Tjøme kirkeskip

Kirkeskip i Hvasser Kirke.

Kirkeskipet som henger nærmest alteret i Hvasser kirke var en gave fra Fred. A. Fredhøi og laget ved hans modellverksted  i Oslo.

Fredhøi var født i Oppegårdsveien 6 på Hvasser i 1890 og sønn av stuert Anun Bernhard Anunsen og Elisabeth  født Evensen (en søster av los Severin Evensen som fikk tilnavnet ”Kongelosen” fordi han loset krigsskipet Heimdal som brakte kong Haakon til Norge i 1905). Tilbake til kirkeskipet, som er en kopi av stålbarken ”Lingard”. Fredhøi forteller at den var Norges siste skværrigger som ble bygget ved Fevik Jernskibsbyggeri i juni 1893 og kunne laste 1600 tonn. I 1915 ble ”Lindgard” solgt til Australia og omdøpt til ”Wathara”.  Den ble allerede 1919 videresolgt til James Bell & co., i Hull og kom i 1922 atter under norsk flagg med Alf Monsen, Tønsberg som reder.I 1925 solgte Alf Monsen skuten til skipsreder Gustaf Erikson, Mariehamn på Åland. Fartøyet fikk nå sitt gamle navn ”Lindgard” tilbake.
På reise fra Hernøsand til London kolliderte ”Lindgard” den 2/11-1935 med det svenske dampskipet ”Gerd” som sank. ”Lindgard” ble i havarert tilstand brakt inn til Gøteborg, og i mars 1936 ble ”Lindgard” kjøpt av Fred. A. Fredhøi og slept til Oslo, hvor ”Lindgard” ankom lørdag 21. mars 1936.
Fred. A. Fredhøi som i 1932 hadde stiftet Norsk Seilskuteklubb og var klubbens formann i 18 år,  lot skuten innskrives som Norsk Seilskuteklubbs eiendom. Han laget diverse arrangementer om bord, for på den måten å skaffe en del inntekter.
”Lindgard” ble reparert og rigget opp fullstendig som da den gang  gikk ut på sin første reis. Reparasjonene kom på vel kr. 100.000,-. I desember 1945 forærte Fredhøi ”Lindgard” til Norsk Sjøfartsmuseum, som minneskute for Norge. Modellen av ”Lindgard” som nå henger i Hvasser kirke har altså sin historie ved å være den siste eksisterende skværrigger som var bygget i Norge, dertil at ”Lindgard” også en tid var hjemmehørende i Tønsberg.

Tags: No tags