Vrengenfergen

Utover l 1920-årene var det en stadig økende trafikk utover til Tjøme, og ferden mellom Nøtterøy og Tjøme klarte etter hvert ikke på noen måte å tilfredsstille kravet til hurtig avvikling. Vrengen bro ble som kjent tatt i bruk i 1932. Den første fergen mellom Nøtterøy og Tjøme var meget primitiv. Den ble nemlig trukket over sundet ved hjelp av en kabel, en wire som lå på bunnen og var festet til land på begge sider. På den ene siden av fergen var det en oppbygning, og på hver ende av denne var det en stor jernsnelle. Oppå disse snellene ble wiren lagt, og ved hjelp av håndspaker dro man eller «gikk» man så fergen over. Disse spakene var laget av tre med spor i til å huke ned på wiren. Man gjorde en hending med spaken og gikk så fra for til akter. Kommen akterut var det bare å gå forut igjen, huke spaken inn på wiren og ta en ny tur akterover. Slik holdt man på til fergen var over. Alle ombord var som regel med å dra. Benevnelsen fergeleie ble ikke brukt på Tjøme. Her brukte man fergestærs.

Vrengenfergen Tjøme
Vrengenfergen Tjøme
Tags: No tags