Tjøme Postkontor

Tjøme Postkontor

  • Første tilholdssted var det lille røde huset i Kirkebakken, som ble kaldt ”Gode hensigt” frem til 1915
    • Fra 1915-1933 på ”Dalbo” med Nelly Edresen som poståpnerske.
    • Fra 1933-1936 i Kirkebakken i huset til Bordal, senere Odd Kittelsen. Gerda Haave ble ansatt som poståpnerske med bistand av sin mann Idal Haave.
    • Fra 1935 bygget Haave huset mellom bensinstasjonen og Thomas Thorsen (Kirkebygdens kolonial) og hadde postkontor her fra 1936, hvor postkontoret holdt til frem til april 1985.
    • Fra april 1985 flyttet postkontoret til Kirkely i leide lokaler hos Kirkebygdens kolonial (SPAR) frem til februar 2003 da postkontoret ble nedlagt, etter 150 års drift. ble nærmeste postkontor på Borgheim, Nøtterøy.

På Ekornrød bodde postkjører Sigvald Gustav Sørensen f.1880 og hustru Laura Anina Olavesdatter f. 1887. Sønn: Harald Bjarne f.06.02.1913.

Poståpnere på Tjøme:
• Lars Olsen Bocheli F.18.10.1789 D. 1862 1) 1854-62
• Karen Bocheli f.Larsdatter F.08.03.1797 D.01.03.1876 1) 1862-76
Datteren:
• Laura Karoline Bochelie F.11.11.1835 D.06.05.1928 2) 1877-1906
• Nelly Endresen f.Sundene F.01.12.1884 D.23.02.1933 3) 1906-1933
• Gerda Haave F.25.09.1898 D.18.09.1981 4) 1934-
• Erling Aabø F.08.08.1919 5)
• Odd Sverre Skogbakke F.12.09.1953 6)

1) Hadde postkontoret på Goen.
2) Hadde postkontoret i Kirkebakken (det lille røde huset bak Tjøme Hotell)
3) Hadde postkontoret på ”Dalbo” ved Langviksvingen 1915 – 1933.
4) Hadde postkontoret først nord i Kirkebakken (Huset hvor Odd Kittelsen bodde), så bygde Haave nytt hus 1935 rett nord for, og nabo til bensinstasjonen. Det var mannen, Idal Haave, som hadde det praktiske arbeide som poståpner.
5) Aabø ble postmester fra omkring 1965 og til ?
6) ?

Glenne Brevhus.
Julie Charlotte Larsen f. 26.12.1881 ( #4561) Hadde postkontor på Glenne, gnr. 5, bnr. 5, fra omkring 1930-1936. Det var før det ble fast postombæring, så folk kom hit og hentet posten.

11.02.1918
Brev 6/2-1918 fra postmester Ebbesen i Tønsberg som meddeler at postkjører Sørensen oppsier postbefordringen da han ikke kan skaffe fór til hesten eller bensin til bilen. Postmesteren henstiller til herredsstyret å gjøre sin innflytelse gjeldene angående å skaffe fór og bensin, da postbefordringen vanskeliggjøres eller risikeres stansen. Vedtak: Skrivelsen tilbakesendes postmesteren i Tønsberg med påtegning at herredsstyre med sin beste vilje intet kan foreta seg i sakens anledning.

01.02.1921
Postkjører Edvard Karlsen og sjåfør Johan Sahlsten søker om tillatelse til å trafikkere person og godsrute med bil mellom Tønsberg og Tjømø. Besluttet ble: Herredstyret anbefaler tillatelse så lenge han innehar postkjøringen.

16.10.1923
Forespørsel fra postmesteren i Tønsberg hvorvidt herredsstyre finner å vil ha plakater i herredets postanstalter også avfattet på landsmål. Besluttet ble: Herredsstyre uttaler enstemmig uten debatt at kun plakater på riksmål ønskes.

27.03.1924
Etter den foreliggende bestemmelse om innskrenking i postforsendelsen således at landpostbudene kun skal ombringe posten 3, høyden 4 ganger ukentlig, vil herredsstyret enstemmig uttale, at det finner en sådan ordning uheldig og til stor skade for vårt herreds trivsel; man vil gjennom ordføreren på det mest inntrengende henstille til postmesteren i Tønsberg å virke for at få den gamle ordning opprettholdt.

 

 

Posten.

 

11.02.1918

  

Brev 6/2-1918 fra postmester Ebbesen i Tønsberg som meddeler at postkjører Sørensen oppsier postbefordringen da han ikke kan skaffe fór til hesten eller bensin til bilen. Postmesteren henstiller til herredsstyret å gjøre sin innflytelse gjeldene angående å skaffe fór og bensin, da postbefordringen vanskeliggjøres eller risikeres stansen. Vedtak: Skrivelsen tilbakesendes postmesteren i Tønsberg med påtegning at herredsstyre med sin beste vilje intet kan foreta seg i sakens anledning.

01.02.1921

  

Postkjører Edvard Karlsen og sjåfør Johan Sahlsten søker om tillatelse til å trafikkere person og godsrute med bil mellom Tønsberg og Tjømø. Besluttet ble: Herredstyret anbefaler tillatelse så lenge han innehar postkjøringen.

16.10.1923

  

Forespørsel fra postmesteren i Tønsberg hvorvidt herredsstyre finner å vil ha plakater i herredets postanstalter også avfattet på landsmål. Besluttet ble: Herredsstyre uttaler enstemmig uten debatt at kun plakater på riksmål ønskes.

27.03.1924

  

Etter den foreliggende bestemmelse om innskrenking i postforsendelsen således at landpostbudene kun skal ombringe posten 3, høyden 4 ganger ukentlig, vil herredsstyret enstemmig uttale, at det finner en sådan ordning uheldig og til stor skade for vårt herreds trivsel; man vil gjennom ordføreren på det mest inntrengende henstille til postmesteren i Tønsberg å virke for at få den gamle ordning opprettholdt.

 

Tags: No tags