Fullrigger ”Barbra Maries Haab”

Fullrigger ”Barbra Maries Haab” var bygget 1800 i Gefle, Sverige og målte 82 k.lester.(kommerselester = 2,08 registertonn). Skipet var oppkaldt etter rederen Gjert Anunsen Gjertsens andre hustru Barbara Maria Kristensdatter Agerup, født 1787 på Agerup på Nøtterøy.
Skuten ble kapret omkring 1809 av nordmennene under krigen 1807-14. I 1809 var Danmark-Norge også i krig med Sverige. Ved en priseauksjon i Kristiansand 1811 ble skuten solgt til Gjert Anunsen Gjertsen som bodde på Øvre Kjære, Tjøme og han omdøpte skuten til ”Barbra Maries Haab”.
Historien forteller at da Gjert A. Gjertsen etter krigens slutt kom til England med skipet ville de beslaglegge det. Skuten ble kjent på rorpinnen som brukes på engelske skip i den tiden, idet rorpinnen var utskåret. Etter flere forhandlinger fikk han tillatelse til å beholde skipet.
”Barbra Maries Haab” seilte inn mange penger for familien Gjertsen, i en tid med gode konjunkturer fra 1840 årene, og særlig fra 1850 i forbindelse med at Navigasjonsakten ble opphevet fra 1. januar 1850. Navigasjonsakten var en engelsk sjøfartslov av 1651 som bestemte at varer fra koloniene bare måtte innføreres på engelske fartøy. En annen årsak til de gode konjunkturene for den norske skipsfarten var ”Krim-krigen” fra 1853 til 1856. ”Barbra Maries Haab” forliste i 1875.
Bildet vi her viser er en kopi av et maleri som befinner seg på Vestfold Fylkesmuseum og som Tjøme Historielag har fått avfotografere og selger sammen med fem andre bilder av Tjøme-skuter: Brigg ”Enigheten”, bark ”Gefion”, bark ”Freya”, brigg ”De 3 søstre”, brigg ”Ceres” og brigg ”De 3 søstre”.
Rederen: Gjert Anunsen Gjertsen var født 19. september 1780 på Lindholmen, Nøtterøy (hvor familien bodde en kort tid) og døde 14. mars 1846 på gården Øvre Kjære, Tjøme. Han var gift første gang med Anne Maria Ivarsdatter Bockelie født 23. juni 1782 på Bukkeli, Tjøme og døde 1806 på Øvre Kjære 4 år etter de ble gift. Gjertsen giftet seg for anden gang 2. februar 1809 med Barbara Maria Kristensdatter Agerup f. 1787 på Agerup, Nøtterøy. Hun døde 2. oktober 1877. De hadde ti barn.

Bidrag fra Bjørn Holt Jacobsen

Fullrigger Barbra Maries Haab
Fullrigger Barbra Maries Haab
Tags: No tags