Legater Tjøme

Arkivskaperne består av følgende legater:

Sogneprest Georg Prahl Harbitz legat for verdig trengende innen Tjøme sogn. Dette legat ble opprette i 1876 i forbindelse med Harbitz´ 50 årsjubileum som sogneprest.

Legatet til skipsreder Mathias H. Røed skulle gå spesielt til trengende sjøfolk fra Tjøme. (Legatet var på 40 spd. ( Kr. 1.600,-).

Ole og Mathilde Røeds legat var ment for eldre trengende på Tjøme.

Legatet til ingeniør Oluf Christian Sanne skulle deles ut til verdig trengende i Hvasser.

Anna Mathilde Røds legat skulle gå til enslig verdig trengende kvinner på Tjøme. Kvinneforeningens (også kalt Tjøme første kvinneforening) legat ble delt ut til sjøfolk og deres etterlatte.

Legatet til Thore Thoresen. Ble også delt ut til sjøfolk og deres etterlatte.

Det samme gjelder legatet til Emilie Thoresen.

Bertram Severin Baches legat ble likeledes delt ut til sjøfolk og deres etterlatte.

Et legat er en stiftelse med et styre, som ved testamente, gave eller på annen måte gis til et bestemt formål av for eksempel ideell, humanitær, utdannelsemessig og sosial art. I statutter kan man si noe om hvordan pengene skal plasseres, hvor mye som skal utbetales om gangen, hvem som kan være verdige å motta dem etc.

For at et legat skal ha noen gyldighet, må statutter og forvaltning av legatet godkjennes av en statlig instans. Det er også staten som står for revisjon av regnskapet til legatene.
Forvaltningen kan i prinsippet utføres av hvem som helst som legatstifter måtte bestemme, så lenge det blir betegnet som et styre og har blitt godkjent av staten. Det vanligste er imidlertid at kommunalforvaltning, en advokat eller prest står for driften av et legat.

Et legat kan være meget lokalt og ha geografiske og yrkesmessige bestemmelser som avgjør om man kan søke midler fra legatet, for eksempel hvilken gård man har vokst opp på, hvilket kirkesogn man tilhører, om man er sjømann, skoleelev osv.
Arkivet til Tjøme legater omfatter en protokoll med ytterårene 1881 til 1934, samt bilag med ytterårene 1906 – 1934 og består av regnskapet til legatene. Regnskapene viser renteavkastning og utgifter til ytelser

Tags: No tags