Gården «Victor»

Gården «Victor»

Haug Gård er i historisk sammenheng ikke noe gammelt gårdsbruk, som selvstendig bruk ble det først etablert i 1901. Framhuset på gården var opprinnelig et handelssted på leiet grund fra gården ”Skoglund” som lå like syd for gårdstunet på Haug. I framhuset, som fremdeles står der bor i dag Helge Kanten. Gårdbruker og handelsmann Ole Myhre bygget handelsstedet antagelig omkring 1860. Grunnleien til eieren av nabogården var kr. 20 pr. år. Ole Myhre drev nok forretningen bare fram til omkring 1885, da begynte Henrik Jacobsen sin forretningsvirksomhet her. Han ble senere et kjent navn i Tønsberg.

Efter Henrik Jacobsen kom Thomas Thorsen, han flyttet til ”Bakken” like før århundreskiftet. Denne forretningen endte senere som ”Kirkebygdens Kolonial”. Ole Myhre eide også gården ”Løkkehusene”, et lite gårdsbruk som lå øst for handelsstedet. Her bodde på denne tiden skipper og bankkasserer Abraham Larsen. Han flyttet til Langvika i 1900, hvor han hadde bygd nytt hus. Christen Granøe bodde senere i dette huset. På gården ”Skoglund” bodde byggmester Ole Bøe, han var kommet til Tjøme som ganske ung, nyutdannet i faget fra en yrkesskole i Horten. Skibsrederen på Rød valgte selv ut den beste i klassen. Han trengte en flink snekker til sine mange byggearbeider. Det gamle museet syd for kirken er bygget av Ole Bøe i 1901. I følge kontrakten med Ole L. Røed var prisen for hele huset med materialer og arbeide kr. 300.

Haug Gård ble som før nevnt etablert i 1901. De første eierne var Elise og Viktor Olsen, Elise var datter av Johan Olsson og Josefine Marie. Josefine var tidligere gift med Johan Edvart Pedersen Sandø. Han omkom da han ble slått over bord fra ”Deodata” da den

forliste i 1864. Viktor Olsen var opprinnelig fra Kristiania, han var først gift med Elises eldste søster Katinka, men hun døde noen år tidligere, bare 23 år gammel. De hadde sønnen Karl som ble drept av lynet i 1927. Elise og Viktor ble antagelig gift like efter 1900, og det er vel ganske naturlig at deres første barn og datter fikk navnet Katinka.

Det er Elise som først og fremst står for gårdshandelen. Det er vel også hun som bestemmer at gårdens navn skal være ”Viktor”. Hva er det som de nygifte kjøper av Ole Myhre? Først og fremst huset på leiet grund fra gården Skoglund. Videre kjøper de 28 mål jord fra Ole Myhres gård. I handelen medfølger det rettigheter til skogen. Prisen for det hele var kr 6.200. Kjøpekontrakten er undertegnet av Elise Olsen Engø 26. februar 1901. Ole Myhre bor fremdeles i huset, for han ”forbeholder seg fuld disposisjonsrett over kvistetagen i våningsbygningen til 14. oktober. Ligeså disposisjonsretten til snekkerverkstedet over butikken og de to boder i udhusenes tilbygning (vinkel) 1 vedskur samt plass i fjøset til en ko og kalv, ligeledes til 14. oktober”.

Fjøset som Ole Myhre forbeholdt seg plass i, var nok ganske lite, for Elise og Viktor Olsen leide uthuset på gården Skoglund fram til 1917, da bygde de selv nytt uthus på gården. Naboen, byggmester Ole Bøe, mistet nok gården ganske snart. På grund av uheldige omstendigheter ved oppførelsen av den nye uthusbygningen på Kråkerødgården, (den holdt på å sige over ende) kom byggmester Bøle i store økonomiske vanskeligheter.

Viktor Olsen kjøper av den nye eieren, Konrad Henriksen, tomten rundt ”Handels-stedet” i 1908. Kjøpesummen var kr. 550. Året efter kjøper han også de to parsellene ”Rugløkken” og ”Hestegagen” av Ingvald Hallestvedt. Kjøpesummen var kr. 2.850. Hallestvedt var en av ”jobbetidens” store gårdsspekulanter, han hadde nettopp kjøpt hovedbølet på Øvre Haug, g.nr.18, b.nr.1. Efter hvert overtok familien Olsen det meste av jord og skog fra nabogårdene. De siste eierne som drev gårdsbruk på Haug, Leif og Rolf Larsen, solgte til Tjøme kommune i 1986.

Gårdshistorie fra Øvre Haug av Sverre Simonsen

Tags: No tags