Ole Paus Ibsen

Henrik Ibsens yngste bror var landhandler på Tjøme

Ole Paus Ibsen

(1835-1917).

Henrik Ibsen hadde fire brødre og en søster. Den eldste broren døde to år gammel, før Henrik ble født. To brødre, Johan Andreas Altenburg Ibsen (f. 17.3.1830) og Nicolai Alexander Ibsen (f.11.9.1834), emigrerte til Amerika og døde der tidlig. Andreas i 1851 og Nicolai i 1888, uten å ha lykkes der borte og vi vet ikke om de ble gift. Søsteren Hedvig Cathrine Ibsen (1831-1920) ble gift med skipsfører Hans Henrik Stousland (f. 1828). De hadde fire barn og var bosatt i Skien. Den yngste broren, Ole Paus Ibsen, var født 19.12.1835 i Gjerpen i Telemark og døde i Stavern 11.2.1917. Han ble gift 23.10.1882 med Jenny Petrine Mathilde Elisabeth, født Myhre f. 26.3.1836 i Skien. Hun døde i Stavern i 1906. De kom flyttende fra Skien hvor Ibsen hadde drevet kolonialforretning sammen med sin bror Nicolai Alexander Ibsen. Forretningen går konkurs, men blir i 1884 overdratt til deres nevø, Carl Stousland, sønn av hans søster Hedvig f. Ibsen.
Jenny Ibsen hadde visstnok noe formue. Derfor kjøper de eiendommen «Granli», gnr. 53, bnr. 2 iflg. auksjonsskjøte tinglyst 24. oktober 1884. Eiendommen skal senere bli tilholdssted for det landskjente Tjømø Bad & Kneippkuranstalt. Ole Paus Ibsen 1835-1917 Vi finner Ole Paus Ibsen som landhandler og gårdbruker på Ormelet, Tjøme i 1886 og i 1887. I formannskapsprotokollen finner vi oppført at han betaler kr. 25,- i handelsskatt til Tjøme kommune i 1886. Det samme gjør han i 1887, hvor han også blir omtalt som gårdbruker.

Gnr 53, bnr 2. gammelt postkort

Det var en stor eiendom som strakte seg helt ned til Ormeletstranden. Det var her nede ved stranden forretningen lå, på eiendommen gnr. 53, bnr. 4. Nærmere lokalisert til nederst i Bakeriveien.

Landhandel Tjøme

I huset i venstre bildekant ble det drevet landhandel. Først av Mathias Eliassen som drev landhandel årene 1866 og 1867.

 Landhandelen ble nok ikke noen lukrativ virksomhet. Konkurransen var stor da det var en landhandel til på Ormelet og som var drevet av Lorentz Steen Guttormsen (f. 1849 på Sem) og han hadde en betydelig større omsetning. Ole Paus Ibsen finner nok ut at han kanskje burde finne noe annet å leve av, og tar kontakt med sin berømte bror Henrik. Henrik Ibsen bor for tiden i København, hvor han skriver brev til statsminister Johan Sverdrup den 3. oktober 1887 sålydende:


”Deres excellence!
Min eneste genlevende broder, Ole Paus Ibsen, bosat på Tjømø, søger en fyrvogterpost og beder mig om i denne sag at være hans talsmand hos Deres excellence. Tør jeg i den anledning anholde om Deres excellences velvillige gennemlæsning af indlagte brev og attester? Selv har jeg intet yderligere at anføre.
Med udmærket højagtelse Deres excellences ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen”.

Resultatet av Henrik Ibsens brev til statsministeren lar ikke vente på seg. Ole Paus Ibsen blir tilbudt stilling som fyrvokterassistent ved Kvitsøy fyr utenfor Stavanger. Han lykkes godt i denne stillingen og blir fyrmester og flytter inn i fyrmesterboligen sammen med sin hustru Jenny. Han blir i denne stillingen i 17 år til han blir pensjonert og flytter og bosetter seg i Stavern. Her dør han den 11. februar 1917, nesten 82 år gammel. Eiendommen på Tjøme som var tinglyst på hans hustru Jenny, ble solgt i 1888 til den kjente kunstmaleren Johannes von Ditten (1848-1924).

 

Bidrag fra Bjørn Holt Jacobsen

Tags: No tags