiftet. Formål lokal rutetrafikk Nøtterøy, Tjøme, Stokke, Tønsberg. Nyttige for butikkene i strandkanten.
1881-85. 2 dampbåter (Fix og Færdig) rute om sommeren mellom Tønsberg og Tjøme.
Anløp Sundene, Kragerød, Ormelet, Havna. Eksisterte så sent som i 1895. (Ikke i rutefart de siste årene.)

Fører ”Fix” 1880, L. Gjertsen.
1886, T. Tolvsen og Nils Corneliussen. ( #14398)
Fører ”Færdig” 1886, C. Olsen, senere H. Gulliksen.

1889 D/S ”Carl” (”Karl”) Fører Nils Corneliussen. Fart på Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg.

1890 overtok D/S ”Oscar” ruten Tjøme – N- Tønsberg, retur. (Bygd Christiania 1890, 76 tonn 23 hk. Fører C. Olsen. Total 3 manns besetning og en kvinne “Petra på båten” som tok seg av serveringen. Første båt med servering.

D/S ”Kvik” kom antagelig 1893.
Forfatteren Sverre S. Amundsen fra Tjøme fortalte ca 1900: ”Kvik” lå i Langviken om natten. Fører Thor Chr. Tholvsen fra Ormelet. ”Oscar” lå om natten ved Vikerholmen. Kapt. Johannessen. Styrmann Salomonsen.

S 483. Ragnhild Paulsen forteller ca 1910.
D/S ” Kvik” gikk Tjøme – Tønsberg på østsiden. Motorbåten ”Thor” kom 1906.
D/S ”Oscar” Tjøme Tønsberg på vestsiden.

s. 484 ”Husvik I” (Kalnes 1912) gikk i 1922 mellom Tønsberg og Tjøme ( til ca 1926).
Antagelig i rute fra 1913 (men hvor?) gikk i fart vinteren 1931.
I Nøtterøyfilmen vises båten i 1939 gjennom Kanalen til Valløy og Hvasser.

s. 486 ”Fram II”, ny 1919, i fart mellom Tjøme og byen

”Oscar” vinterrute mellom Havna, Ormelet, Mågerø, Kråkere, Sundane, Nøtterøy, Tønsberg retur i 1910. Ca 1918-19 solgt til Nesodden.. Nytt navn D/S ”Spro”. I 1955 meldte Tønsbergs Blad at den skulle hugges opp.

s. 488. Sommeren 1923 gikk D/S ”Granholmen” til Tjøme og Hvasser ”om kvelden”.
Også båten ”Vrængen” og ”Vestfjord” nevnt. Boken refererer også til Njotarøy 1991.

s. 489. D/S ”Granholmen” hørte hjemme på Hvasser, Tjøme & Hvasser Damskipsselskab A/S, innkjøpt i 1918. H. Torgersen nevnt.

Kommentar: En del andre skipsnavn står også i ”Nøtterøy inn i 1900-årene”, men er ikke spesielt nevnt at de gikk på Tjøme.

Tjøme-Nytt oktober 1950: (Notat i avisen)
Rutekjøring
Tjøme – Sandar
Vestfold Samferdselsnemnd har gitt konsesjon til Ole Iversen, Nattholmen (født på Hudø 16.12.1885 død i Sandefjord 18.02.1965) for rutetransport med fartøy på strekningen Sandar – Tjøme.

Annonse i Tjøme- Nytt mai 1951:

Motorbåtruten Nattholmen – Langviken, Tjøme.
Rute fra 5. mai 1951 inntil videre:

Hverdager
Fra Nattholmen kl. 10,30, 11,40 b) 15,30 og 16,45 b)
Fra Langviken kl. 11,00 a), 12,15, 16,00 a) og 17,15

Helligdager
Fra Nattholmen kl. 10,30, 11,40 b), 17,45 og 19,00 b)
Fra Langviken kl. 11,00 a), 12,15, 18,20 a) og 19,30.

a) Korresponderer med buss til Sandefjord
b) Korresponderer med buss fra Sandefjord

Kortere eller lengre turer arrangeres med føreren, eller telefon Sandefjord 2235 eller Tjøme 109.

Motorbåtruten Lahelle – Langviken, Tjøme.

Handelstanden i Sandefjord dannet i 1910 et aksjeselskap for passasjertrafikk mellom Langviken, Tjømø og Lahelle i Sandeherred. Selskapet fikk navnet:
A/S «Tjømø-Lahelleruten» pålydende kr. 100,-.

Lokalavisen «Tunsbergeren» kunne 4. mars 1910 i en artikkel fortelle at Sandefjord var om seg for å erobre tilbake en del av Tønsbergs opparbeide handelsområde.

Historien var at den lange veien til Tønsberg med omkring 40 griner som skulle åpnes på strekningen, var det mye raskere å reise eller ro fra Tjøme til Sandeherred og gå til ladestedet Sandefjord for utføre sin handel.

Fullrigger Barbra Maries Haab

Fullrigger ”Barbra Maries Haab”

Fullrigger ”Barbra Maries Haab” var bygget 1800 i Gefle, Sverige og målte 82 k.lester.(kommerselester = 2,08 registertonn). Skipet var oppkaldt etter rederen Gjert Anunsen Gjertsens andre hustru Barbara Maria Kristensdatter Agerup, født 1787 på Agerup på Nøtterøy.
Skuten ble kapret omkring 1809 av nordmennene under krigen 1807-14. I 1809 var Danmark-Norge også i krig med Sverige. Ved en priseauksjon i Kristiansand 1811 ble skuten solgt til Gjert Anunsen Gjertsen som bodde på Øvre Kjære, Tjøme og han omdøpte skuten til ”Barbra Maries Haab”.
Historien forteller at da Gjert A. Gjertsen etter krigens slutt kom til England med skipet ville de beslaglegge det. Skuten ble kjent på rorpinnen som brukes på engelske skip i den tiden, idet rorpinnen var utskåret. Etter flere forhandlinger fikk han tillatelse til å beholde skipet.
”Barbra Maries Haab” seilte inn mange penger for familien Gjertsen, i en tid med gode konjunkturer fra 1840 årene, og særlig fra 1850 i forbindelse med at Navigasjonsakten ble opphevet fra 1. januar 1850. Navigasjonsakten var en engelsk sjøfartslov av 1651 som bestemte at varer fra koloniene bare måtte innføreres på engelske fartøy. En annen årsak til de gode konjunkturene for den norske skipsfarten var ”Krim-krigen” fra 1853 til 1856. ”Barbra Maries Haab” forliste i 1875.
Bildet vi her viser er en kopi av et maleri som befinner seg på Vestfold Fylkesmuseum og som Tjøme Historielag har fått avfotografere og selger sammen med fem andre bilder av Tjøme-skuter: Brigg ”Enigheten”, bark ”Gefion”, bark ”Freya”, brigg ”De 3 søstre”, brigg ”Ceres” og brigg ”De 3 søstre”.
Rederen: Gjert Anunsen Gjertsen var født 19. september 1780 på Lindholmen, Nøtterøy (hvor familien bodde en kort tid) og døde 14. mars 1846 på gården Øvre Kjære, Tjøme. Han var gift første gang med Anne Maria Ivarsdatter Bockelie født 23. juni 1782 på Bukkeli, Tjøme og døde 1806 på Øvre Kjære 4 år etter de ble gift. Gjertsen giftet seg for anden gang 2. februar 1809 med Barbara Maria Kristensdatter Agerup f. 1787 på Agerup, Nøtterøy. Hun døde 2. oktober 1877. De hadde ti barn.

Bidrag fra Bjørn Holt Jacobsen

Fullrigger Barbra Maries Haab
Fullrigger Barbra Maries Haab
Vrengenfergen Tjøme

Vrengenfergen

Utover l 1920-årene var det en stadig økende trafikk utover til Tjøme, og ferden mellom Nøtterøy og Tjøme klarte etter hvert ikke på noen måte å tilfredsstille kravet til hurtig avvikling. Vrengen bro ble som kjent tatt i bruk i 1932. Den første fergen mellom Nøtterøy og Tjøme var meget primitiv. Den ble nemlig trukket over sundet ved hjelp av en kabel, en wire som lå på bunnen og var festet til land på begge sider. På den ene siden av fergen var det en oppbygning, og på hver ende av denne var det en stor jernsnelle. Oppå disse snellene ble wiren lagt, og ved hjelp av håndspaker dro man eller «gikk» man så fergen over. Disse spakene var laget av tre med spor i til å huke ned på wiren. Man gjorde en hending med spaken og gikk så fra for til akter. Kommen akterut var det bare å gå forut igjen, huke spaken inn på wiren og ta en ny tur akterover. Slik holdt man på til fergen var over. Alle ombord var som regel med å dra. Benevnelsen fergeleie ble ikke brukt på Tjøme. Her brukte man fergestærs.

Vrengenfergen Tjøme
Vrengenfergen Tjøme