«Faderen i Bakken»

Tjømes første helfaste skole, som gikk under navnet Den gode hensikt og lå omtrent der hvor Tjøme Hotell nu ligger,ble solgt til baker Kristiansen da Kirkely skole var ferdigbygget i 1880. Men Tjømø Sparebank hadde fortsatt sine lokaler i huset. 

Kristiansen begynte med bakeri og konditori, og huset ble ganske snart et tilholdssted for ungdommen. Adskillige kakerog brus ble satt til livs der.Etterhånden begynte imidlertid Kristiansen også å selge sterkere saker, smådrammer. Dette falt mange tungt for brystet,særlig syntes sognepresten ille om det. Det var skikk den gangen at alle skulle i kirken om søndagene. Ofte hendte det da at noen og enhver havnet hos Kristiansen etterpå og kom hjem såpass «på støvlæne» at det var til stor forargelse.Kristiansen brukte å si til sine gjester: «Kom til Eders Fader,og han skal vederkvægeEderl» Derfor kalte folk ham Faderen i Bakken.

Han vakte som sagt stor forargelse, Kristiansen, og særlig da hos sognepresten, som tidligere nevnt.Det endte da også med anmeldelse, og han ble ilagt en ganske stor mulkt.Tross dette sluttet ikke Kristiansen å selge sine smådrammer. 

Det var gått noen år da han en dag traff sogneprestenpå veien. «Takk for atte du har betalt multæ for mæ». sier Kristiansen til ham. «Har jeg betalt din mulkt?» kom det undrende fra sognepresten. «Ja, det har sognepresten virkelig gjort, de’. Hvert år brukte jæ å ofre 20 kroner te sognepresten, men nå har jæ holdt opp i 10 år, så nå er’e sognepresten som har måttet betale dænmultæl».

I den tiden oppebar ikke prestene full lønn, men en eller to dager i året skulle det ofres spesielt til dem.Konge- og kirketienden ble avskaffet i 1918.

Tags: No tags