Dialekten

VANLIGE FREMMEDORD I DIALEKTEN
Bakatell: bagatelle (fransk) = bagatell
Misserabel: misérable (fransk), miserable (eng.) = elendig, ussel, jammerlig.
Dorme: dormir (fransk) = sove.
Suffisant, av de gamle Tjømlinger brukt i betydningen solid, er nok hentet fra fransk: suffisant = tilstrekkelig, nok. Sufficient (eng.) = tilstrekkelig, nok.
Jugge brukt i betydningen mugge: jug (eng.) = mugge.
Bed brukt i betydningen seng: bed (eng.) = seng.
Blankis brukt i betydningen ullteppe: woollen blanket (eng.) = ullteppe.
Te pisis = i stykker: to pieces (eng.) = i stykker.
Det gikk omsonst = det ble ikke noe av. Umsonst (tysk) = forgjeves, til ingen nytte.
Plett = tallerken. Plate (eng.) = tallerken.
Vinnskibelig: foretagsom.
Malisjøsk: fransk: Malicieux = ondskapsfull, skadefro. Harnisk = arg. Harness (eng.) = harnisk, rustning.
Buttel – flaske. Bottle (eng.) = flaske.
Amploye = stilling. Emploi (fransk) = beskjeftigelse. Employ (eng.) = beskjeftigelse, arbeid.

Tags: No tags