Det handeler om Færder

Det handler om Færder

HVASSER: I sommer blir det mye jubilering på Tjøme og Hvasser. Og det handler selvsagt om Færder. Det er 300 år siden den første fyrlykta ble tent på Store Færder, og det er 100 år siden Færder Seilforening ble stiftet. Dette skal selvsagt markeres. Jubileumsfeiringen starter for alvor neste helg.

TERJE WILHELMSEN (TEKST OG FOTO)

Når det gjelder fyrjubileet har man allerede tyvstartet. Det har blant annet vært konsert, «Som et fyrlys», i Tjøme kirke med Lasse Kolstad som en av de sentrale aktørene. Førstkommende lørdag er det avduking av varde på Tjønneberget syd på Hvasser. Varden er til minne om drift, og virke på Færder fyr gjennom 300 år. Det er fylkesmann Mona Røkke som skal foreta avdukingen. Neste lørdag er det friluftsteater på Verdens Ende lørdag og gudstjeneste på Fynsletta søndag.

Storstilt

Den offisielle åpningen av Færder fyrs 300 års-jubileumsfeiring er 26. juni. Det skjer på Verdens Ende. og skal samtidig markere åpningen for årets Vestfold Festspillene. Det er forestillingen «Fyrtårn» som skal oppføres på Tjømes utpost mot havet. Dette er en hyldest til jubilanten Færder fyr i maritime toner og tablåer.

Når det gjelder fyrjubileet, er det verdt å merke seg at kommunen arrangerer båtturer til Store Færder og Tristeln gjennom hele sommeren. Turene går bare i helgene. Det blir turer de to siste helgene i juni, samtlige helger i juli og de to første helgene i august. I juli blir det turer også på fredager. Det er den gamle losskøyta «Hvasser» og fembøringen «Tidens Arv» som skal brukes til disse turene. Det blir guidede turer med omvisning både på Store Færder og i dagens fyrtårn på Tristeln.

Utstilling

Hvasser og Brøtsø Historie-forening har også aktivisert seg i forbindelse med Færderjubileet. I samarbeid med kommunen arrangerer man

utstilling i loshuset på Hvasser. hvor foreningen nå er iferd med å bygge opp et losmuseum. På denne utstillingen vil man ha modeller av hvordan fyrmiljøet var bygd opp på Store Færder. Man har også fått tak i utstillingen «Kystens veivisere», som viser utviklingen av fyr- og losvesenet fra den spede begynnelse og frem til idag. «Fritfijofutstillingen vil også bli vist i loshuset på Hvasser i sommer. Videre vil man finne modeller og bilder fra Losvesenet. Utstillingen på Hvasser blir en unik presentasjon av kystkulturen. En utstilling som trolig vil trekke et stort publikum. Seilerjubileum Færder Seilforening har 100 års-jubileum. Foreningen ble stiftet sankt hans-dagen for 100 år siden. Dette blir markert med en 100 års-seilas på selve dagen. Denne seilasen er bare for Færdersnekker. Helgen etter, 28. og 2». juni. blir det arrangert jubileumsregattaer. Og her stiller det ikke bare Færdersnekker. Færder Seilforrening har nemlig invitert en rekke andre trebåt-klasser til å delta i disse Jubileumsregattaene. Tønsbergs Blad får opplyst at man har fått god respons fra en rekke klasser. Så det blir mange båter som skal seile om kapp på Hvasser disse dagene.

Den samme helgen blir det losbåttreff i Sandøsund. Tre generasjoner losskøyter vil sette hverandre stevne.

Færder Seilforening starter sin jubileumsfeiring med en storstilt jubileumsfest på Grepan kystpensjonat 21. juni. Dagen etter vil man samle Færdersnekkene i en egen brygge i Sandøsund. Videre utover i jublleumsuken blir det seilturer med gjester, interesserte og barnehaver. Færdersnekkene blir liggende på Hvasser hele tiden, og publikum vil kunne ta dem nærmere i øyesyn.

Jubileumsbok

I forbindelse med 100 års-jubileet har Færder Seilforening laget bok, »100 år i medvind og motvind». Boken er redigert av Svein Hermansen. Han har selv også bidratt med artikkelstoff sammen med en rekke andre skribenter med kjennskap til Færdersnekka og seilermiljøet på Hvasser. Boken er på rundt 100 sider, og belyser Færder Seilforening og Færdersnekka fra alle mulig tenkelige vinkler. Blant annet har forfatteren Gøthe Gøthesen. opprinnelig fra Tjøme, skrevet en artikkel der han hyller snekka og miljøet på Hvasser. «Jeg synes den er kystens vakreste båt. Dessuten synes jeg det er god grunn til å ta hatten av for alle entusiastene i Færder Seilforening for den Innsatsen de gjennom mange år har gjort for å vedlikeholde snekke tradisjonen. At antall båter øker i en tid da plast og andre syntetiske stoffer dominerer båtbyggingen, er intet mindre enn utrolig», skriver Gøthesen i sin artikkel. Store ord fra en forfatter som kjenner til Oslofjorden og trebåt miljøet her bedre enn noen annen.

Boken som Færder Seilforening har laget er ferdig denne uken. Den vil bli lagt ut for salg. Boken er en virkelig en godbit for alle som har interesse for kystkultur og lokalhistorie.

Sentrale personer i forbindelse med Færder jubileene. Det er fra venstre Trine Hanson. Tjøme kommune. Tore Marthin-sen. Færder Seilforening, Svein Hermansen, Færder Seilforening, Tor Pedersen, Hvasser og Brøtsø Historieforening og Bredo Morgenstieme. Færder Seilforening.

Svein Hermansen har ledet arbeidet med å lage bok om Færder Seilforening og Færaersnekka.

Tags: No tags