Midtsidepiken

«Skårestina» het hun på folkemunne, og bodde på Kråkere. «Et lite menneske som gikk i legd», forteller Ulla Maagerø som har gitt bildet til Tjøme Historielag. Stort mer vet hun ikke om denne kvinnen.

Ansiktet og uttrykket bærer preg av at Stina har vært gjennom litt av hvert. Klærne og inngangspartiet til hennes enkle bolig gir inntrykk av armod. Kanskje folketellingen kan gi noen opplysninger om henne? Den avslører at i 1865 bodde det hele fem kvinner som het Stina på Tjøme, stort sett tjenestejenter. Som ventet var alle født i Sverige. En av dem hørte hjemme på Kråkere: Stina Granberg i «Kragerødrønningen». Stina var født i 1838 og bodde sammen med svensken Alexander Granberg som var et år yngre. Alexander er oppført som «Bruger af en bitte liden Jordflæk, købt af Pernille Paulsdatter». Paret er ikke gift, og hun benevnes «Hans Quasikone» Dette var tydeligvis datidens betegnelse på en samboer! De hadde en datter, Anna Granberg som var født i 1864.

Stina var legdslem, som det het. Dette gjaldt antagelig på hennes eldre dager. Loven foreskrev at fattigfolk skulle ha kost og opphold på gårdene i korte perioder. Dette ble også kalt husgang.De ble med andre ord sendt som en stafettpinne fra hus til hus i bygda! Noen dagers opphold, noen enkle måltider og så værsågod neste…Det sier seg selv at denne ordningen var svært upopulær, både blant gjestene og vertskapet. Loven om legd ble opphevet år 1900.

Ulla Maagerø forteller at hun fikk bildet av en slektning, Gustav Guttormsen fra Sundene. Men det kom fra skipsreder Bache på Kråkere, Gustav hadde fått det av ham.

Tags: No tags